magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» PROJEKTEK » Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program » Vízi élményútvonal megvalósítása a Bodrog és eredetfolyói mentén - SKHU/1601/1.1/038
Vízi élményútvonal megvalósítása a Bodrog és eredetfolyói mentén - SKHU/1601/1.1/038
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
A projekt címe:                       
Vízi élményútvonal megvalósítása a Bodrog és eredetfolyói mentén /
Creation of a water amusement trail on the river Bodrog and its tributaries
 
A projekt azonosító száma: 
SKHU/1601/1.1/038
 
Főkedvezményezett:                                                                         
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
 
Kedvezményezett:                                                           
Abara/Oborin Község Önkormányzata (Szlovákia)
 
A projekt megvalósításának kezdete:
2017.11. 01.
 
A projekt befejezési dátuma:
2020.01.31.
 
A támogatás összege:
bruttó 2 612 644 Euro
(ebből Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2 109 124 Euro)
 
A támogatás mértéke (%-ban):
100 %
 
 
 
 
 
Az INTERREG forrásból megvalósított projekt helyszíne a Bodrogköz. Bár 100 éve országhatár osztja meg a tájat, a természeti környezet, az ártéri növény- és állatvilág, az ártereket tápláló folyók nem ismerik az országhatárokat. A Bodrogköz tájhasználatát évezredek óta pusztai szabad népeink alakították, ahogy az itt élő embert is alakította a speciális ártéri környezet. Ezt a különleges világot kívánjuk bemutatni a projekt keretében a Bodrog folyóra, illetve egyik eredetfolyójára, a Laborcra felfűzött aktív ökoturisztikai szolgáltatással. Az aktív turizmus és az ökoturizmus elsősorban a természeti környezethez kapcsolódik, melyet itt nem a régiós vagy országhatárok jelölnek ki, hanem a víz, az élővilág és a benne élő ember, valamint a köztük lévő kölcsönhatások. A projekt célterülete az az észak-dél irányában mintegy 80 km-es vízi útvonal és annak környezete, amelyet az északi, szlovákiai részen a Latorca Tájvédelmi Terület, a déli, magyarországi területen pedig a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet terület jelöl ki és melyet a Bodrog köt össze.
 
A Bodrogon és eredetfolyóin eddig is volt víziturizmus, elsősorban az országhatár és Tokaj közötti 48 km-es folyószakaszon, valamint a Bodrogzug csatornáin évente mintegy 14-15 ezer víziturista csodálta meg ezt a természeti értékekben bővelkedő tájat. Szlovákia területén található öt eredetfolyó közül a Laborc és a Latorca alkalmas kishajóforgalom biztonságos bonyolítására. A Bodrog, mint természetes zöld folyosó köti össze a Ramsari Egyezmény által óvott két madárvonuló területet, a határ szlovákiai oldalán található Laborc folyó menti, valamint a határ magyar oldalán található Bodrogzugi területet. A természeti értékek sokasága többnapos aktív kikapcsolódás élményének lehetőségét hordozza.
 
A projekt a közös természeti és kulturális értékekre épül, melyet a projekt partnerek alapfeladataikkal összhangban valósítottak meg, a természeti értékek védelme, a különleges élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása maximális figyelembevételével, és olyan létesítmények létrehozásával, melyek természetvédelmi bemutató és ismeretterjesztő funkciót tudnak betölteni. 
 
A 2017-2019 között megvalósuló közös, magyar-szlovák projekt egy aktív ökoturizmusra épülő komplex attrakciócsomag kifejlesztését és a kapcsolódó infrastruktúra kiépítését célozta meg a Tokaj és Abara közötti, határon átnyúló, 80 km-es szakaszon a Bodrog és eredetfolyói mentén, melynek egyes kínálati elemei kiegészítik egymást és kapcsolódnak a közeli turisztikai látnivalókhoz is (pl. Tokaji Borvidék, Zemplén, várak stb.).
 
A projekt eredményeként a vízi sportokat választók részére a bodrogzugi vízi útvonalakat jelentős mértékben és az eddiginél hosszabb szakaszon járhatóbbá tettük a csatornák tisztításával, vízi átemelő és kikötő pontok létesítésével. A projektben több, mint 3,5 km-en került sor csatorna-rekonstrukciós munkálatokra a Bodrogzugban. A csatornarekonstrukciós munkálatok az alábbi tevékenységeket foglalták magukban: 
 • Vissi-holtág rekonstrukciós munkálatainak kivitelezése, 
 • Kovács-tói csatorna rekonstrukciós munkálatainak kivitelezése, 
 • Bodrogzugi-I. csatorna rekonstrukciós munkálatainak kivitelezése, 
 • Kis-Bodrog csatorna rekonstrukciós munkálatainak kivitelezése, 
 • Tuskómarás, terület szárzúzás fix késes erdészeti bozótirtóval 7,2 hektáron a 
 • Bodrogzugban, 
 • Vízi átemelő pontok stégszerű kiképzése 12 db átkelőponton a Bodrogzugban, 
 • 2 db kikötőpont és 2 db kenus stég kivitelezése a Bodrog folyón Tokaj térségében. 
 
A projekt egyik fontos eredménye egy kétéltű hínárvágó gépnek a megvásárlása. A projekt kezdete előtt a vízi csatornák csupán májusban, júniusban voltak járhatóak, majd a vízinövényzet (jellemzően kolokán) túlburjánzása tette sokszor lehetetlenné a természeti táj látogatását. A csatornák vízszállító képességének helyreállításával, illetve a vízi járművek átjárhatóságát biztosító speciális kétéltű, hínárvágó gép beszerzésével a kajakokkal, kenukkal történő látogathatóságot az év jelentős szakaszában biztosítani tudjuk.
 
A Bodrogzug területén vízitúrázni – épp az itt található páratlan gazdaságú élőhely, élővilág megőrzése miatt - csak engedély birtokában lehet, melyet az ANP Igazgatóság ad ki, jellemzően a vízitúra vezetőknek. A Bodrogzug 1989 óta nemzetközi jelentőségű vizes élőhely, ún. Ramsari Terület, ezenkívül a Natura 2000 hálózat része, melyen belül különleges madárvédelmi, illetve kiemelt jelentőségű, különleges természetmegőrzési terület. 
 
A vízi túraútvonal-fejlesztés projektelem keretében további 4 db minősített kikötőpontot hoztunk létre a Bodrog folyó magyarországi szakaszán, további 4 db-ot pedig a szlovák oldalon lévő Laborc folyón és a Bodrog szlovák szakaszán. Ez utóbbi létesítmények illeszkednek a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által fejlesztett országos folyóvízi kikötőpont-hálózatba is. 
 
A projekt során kerékpáros és lovas túraútvonalakat jelöltünk ki több, mint 32 km-en magyar oldalon, 12 km-en pedig szlovák oldalon.  
Karbantartásukat, a túrázók kényelme érdekében, a projekt partnerek saját maguk végzik el, az Igazgatóságnál erre a célra a projekt keretében 1 db gréder, 1 db simító adapter és 1 db tömörítő henger került beszerzésre.  Mivel a kijelölt kerékpáros és lovas túraútvonalak ártérben helyezkednek el, ezért természetesen a csapadék és az árvíz befolyásolja azok járhatóságát.
 
A határtól Tokaj váráig tartó szárazföldi túra útszakaszt 80 db - kétoldalas fa tartószerkezetű - tájékoztató tábla kíséri végig, amelyeken bemutatásra kerül pusztai szabad népeink (szkíták, hunok, avarok, magyarok) itteni tájalakító szerepe, egy-egy útvonalmenti település története, a Bodrogköz történelme, hiszen tudjuk, hogy gyökerek nélkül a fák sem bontanak virágot és nem hoznak termést. Emellett a tájékoztató táblák a térség természeti értékeit, élővilágát, védett növény- és állatfajait, a vízi és szárazföldi túraútvonalakat bemutató térképeket ábrázolja.
A fenti útvonalakon továbbá összesen 13 db madármegfigyelő torony, 6 db esőbeálló és 4 db lovas pihenőhely, 32 db rönkasztal és 64 db rönkpad, 21 db tűzrakóhely, 5 db rönkjáték színesíti az élményt, melyet ez a csodálatos természeti értékekkel rendelkező térség nyújt a látogatónak. Emellett 21 db fa hulladékgyűjtő is elhelyezésre került.
A vízi- és szárazföldi túraútvonalak használatához kerékpárokat, 5 és 9 személyes csónakokat, 4-fős kenukat, kajakokat, mentőmellényeket szereztünk be.
 
A térségbe látogatók 5 újonnan kialakított információs-bemutató központban további élményekre tehetnek szert, melyből 4 db magyar oldalon, 1 db szlovák oldalon található: 
 • A zalkodi vízibázison kisebb halászi kiállítást rendeztünk be aktív halászati bemutatóval kiegészítve, melynek célja, hogy a Bodrogköz egyik legősibb és legnagyobb hagyománnyal rendelkező mesterségét, a halászatot testközelből mutassa be az ide látogatóknak. A Zalkodon felújított, Zsaró-ér partján levő épület továbbá az idelátogató vizitúrázók számára táborhelyet (jurták, tűzrakóhelyek, kültéri játékok), továbbá tisztálkodási és mosdóhelyiséget biztosít. A Bodrogköz területe honfoglalásunktól a XIX. század végéig megőrizte a honfoglaláskori életformát, a természeti értékeket, a gazdag természeti erőforrásokhoz illeszkedő hagyományos mesterségeket, köztük a halászatot és méhészetet is. Zalkod a vízitúrázás szempontjából azért kiemelt település, mert vizitúrázás során táborozni csak az arra kijelölt helyen lehet. 
 • A szlovákiai Abarán (Oborin) kialakított tájház szintén a településen hagyományosnak számító halászatot mutatja be, továbbá kiinduló pontként funkcionál a projekt keretében kialakított rövid és hosszú tanösvények látogatói számára. Az újonnan kialakított csűrben a beszerzett eszközök (kerékpárok, csónakok, kajak, kenu, lovaskocsi) tárolására és bérlésére is lehetőség nyílik.
 • A Bodrog folyó partján, Szegiben kialakított méhészeti kiállítás és terápiás szolgáltatóház a méhészet ősi mesterségének bemutatásán túl a méhek munkájának gyógyító hatását is szolgáltatja. A kiállítás célja főleg az iskolás korosztály körében a méhészettel kapcsolatos ismeretek terjesztése, a méhekkel szemben táplált előítéletek eloszlatása és nem utolsósorban a természetes körülmények között termelt egészséges hazai méz népszerűsítése. 
 • A Sátoraljaújhelyhez közeli Long-erdei ház kikötőpontja lesz a vízi-, kerékpáros- lovastúra útvonalaknak, valamint terepi foglalkoztatási lehetőséget is biztosítunk az ide látogató iskolás korosztálynak. Az Long-erdő Természetvédelmi Területen, a Bodrog folyótól 100 méterre található tájház kiindulópontja lehet különböző (kerékpáros, lovas, gyalogos) szervezett túráknak. 
 • A Sárospatak belvárosában kialakított oktató- és látogatóközpontban (Sárospatak, Comenius u. 18.) pedig egy komplex természetvédelmi interaktív foglalkoztató kiállítás várja az ide látogatókat. Talán véletlen egybeesés, de az épp a környezet megfigyelésére alapozó oktatási módszert itt, Sárospatakon kidolgozó Comeniusról elnevezett utcában található. A kiállított tárgyak, interaktív elemek és különféle digitális eszközök a tájegység turisztikai és természeti látnivalóit is bemutatják.
 
A projekt komplexitása abban is megnyilvánul, hogy több turisztikai szolgáltató partner is bevonásra került/kerül. 2020-ban 12 helyi turisztikai szolgáltatóval kötöttünk együttműködési megállapodást a Laborc-Bodrog folyókon, illetve a Bodrogzug területén a minőségi turisztikai forgalomnövelés elérése, a turisztikai szolgáltatások színvonalának emelése, a projekt keretében létrehozott beruházási elemek hosszú távú fenntartásának elősegítése céljából. 
A projekt megvalósítása során gondoskodtunk a térségbe látogatók fogadásában kulcsszerepet játszó helyi vállalkozók, személyek képzéséről is: 30 fő részvételével zajlott le a vízitúravezetői képzés, melynek eredményeként a résztvevők akkreditált végzettséget igazoló bizonyítványt kaptak. További 50 fő részvételével valósult meg az ún, vízi sport mentorprogram, melynek résztvevői a térség településeiről kerültek ki, a képzés célja a turisztikai infrastruktúra (kikötő stégek, hajótároló épületek, vízi eszközök) szakszerű, vízálláskövető használata, kezelése volt. 
 
A bodrogzugi túrákról és a térség turisztikai és természeti értékeiről az érdeklődők hasznos információkat szerezhetnek magyar, szlovák és angol nyelven is a projekt keretében teljesen megújult internetes felületen, a www.bodrogzug.hu  oldalon. 
A weboldalon többek között bemutatásra kerülnek a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet természeti értékei, a védett természeti terület turisztikai szabályai, a vízi közlekedés szabályai, a kapcsolódó turisztikai elemek (látványosságok).
A honlapon létrehoztunk egy interaktív térképi felületet, https://bodrogzug.hu/terkep,  szintén 3 nyelven, amely Google Maps alapon teszi áttekinthetővé a látnivalókat, túraútvonalakat, távolságokat, a védett területek engedélyezett útvonalait és a védett területekkel kapcsolatos ismereteket, továbbá a környékbeli szolgáltatásokat, turisztikai látványosságokat. 
Továbbá ezen az oldalon működik a Bodrogzug vízitúra túrafoglalási és jegyvásárlási rendszer, itt érhető el tájékoztatás az ajánlott túraszervezőkről és egyúttal mind a túraszervezőknek, mind a vízitúrázóknak túratervezési támogatást nyújt, például a vízállás, árvíz vagy egyéb okok miatt útvonal-korlátozások közzétételével. 
 
A projekt keretében készült egy 5 perces és egy 16 perces bemutató kisfilm „Bodrogzug - Szabadságba mentem!” címmel, mely több csatornán megtekinthető, ízelítőt ad a térség természeti kincseiről, látnivalóiról. 
 
Reményeink szerint a helyi lakosság egyrészt maga is élvezheti a fejlesztés keretében megújult, kialakított szolgáltatásokat, másrészt a térségi szereplőknek, a helyi turizmusból élőknek (túráztatók, szállásadók, vendéglátóhelyek) további hasznokat hozhat a fejlesztett szolgáltatás, a térségbe érkező és ott több napot is eltöltő vendégek révén.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További információ a projektről:
 
Felházi László
osztályvezető, Zempléni Tájegység, projekt szakmai vezető
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
Mobil: +36 30 519 10 96
 
 
Hordós-Nagy Zsuzsa
osztályvezető, Pályázatkezelési Osztály
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
Mobil: +36 30 370 13 33
 
 
 
 
   
 
2021. 04. 23. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás