magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:

3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
fax: 48/506-001
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» Közérdekű adatok » Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok » A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre » A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok
A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok
 

Magyarországon a Nemzeti Park Igazgatóságok jogszabályok által határolt keretek között, az egész ország területét lefedő működési területen végzik tevékenységüket a természeti-, kulturtörténeti értékek védelmében.
A működési terület magában foglalja a védett és nem védett területeket, összességében lefedve az egész ország területét. Jelenleg 10 NP Igazgatóság látja el a természetvédelem állami feladatait.

 A Nemzeti Park  Igazgatóságok működési területén helyezkednak el a különböző kategóriákba sorol védett természeti területek.

A természetvédelemi védettség területi kategóriái:

nemzeti park
tájvédelmi körzet
természetvédelmi terület
természeti emlék
ex lege védett természeti terület
Natura 2000 terület

 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság alaptevékenysége körében:
  
a) véleményezi
aa) a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervet, a helyi építésügyi szabályzatot, valamint a településrendezési terveket, és
ab) a helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartási tervét;
b) szervezi és irányítja az igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatát, továbbá segíti az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatot, és közreműködik a régészeti örökség védelmével kapcsolatos őrzési feladatok ellátásában;
c) ellátja
ca) a természetvédelmi kutatással, és
cb) az élőhelyek fenntartásával és rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat;
d) működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel;
e) természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási célú, valamint turisztikai létesítményeket tart fenn és működtet, közreműködik a természetvédelmi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységekben;
f) segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak;
g) kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel;
h) közreműködik az ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos - külön jogszabályban meghatározott - feladatok ellátásában;
i) együttműködik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáival a hivatal a külön jogszabályban meghatározott kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában.
Az igazgatóság állami feladatként ellátandó alaptevékenysége körében szakértőként közreműködik a természetvédelmi hatósági, szakhatósági, valamint a tájvédelmi szakhatósági eljárásokban az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség megkeresése esetén.
Ellátja
a) a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő kincstári vagyontárgyak tekintetében,
b) az ágazati célelőirányzat működésével, illetve működtetésével kapcsolatos külön jogszabályokban meghatározott feladatokat,
c) a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni,
d) a miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat, és
e) a területek védetté, illetve Natura 2000 területté nyilvánításával, továbbá az érzékeny természeti területek létesítésével, működtetésével kapcsolatos - külön jogszabályokban meghatározott - feladatokat.
Elkészíti
a) a fokozottan védett, megkülönböztetett védelmet igénylő, illetőleg a környezeti ártalmak által közvetlenül veszélyeztetett barlangok állapotfelvételét, valamint
b) a természetvédelmi kezelési terveket.
Az igazgatóság
a) előkészíti a védett növénytársulások fenntartására, kezelésére vonatkozó tervet;
b) megállapítja és nyilvántartja az egyedi tájértékeket;
c) gondoskodik az elkobzott természeti értékek őrzéséről;
d) figyelemmel kíséri a természet és élővilág állapotát.
Közreműködik továbbá
a) az erdővagyon-védelmi tevékenységben,
b) a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható, halászható vad- és halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében, és
c) az agrár-környezetvédelmi programokkal kapcsolatos - külön jogszabályban meghatározott - feladatok ellátásában.

(Tehát az Igazgatóság alatt nem azonos a nemzeti parkkal, mivel az "csak" az adott nemzeti park az Igazgatóság működési területén található országos jelentőségű védett természeti terület.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Környezetvédelmi és Vízügyi miniszter irányítása alatt működő önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv amely működési területén természetvédelmi kezelelő, ellátja a vagyonkezelésében lévő területek természetvédelmi fenntartását, valamint gyakorolja az elsőfokú természetvédelmi szabálysértési hatósági jogkört, működteti az Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatát

Az Igazgatóság működését meghatározó jogszabályok listáját megtalálja a termeszetvedelem.hu oldalon. A zoldal eléréséhez kattintson IDE.

 

 
   
 
2021. 05. 06. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás