magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» Projektek » Magyarország–Szlovákia–Ukrajna Szomszédsági Program I.
Magyarország–Szlovákia–Ukrajna Szomszédsági Program I.
 

 

        

 

Természetvédelmi területek hatékony irányításához szükséges biomonitoring hálózat fejlesztése


HUSKUA/05/02/068 azonosító számú,
Magyarország–Szlovákia–Ukrajna Szomszédsági Program I.
 

 

 

 A projekt indoklása / Východiská projektu / Justification of the project

 

A pályázattal érintett területen, mint határrégióban, kiemelkedő természetességű területek vannak. A legértékesebb részek ma két nemzeti park területére esnek (Aggteleki NP, Szlovák-karszt NP), melyek világviszonylatban is a legértékesebb természeti területek közé számítanak (közös világörökségi helyszínek, bioszféra rezervátumok, közös Ramsari-területek, kapcsolódó Natura 2000 területek). A project célja ennek a geológiai, biogeográfiai, és klimatológia szempontból egységet képező terület országhatárral megosztott két oldalán a természetvédelmi tevékenységek (biomonitoring, közös rendezvények,) összehangolása, a feladatok megoldásának közös kidolgozása és végrehajtása. Cél egy olyan hosszú távon is működőképes szakmai együttműködések kialakítása és erősítése, melyek korszerű és hatékony, a természeti értékek és a helyi lakosság érdekeit, a régió adottságait maximálisan figyelembe vevő természetvédelmi intézkedéseket tesznek lehetővé.

A tervezett munkák a természeti értékek feltárásával, az értékek helyzetének folyamatos nyomon követésével alapot biztosít az egy természetföldrajzi egységet képező határmenti régió egységes elvek és szakmai alapok szerinti természetvédelmi irányításához, a területet érintő területfejlesztési elképzelések értékeléséhez. A helyi kezdeményezéseken alapuló programok közvetlenül járulnak hozzá a határrégió természet- és környezetvédelmi feltételeinek javításához, a helyi lakosság környezeti tudatosságának növeléséhez, illetve a területen – és csak itt – élő/előforduló egyedülálló értékek (pl. Világörökségi helyszínek, bennszülött állat- és növényfajok/ endemizmusok) megőrzéséhez.

A program minden esetben olyan feladatokat céloz meg, melyek végrehajtása az országhatárral elválasztott területen csak közösen oldhatóak meg. Az egy természetföldrajzi egységet alkotó területen a biológiai rendszerek, az állat- és növényállományok teljesen összekapcsolódnak, dinamikus egységet alkotnak. Táplálkozásuk, szaporodásuk, terjedésük, stb. során egyáltalán nincsenek tekintettel az országhatárra, így megőrzésük is csak együttes munkával biztosítható. Különösen érvényes ez az agresszíven terjedő gyomokra, melyek ellen a védekezés értelmetlen, ha aztán a határ túloldaláról újra visszafertőződnek a legértékesebb területek.

A határrégióban élők kultúrális és történelmi gyökereinek azonossága, a területek teljesen hasonló geológiai, ökológiai adottságai miatt, mindkét oldalon gyakorlatilag ugyanazokat a stratégiákat lehet és kell alkalmazni a megfogalmazott feladatok végrehajtása során.

 

 

 A tevékenységek rövid ismertetése a projekt keretein belül / Aktivity projektu  / Short description of activities

 

 

1. Állapotfelmérés és biomonitoring rendszer kiépítése a határmenti régióban. - A környezeti károk elkerülése érdekében kidolgozott közös monitoring hálózat fejlesztése.

A biomonitoring állapotfelvételezések sorozata, melynek során az adott területen található élő rendszerek (ebbe a terület lakossága is beletartozik) állapotában bekövetkezett változásokat kívánjuk nyomon követni. Az eredmények alapján lehet meghatározni a tényleges hatótényezőket, ezek pontos hatásait. A tényleges hatótényezők (pl. légszennyezés, vízbázisok szennyeződése, stb.) és ezek mértékének ismerete alapján tervezhető a megfelelő védekezés, ill. a megelőzés.

A vizsgálati terület biogeográfiai értelemben vett legfontosabb vonása a peremhelyzet és az átmeneti jelleg. Ennek megfelelően az itt élő fajok állományai a különböző klímahatások együttes jelenlétének eredményeként maradtak fent, illetve ennyire keveredett összetételűek. Egyedülálló fajgazdagság jellemző a területre, mely folyamatos vizsgálata, állapotfelmérése kiemelkedő jelentőségű. Hatékony határon átnyúló természetvédelmi együttműködés csak akkor képzelhető el, ha mindkét oldalon megfelelő alapismeretekkel rendelkezünk. Ennek megfelelően alapvető fontosságú a nem, vagy nem alaposan vizsgált részek botanikai és zoológiai alapállapot-felmérése, a teljes célterületet érintő monitoring rendszert kiépítésének botanikai és zoológiai megalapozása. Mivel az országhatárral megosztott terület egy természetföldrajzi egységet képez, így a hosszú távú megőrzés és vizsgálat sikerét nagyban segíti, ha a határ mindkét oldalán ugyanazon elven kiépített rendszer létesül. Ennek megfelelően a szlovák oldalon dolgozó kollégákkal együttműködve próbáljuk ennek az értékes és kevésbé kutatott részeknek a természeti értékeit feltárni, közös nyilvántartásukat, illetve szakmai bemutatásukat elvégezni. A környezetterhelések jelzői (hatásviselők) lehatárolása alapján három szakmai összefoglaló munka megjelentetését tervezzük:

  1. A Gömör-Tornai-karszt flórája és monitorozása (Monitoring protokoll és alapállapot-felmérési értékelés, az adatok nyilvánosságának biztosítása)

  2. Borsod-Abaúj-Zemplén megye gerinces faunája és monitorozása (Monitoring protokoll és alapállapot-felmérési értékelés, az adatok nyilvánosságának biztosítása

  3. A Gömör-Tornai-karszt (Aggteleki Nemzeti Park – Szlovák-karszt Nemzeti Park) tájtörténete (Monitoring protokoll és alapállapotfelmérési értékelés, az adatok nyilvánosságának biztosítása) -

 

2. Inváziós növényfajok visszaszorítása.

A célterület szlovák és oldalán mára halaszthatatlanná vált az invázív növények elleni összehangolt védekezés kidolgozása, a közösen szervezett és irányított munka elindítása. Az invázív növények agresszív területfoglalásukkal a nemzeti parkok, bioszféra rezervátumok területén több száz hektáron veszélyeztetik a honos élőlények életfeltételeit, illetve közvetett módon a teljes érintett életközösségeket. A fajokkal kapcsolatban kidolgozott program részben környezeti károk elkerülésére kidolgozott közös monitoring hálózat fejlesztése, részben a határ menti szomszédos nemzeti parkok és természetvédelmi területek által közösen szervezett védekezési munka.  A program keretében kiemelkedő jelentőségű a határon átnyúló közös irányítás, ill ennek hozadékaként a két oldalt érintő szemléletformálás, így a lakosság részére ismeretterjesztő előadások szervezését, kiadványterjesztést, illetve a gyakorlati munkába történő bevonásukat végezzük.

 

3. Közösen szervezett rendezvények:

szakmai rendezvények a célterületen, ill. ezen kívül tevékenykedő szakembereknek, „természetvédelmi nyílt napok, lakoss
ági fórumok, Zöld-sziget, „denevérek éjszakája” rendezvénysorozat, kiállítások, iskolai előadások.

 

4. Kétnyelvű információs prospektusok (magyar és-szlovák nyelven) a védett területekre vonatkozó szabályok bemutatására, ill. a monitoring hálózat fejlesztének bemutatására.

 CSELEKVÉSI TERV letölthető PDF >>>

 

 

    
 
2021. 06. 14. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás