magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» Védett természeti értékek » Természetvédelmi területek » Edelényi Magyar Nőszirmos TT
Edelényi Magyar Nőszirmos TT
 

Edelényi Magyar Nőszirmos TT 

Törzskönyvi száma: 299/TT/05
Védetté nyilvánító jogszabály száma: 8/2005. (III. 23.) KvVm rendelet
Nemzetközi egyezmény alá eső terület sorszáma: HUAN20003 Bódva-völgy és Sas-patak völgye kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 terület
A terület kiterjedése: 3,1 ha
Megye megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Települések megnevezése: Edelény
EOTR koordináták: X = 333 500, Y = 775 750 (N 48o 20’ 00’’  E020o 43’ 50’’)
Tengerszint feletti magassága (szélső érték): max.: 220 m (Kakaskő-orom oldala) min.:147,5 m (Bódva-völgy)

A természetvédelmi területet a magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica) egyik jelentős magyarországi állományának megőrzése, a populációnak – és más védett természeti értékeknek – otthont adó élőhelyek, valamint a terület élettelen természeti-, valamint táji értékeinek megóvásának érdekében, valamint a  természetes regenerációs folyamatok feltételeinek biztosítása, természetes szerkezetű és összetételű (idegenhonos fajok jelenlététől mentes) növénytakaróval fedett terület megőrzése, illetve kialakítása céljából hozták létre.
 

A terület a Szendrői-rögvidék kistáj határán fekszik és a Bódva-völgy Szendrőládtól délre eső szűkületében (ahol a folyóvölgy szélessége alig haladja meg a 200 métert), a Kakas-kő folyóvölgyre néző keleti letörésén található. Meredek lejtő, melyet megbont egy – sziklai vegetáció kifejlődésére alkalmas – alsó részén korábban már lebányászott, természetes sziklakibúvás.

Az érintett terület kőzettani adottságai változatosak, de az Iris aphylla ssp. hungarica előfordulási helyén (a természetes sziklakibukkanáson) szinte kizárólag csak a Bükkhegyi Márvány Formáció kőzettípusai találhatók.

Az Iris aphylla ssp. hungarica állományát egy felhagyott kőnyerőhely „udvarán” található törmeléklejtőn, illetve az e fölött három szintben húzódó meredek sziklapárkányokon találjuk. A domboldalt alulról a Bódva-folyó partján húzódó szubmontán égerligetek (Alnetum glutinosae-incanae) és fűz-nyár ligeterdők (Salicetum albae-fragilis) maradványai, valamint az ezeket kísérő magaskórós társulások szegélyezik.

            A sziklakibúvásokat, sziklaerdő, sziklai cserjés fragmentumokat és a törmeléklejtőt két oldalról gyertyános–kocsánytalan tölgyes (Querco petraeae-Carpinetum), felső részén cseres-kocsánytalan tölgyes (Quercetum petraeae-cerris) határolja
A sziklapárkányok vegetációja a legfajgazdagabb. A hatalmas tömegben előforduló Iris aphylla ssp. hungarica tövek mellett több más ritka és védett növényfaj alkot társulást. Ennek a pár négyzetméteres területnek a növényzetét leginkább a szikla cserjések (Waldsteinio-Spiraeetum mediae) közé sorolhatjuk.
 
            Értékes tagja a terület növényegyüttesének a törpe mandula (Amygdalus nana), melynek állománya 80-100 tövet számlál. Ugyanakkor a kis terület „tranzit” jellegét mutatja, hogy a magasabb hegyvidékek sziklavegetációjának növényfaját az erdélyi nyúlfarkfű (Sesleria heuffleriana) is megtaláljuk itt.
A sziklapárkányokon a száraz tölgyesek, erdőszegélyek erdőssztyep-növényének, a nagyezerjófűnek (Dictamnus albus) több kisebb foltja is díszlik. További védett, viszonylag gyakoribb növényfaj a széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine), a sárga kövirózsa (Joviabarba hirta), a méregölő sisakvirág (Aconitum anthora) és a tavaszi hérics (Adonis vernalis).
A hegyleszakadás, az erdős hegyoldal és a Bódva-parti völgytalp fajgazdag faunát is őriz, s jelentős természeti értéket hordoz. A gerinctelen fauna alig kutatott, s a gerincesek közül viszonylag sok védett faj került elő. A csigák 1, a bogarak 8, a kétéltűek 3 védett fajjal, a hüllők 6 védett fajjal képviseltetik magukat a területen. 25 védett madárfajt sikerült eddig megfigyelni a Kakas-kő területén. A madárfajok közül kiemelendő a bajuszos sármány (Emberiza cia) előfordulása és feltételezhető költése is. Az emlősök közül is 5 védett faj fordul itt elő.
/FT/
 

Magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica) egyik legnagyobb állománya található az Edeléyi Magyar nőszirmos TT területén.


Látogasson el az Aggteleki Nemzeti Park Hivatalos Turisztikai Honlapjára!
   
 
2021. 11. 02. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás