magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» Projektek » Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (2014-2020) » Élőhely-fejlesztés az Aggteleki Tájegység területén (KEHOP-4.1.0-15-2016-00051)
Élőhely-fejlesztés az Aggteleki Tájegység területén (KEHOP-4.1.0-15-2016-00051)
 

Alapadatok

A projekt címe: A természetvédelmi erdőkezelést és a becserjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése az ANPI területén
A projekt kódja: KEHOP-4.1.0-15-2016-00051
Kedvezményezett: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.11.01.
A projekt megvalósításának vége: 2021.09.28.
A támogatás összege: 363 297 510 Ft   (100 %  támogatás intenzitás)

 

További információ a projektről:

Hordós-Nagy Zsuzsa
pályázatkezelési koordinátor, projektmenedzser
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
Mobil: +36 30 370 13 33
E-mail: hordos.nagy.zsuzsa@anpi.hu

 

Juhász Zsolt
osztályvezető, szakmai vezető
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
Mobil: +36 30 945 20 31

 

A projekt leírása

Az Aggteleki Nemzeti Park, hasonlóan a világ és hazánk többi nemzeti parkjához és egyéb örökségvédelemmel foglalkozó intézményéhez, a természeti és kulturális információk feltárásával, megőrzésével és hasznosításával, a társadalom felé való közvetítésével is foglalkozik. Ez a tevékenysége akkor sikeres, ha a három feladatot integráltan képes elvégezni.

Az ANPI által kezelt védett területek száma és nagysága – ezzel együtt értelemszerűen a természetvédelmi kezeléssel összefüggő feladatok is – az Igazgatóság létrehozása óta, a védetté nyilvánításokkal, majd a zempléni területek Bükki Nemzeti Park Igazgatóságtól történő átcsatolásával folyamatosan nőttek, ugyanakkor a természetvédelmi kezeléshez szükséges infrastrukturális feltételek elégtelenek. A szukcessziós folyamatok és az inváziós fajok visszaszorítása, az erdők természetvédelmi kezelésének terén kialakult lemaradás következményeinek kezeléséhez, az élőhelyek további degradációjának megállításához nagy léptékű beruházás szükséges. A problémák megoldása nem csak szükségszerű, de halaszthatatlan is, a beavatkozás hiányában szinte törvényszerűen bekövetkező további káros hatások gyorsuló tendenciája miatt, illetve az idő elteltével egyre növekvő károk megelőzése érdekében.

A jelenlegi helyzetet súlyosbítja, hogy a korábbi emberi beavatkozások következményein kívül azzal is számolnunk kell, hogy a nagyrészt rajtunk kívül álló természeti körülmények (pl.: az éghajlatváltozás) és az abból adódó, továbbgyűrűző kedvezőtlen folyamatok láncolatának hatásai gyorsuló tendenciát mutatnak. A melegedés, vízellátás csökkenése, szukcessziós folyamatok, inváziós fajok terjedése, stb. szintén a természetességi állapotok romlása, a biológiai változatosság csökkenése, a természetes élőhelyek, a fajok életterének roncsolódása, csökkenése irányába hatnak.

A projekt által érintett erdőterületeket az előkészítés szakaszában több szempont szerint vizsgáltuk és ezek végeredményeként azt a megállapítást tehetjük, hogy a kedvezőtlen folyamatok eredményeként jelentős részük különleges kezelést igényel az elkövetkező időszakban. Jellemzően előforduló probléma a nem őshonos, intenzíven terjedő fafajok agresszív térhódítása, a tisztások, beerdősülése, az állományszerkezeti változatosság degradálódása, nem a természetvédelmi rendeltetésnek megfelelő erdőművelési eljárások alkalmazása stb.

A projekt által érintett gyepterületek az infrastrukturális hiányosságok miatt alulhasznosítottak, a megfelelő kezelés hátterének megteremtése nélkül folyamatosan elértéktelenednek. Becserjésedéssel és inváziós lágy- és fás szárú növényfajok betelepedésével természeti és gazdasági szempontú leromlásuk következik be, mindemellett az állatlétszám csökkenésével az állandó gyepterületek, rétek legelők területi aránya is rohamosan csökkenhet. A gyepterületek természeti és gazdasági értéke csökken, a füves élőhelyek egyre nagyobb arányban veszélyeztettek a feltöréssel, esetlegesen a beépítéssel. A réteknek, legelőknek a múltban meglévő és újraéleszthető gazdálkodási, állattartási szerepe mellett természetvédelmi szerepe is kiemelkedő.

A nemzeti parkokkal szemben alapvető elvárás és külön feladatként is megfogalmazódik, hogy környezetük gazdálkodói és lakosai számára minta- és példaértékű természetvédelmi kezelést és ennek keretében korszerű, környezetkímélő eszközöket és technológiákat alkalmazzanak, ezért a fejlesztés tartalmának tervezésénél erre külön hangsúlyt fektettünk. A szakszerű és eredményes természetvédelmi kezelés megalapozása és továbbfejlesztése szempontjából nélkülözhetetlen a monitoring tevékenység, illetve az ehhez szükséges eszközök biztosítása is. Hasonlóan fontos feladat az elért eredmények bemutatása, a környezettudatos magatartás és szemléletmód fejlesztésének elősegítése, amely szintén szerepet kap a projekt céljaiban, illetve a tervezett tevékenységekben.

Összességében a projektnek értékmentő, értékteremtő és értékőrző hatása van. A tervezett beavatkozások természetvédelmi célokat szolgálnak, és nem jelentenek semmiféle turisztikai attrakciófejlesztést.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a fenntartható gazdálkodással törekszik az élő és élettelen természeti értékek megőrzésére. Saját vagyonkezelési területeinken a természeti értékek fennmaradását szolgáló területkezelési módokat alkalmazunk. A hagyományos gazdálkodási formák és a környezeti értékek fennmaradását a környezettudatos gondolkodás és szemlélet megalapozásával, fejlesztésével kívánjuk elősegíteni.

A természetvédelem egyik legfontosabb feladata a vadon élő állat és növény fajok élőhelyeinek megóvása, a tájképi értékek védelme, illetve állapotuk romlása esetén a természetközeli állapot helyreállítása, azaz rekonstrukciója vagy rehabilitációja – ezzel egyidejűleg a természetvédelmi célú területkezelés. Ez egyaránt érinti a hazai (védett és fokozottan védett) fajokat, valamint az Európai Unióban védelmet élvező (közösségi jelentőségű) fajokat és élőhelyeket, továbbá a különböző szinten (országos, helyi jelentőségű) védett természeti területeket.

A projekt komplex célkitűzése az országos jelentőségű védett terület, mint értékes élőhely megőrzése, fenntartása – ezzel összefüggésben az őshonos, védett növény és állatfajok védelme. A projekt célja a természetvédelmi erdőkezelést és a becserjésedéssel veszélyeztetett védett gyepek rehabilitációját elősegítő infrastruktúra fejlesztése, ez által az Aggteleki Tájegység területén megjelölt területek természeti állapotának hatékony megőrzése, helyreállítása.

A projekt konkrét célkitűzései:

 • Az élőhelyek területi kiterjedésének növelése;
 • Az élőhelyek területi kiterjedésének kontrolállása;
 • Az eredeti életközösségek fenntartása;
 • A biodiverztitás megőrzése, növelése, feltételeinek javítása;
 • A terület degradálódásának megállítása, az invazív fajok visszaszorítása;
 • A terület ökológiai értékének növelése;
 • A tájképi érték megtartása,
 • A projekt által érintett élőhelyek fragmentációjának csökkentése.

 

Hosszútávú célkitűzés az Aggteleki Nemzeti Park kezelésében lévő, az Aggteleki Tájegységben található erdők és gyepek természetvédelmi célú fenntartása.

A projekt keretében tervezett szakmai tevékenységek:

1; Természetvédelmi rendeltetésű erdők és „erdő” művelési ágú területek természetvédelmi kezeléséhez szükséges eszközrendszer fejlesztése (a természetvédelmi rendeltetéshez igazodó célzott kezelések speciális eszközeinek és gépeinek beszerzése)

 

2; Szukcessziós folyamatok szabályozása az ANP területén

 • Erdőőrzési, kezelési feladatok
 • Megelőző állapotot rögzítő, problémafeltáró monitoring
 • Becserjésedéssel veszélyeztetett tisztások kezelése
 • Beerdősülő tisztásokon a fátlan állapot visszaállítása
 • Nem őshonos fafajjal fertőzött erdőrészletekből, a nem kívánatos fafajok kitermelése
 • Nem őshonos fafaj kitermelése fásodott, nem erdőművelési ágú területeken
 • Nem őshonos főfafajú erdőrészletek őshonos célállomány típussal történő lecserélése (szerkezet átalakítás)
 • Kezelési tervben rögzítetteknek megfelelő erdőkezelés

 

1; Inváziós növényfajok visszaszorítása - A projektelem célja a kanadai és magas aranyvessző, japánkeserűfű, selyemkóró, sokvirágú napraforgó állományának mechanikai gyengítése és vegyszeres visszaszorítása.

 

Letölthető anyagok

 

Sajtóközlemény

KEHOP-410-00051-sajtóközlemény_180417

ATO_200525_Új gépek érkeztek a KEHOP-4.1.0-15-2016-00051 azonosító számú projektbe

 
 
 

Tájékoztató füzetek, leporellók

 
 
 
   
 
2021. 10. 06. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás