magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» Egyéb védelmi kategóriák » Natura2000 » Natura 2000 területek fenntartási tervei » Elfogadott tervek » HUAN21008 Mádi Bomboly-bánya
HUAN21008 Mádi Bomboly-bánya
 
HUAN21008 MÁDI BOMBOLY-BÁNYA – különleges természetmegőrzési terület
 
A Mádi Bomboly-bánya (HUAN21008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve
INNEN (PDF formátum) letölthető.
 
Érintett település
Érintett helyrajzi számok
A terület térképi lehatárolása
Természeti adottságok, természeti értékek
Területhasználati mód, környezeti terhelés
Natura 2000-es jelölő fajok
Egyéb Natura 2000-es fajok
Natura 2000 területen történő gazdálkodás előnyei
Természetvédelmi célkitűzések, előírások
Vonatkozó jogszabályok – a teljesség igénye nélkül
A HUAN21008 Mádi Bomboly-bánya Natura 2000 terület fenntartási terve
Információkérés és kaszálás-bejelentés
Natura 2000 ügyekben eljáró hatóság
Kapcsolódó linkek
 
 
A HUAN21008 Mádi Bomboly-bánya Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészített, rövid tájékoztató kiadvány innen letölthető.
 
 
Érintett település
 • Mád
 
 
 
Érintett helyrajzi számok
065/1, 065/2, 065/3
 
 
 
A terület térképi lehatárolása
 
 
 
 
 
Természeti adottságok, természeti értékek
A Zempléni-hegység legnagyobb bejárható mélyművelésű bányája. Mád község határában, az ÉK-DNY irányban elnyúló Szilvás-völgy ÉNY-i oldalában található. Alapkőzetét tekintve a terület riolittufa. A bánya három bejárattal rendelkezik, melyek közül kettő 2,2 x 1,2 méter nagyságú. A harmadik bejárata a denevérek védelme miatt kővel lazán be van rakva. A vágatok teljes hossza 620 m, melyek 2-3 m szélesek és 1,8 - 2m magasak. Az egyetlen terem kb. 150 m2 alapterületű és 6 m magas. A hőmérséklet a bányában 8-12 °C között váltakozik az év során. A bányában az 1950-es évek végéig földalatti műveléssel kaolint bányásztak. A külszíni kaolin bányászat tovább folyt, és csak 1978-ban fejeződött be.
A bánya felszíni területe kb. 8 ha és jelenleg Mád Község tulajdonában van. A bányát a Miskolci Bányakapitányság 1710/1994. és az ezt kiegészítő 1710/1994-1. számú határozata alapján kivonták a bányaművelés alól. Egy 2007-ben kötött megállapodás alapján a vagyonkezelő 25 évre az Aggteleki nemzeti Park Igazgatóság.
A felhagyott bánya hazánk egyik legkiemelkedőbb értékű földalatti denevérszállása, melyet szaporodóhelyként, illetve téli szállásként használ számos denevérfaj.
Nagy kolóniái vannak itt a Natura 2000 jelölő fajnak számító nagy patkósdenevérnek (Rhinolophus ferrumequinum), a közönséges denevérnek (Myotis myotis) és az eredetileg mészkő vidékekhez kötődő hosszúszárnyú denevérnek (Miniopterus schreibersii). Előfordul még a csonkafülű denevér (Myotis emarginatus), a horgasszőrű denevér (Myotis nattereri), a pisze denevér (Barbastella barbastellus), a hegyesorrú denevér (Myotis oxygnathus), a kései denevér (Eptesicus serotinus) és a szürke hosszúfülű-denevér (Plecotus austriacus). Rendszeres áttelelő a bányában a kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) is.
 
 
 
Területhasználati mód, környezeti terhelés
A bánya jelenleg nem védett, de a rendkívüli természeti – elsősorban zoológiai – értékei miatt országos jelentőségű természetvédelmi területté történő nyilvánításra javasolt. Egy kft. az 1996-1997-es években arany után kutatott a bánya területén. A távlati veszélyeztető tényezőkhöz tartozik, hogy külföldi cégek az arany kitermelésben is látnak fantáziát, ami nyilván a denevérek elüldözését jelentené. A bánya gépjárművel történő megközelítését meg kell akadályozni.
Ennek érdekében a bányához felvezető kb. 200 méteres földutat a völgy alján el kell torlaszolni 1-2 teherautónyi föld vagy kő leborításával. A bányában megtelepedő denevéreket a közelmúltig az illegális behatolók veszélyeztették. 2009-2011. között az ANPI pályázati forrásból denevérbarát módon lezárta a vágatrendszert. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 25 évre átvette a bánya vagyonkezelését  Mád Önkormányzatától.
 
 
 
Natura 2000-es jelölő fajok:
 • hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersi)
 • nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum)
 • közönséges denevér (Myotis myotis)
 • hegyesorrú denevér (Myotis blythii)
 
 
 
Egyéb Natura 2000-es fajok:
 • nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus)
 • kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros)
 • kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale)
 • csonkafülű denevér (Myotis emarginatus)
 • tavi denevér (Myotis dasycneme)
 
 
 
Natura 2000 területen történő gazdálkodás előnyei
Pályázatok elbírálásánál előnyt, többlet kifizetést, vagy plusz pontot jelent a Natura 2000 terület a következő jogszabályokban található támogatási jogcímek esetén:
 • 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
 • (A Natura 2000 gyepterületek (rét, legelő) földhasználói 38 euró/ha/év összegű kifizetésre jogosultak a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet kötelező érvényű előírásainak betartásáért.)
 • 5/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
 • 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól
 • 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről (Ezen jogcím esetében a támogatás igénybevételére jogosult területek meghatározásában is az egyik fontos szempont, hogy az adott terület a Natura 2000 hálózat része.)
 • 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrárerdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről
 • 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőkörnyezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 25/2012. (III. 20.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
 • (A Natura 2000 erdőterületeken gazdálkodók 40-200 euro/ha/év összegű kifizetésre jogosultak a jóváhagyott erdőtervében meghatározott feladatok elvégzéséért.)
 • 43/2012. (V. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • (Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. mellékletben meghatározott Natura 2000 területegységre vonatkozó Natura 2000 fenntartási terv elkészítésére.)
 
 
 
Természetvédelmi célkitűzések, előírások
 • A nagy patkósdenevérnek és hosszúszárnyú denevérnek, mint Natura 2000 jelölő fajnak, és egyéb védett denevérfajoknak szálláshelyet biztosító bányavágatok megőrzése, a populációk zavartalanságának biztosítása.
 • A denevérfajok számára szaporodó- és pihenőhelyet biztosító bányavágatok környékének szabadon hagyásával, a bányafalak növényzetének eltávolításával szükséges a szabad berepülés biztosítása.
 • Gondoskodni kell a gyenge állékonyságú bányavágatok fenntartásáról és rendszeres ellenőrzéséről. Biztosítani szükséges a tágas berepülőnyílások hosszú távú fenntartását.
 • A denevérfajok állományának biztonságos fennmaradásához szükség szerint korlátozandó a bánya területén jelentkező emberi zavarás, turistautak, tanösvények létrehozása.
 • A természetvédelmi érdekekkel nem összeegyeztethető területhasználat tilalma.
 • A prioritás fajok esetében szükséges az állományok változásának monitorozása.
 • A terület védetté nyilvánítása.
 
 
 
Vonatkozó jogszabályok – a teljesség igénye nélkül:
 • A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
 • Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
 • Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
 • A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
 • A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
 • A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
 • A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
 • A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
 • A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
 • A világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet
 
 
 
 
Információkérés és kaszálás-bejelentés
A Natura2000 területek esetén a kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Tel: 48/506-000; Fax: 48/506-001,
e-mail: info.anp@t-online.hu,
honlap: http://anp.nemzetipark.gov.hu és www.anp.hu
 
 
 
 
Natura 2000 ügyekben eljáró hatóság
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Tel:46/517-302; Fax: 46/517-399
e-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu,
honlap:https://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen/szervezet/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly
 
 
 
Kapcsolódó linkek:
 
www.natura2000.hu
www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2090
www.mvh.gov.hu
jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149028.617506
 
 
   
 
2021. 11. 04. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás