magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» Közérdekű adatok » E-ügyintézés
E-ügyintézés
 

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről
 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 37. §-a alapján Igazgatóságunk az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 

 
1. Igazgatóságunk két hivatali kapuval rendelkezik.
 
Általános ügyintézésre szolgáló hivatali kapu címünk: ANPI
 
Teljes név: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
 
KRID: 326133778
 
 
2. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei
 
Az elektronikus ügyintézés menetét érintő kérdés és észrevétel esetén:
 
E-mail: 1818@1818.hu
Telefon: 1818
 
A SZÜF portál közvetlenül biztosítja a Közigazgatási Ügyfélvonal (1818) e-mailes és élő chates elérhetőségét, ahol az ügyfelek nem csak kérdéseiket tehetik fel, de észrevételeiket is megtehetik.
 
Az Igazgatóságunkat érintő kérdés és észrevétel esetén:
 
Az ügyfélszolgálatunk http://anp.nemzetipark.gov.hu/elerhetosegi-adatok-2 oldalon feltüntetett elérhetőségein teheti fel kérdéseit.
 
Az Igazgatóságunk által biztosított ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tapasztalatok, meglátások, egyéb gondolatok közlésére szintén az ügyfélszolgálatunk http://anp.nemzetipark.gov.hu/elerhetosegi-adatok-2 oldalon feltüntetett elérhetőségein van lehetősége. Az Igazgatóság várja a szolgáltatásokkal kapcsolatban az ügyfelek visszajelzését.
 
Annak érdekében, hogy az elektronikus ügyintézési szolgáltatások kialakításának, illetve továbbfejlesztésének a tervezésébe bevonásra kerüljenek az ügyfelek, az Igazgatóság lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfelek közreműködjenek az egyes folyamatokban azáltal, hogy várja az ügyfelek észrevételeit.
 
 
 
 
4. Üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend
 
a. Célunk, hogy minden olyan IT üzemeltetési feladat, amely bármilyen szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményezi, tervezetten a tipikus munkaidőn túl történjen meg; ezzel vélhetőleg elkerülhető az e-ügyintézésben történő bárminemű akadályoztatás.
 
b. A fentiekkel összhangban, minden e-ügyintézést és IT szolgáltatás korlátozását érintő kötelezettségünket legalább 3 munkanappal a karbantartás megkezdése előtt, a www.anp.nemzetipark.gov.hu honlapunkon értesítésként közöljük.
 
c. Az elektronikus ügyintézés 1 munkanapon túl történő akadályoztatásának fennállása esetén elektronikus utat nem igénylő, hagyományos módon is elfogadjuk ügyfeleink beadványait, olyan esetekben is, ha az adott eljárásmódban a vonatkozó jogszabály okán kizárólag e-ügyintézés alkalmazható.
 
 
5. Űrlapok, elektronikusan indítható eljárások
 
Ügyfeleink beadványaikat az e-Papír szolgáltatás igénybevételével nyújthatják be. A szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu/. Az e-Papír alkalmazás egy online felületen elérhető rendszer, telepítést nem igényel.
 
Az e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel. Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételéhez Ügyfélkapu regisztráció szükséges, mellyel kapcsolatosan részletes tájékoztatást a www.magyarorszag.hu oldalon kaphat.
 
Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, valamint az ügyfelek jogi képviselői cégkapun, mint hivatalos elérhetőségen keresztül tarthatnak kapcsolatot az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szervekkel.
Az elektronikus ügyindításra lehetőség van az úgynevezett Személyes Ügyintézési Felületen, valamint az Igazgatóság honlapján is.
 
A SZÜF esetében a https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,ME.KO oldalon érhetőek el az Igazgatósághoz tartozó ügyek. A megfelelő ügytípus kiválasztása esetén rövid tájékoztató olvasható, és az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek KAÜ azonosítását követően elérhető az e-papír alkalmazás.
 
Az Igazgatósához tartozó, e-papír szolgáltatás útján indítható ügyek:
 
  • Kaszálás bejelentése Natura 2000 gyepterületen
Natura 2000 gyepterületen a kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.
 
 
  • Elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat igénylése
Védett természeti terület és érték tulajdonjogának változásakor a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, melyet az illetékes nemzeti park igazgatóság gyakorol.
 
 
 
  • Közérdekű adatigénylés
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósághoz közérdekű adat megismerési iránti igény nyújtható be.
 
 
  • Panasz, közérdekű bejelentés
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működésével kapcsolatban panasz, közérdekű bejelentés terjeszthető elő.
 
 
  • Egyéb üggyel kapcsolatos beadvány, kérelem
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb, az ügyfél által választható ügytípusok által le nem fedett üggyel kapcsolatos kérelem, beadvány nyújtható be.
 
 
  • Barlang látogatásához vagyonkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása szükséges jogszabályban meghatározott barlangok látogatásához.
 
 
  • Barlangban végzendő kutatáshoz vagyonkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása szükséges barlangban, vagy barlangszakaszban végzendő tudományos kutatáshoz, feltáró kutatáshoz, kísérlethez, gyűjtéshez.
 
 
  • Barlangi búvármerüléshez vagyonkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása szükséges barlangi búvármerüléshez.
 
 
  • Barlangban történő filmforgatáshoz vagyonkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása szükséges barlangban történő filmforgatáshoz.
 
 
 
6. E-ügyintézés során igénybe vehető elektronikus azonosítási szolgáltatások
 
A felhasználók azonosítása az e-Papír alkalmazásban a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatás igénybevételével történik. A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) olyan teljes körű azonosítási szolgáltatás, mely a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban azonosít, és azt továbbítja a felhasználók, intézmények felé.
 
Elektronikus azonosítási szolgáltatások:
 
- Ügyfélkapu
 
- Részleges Kódú Telefonos Azonosítás
 
- Tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal történő azonosítás.
 
A fentieken túl az állampolgároknak, illetve a gazdálkodó szervezeteknek (képviselőiknek) lehetőségük van a Rendelkezési Nyilvántartás igénybe vételére.
 
A Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) olyan központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás, amely a természetes személy és gazdálkodó szervezet ügyfelek ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván. A szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok - és a szervezetek - számára lehetővé tegye rendelkezéseik megtételét, elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan.
 
A szolgáltatás igénybevételével – a szükséges azonosítást követően - az ügyfelek az ügyintézéssel összefüggő rendelkezéseiket, jognyilatkozataikat teljes bizonyító erejű magánokiratként rögzíthetik elektronikus úton, melyeket egy nyilvántartásban érhetnek el az ügyfelek és a megismerésükre jogosult, RNY-hez csatlakozott szervek. A szolgáltatás lehetővé teszi a kapcsolattartással összefüggő adatok és nyilatkozatok rögzítését, valamint további rendelkezések megtételét azonosítási, illetve értesítési szolgáltatások tekintetében.
 
A nyilvántartás tárolja továbbá a csatlakozott szervek RNY-ben elérhető ügykatalógusában rögzített meghatalmazásokat, és azokról hitelesítetten információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül is.
 
Az ügyintézési rendelkezéseket elektronikus úton (online vagy telefonon) vagy személyesen tehetik meg az ügyfelek.
 
Az ügyintézési rendelkezés első alkalommal abban az esetben tehető meg elektronikusan a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ oldalon, az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) 1818-as számán, amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik a jogszabályban előírt elektronikus azonosítási szolgáltatás valamelyikével (Ügyfélkapu, tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány, arcképes azonosítás vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítás).
 
Elektronikus azonosítás hiányában kizárólag személyesen tehető meg a regisztráció.
 
 
7. Elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárások, az elektronikus űrlapok elérhetőségei
 
Igazgatóságunk jelenleg nem biztosít elektronikus űrlapkitöltési lehetőséget.
 
 
8. Az eljárásért fizetendő terhek elektronikus megfizetésének módja
 
Igazgatóságunk tekintetében az elérhető ügytípusokkal kapcsolatban – eltekintve a közérdekű adatigénylés, valamint a vagyonkezelői hozzájárulás egyes eseteitől – fizetendő díj, költség nem merül fel.
 
Ha az ügyfél részéről fizetési kötelezettség merül fel, az Igazgatóság biztosítja a banki átutalással történő fizetés lehetőségét. Az egyes ügytípusokkal kapcsolatban felmerülő díj, költség az Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 10027006-01743647-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással fizethető meg.
 
 

 

 
   
 
2021. 12. 02. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás