magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» Természetvédelemi kezelés » Fajmegőrzési programok
Fajmegőrzési programok
 
 
A fajmegőrzési programok célja a hazai-, vagy nemzetközi viszonylatban közvetve, vagy közvetlenül veszélyeztetett vagy lecsökkent létszámú  természetes növény- és állatfajok megőrzésére.
A vadon élő fajok életfeltételei természetes- vagy antorpogén hatatások következtében negatív irányba is változhatnak. Olyan természetes folyamatok is mint pl. a vegetáció szerkezetének változása, a beerdősülés, az élőhely víztháztartásának átalakulása hatással van minden élőlényre. Az antropogén hatások közül -a teljesség igénye nélküli felsorolással-, a  vegyszerezés, gazdálkodási szerkezetváltás, urbanizációs területfoglalás  is hasonló eredményre vezethet.
Különösen veszélyeztettek az elterjedési terület határain élő szegély populációk, a letűnt időjárási korszakok (pl. jégkorszak) refugiomokban túlélő fajai, vagy a szűk eltejedési areával bíró endemikus (bennszülött) fajok.
Az idők során egyes fajok fennmaradásának biztosítása érdekében elkerülhetetlenné vált a tudatos emberi beavatkozás.
A fajmegőrzési program egy cselekvési terv, amely magában foglalja az adott fajra vonatkozó összes olyan adatot-,  ismeretet-, eszközt- és tennivalót, ami megalapozza a megőrzés érdekében történő leghatékonyabb beavatkozást.
 
A fajvédelem alapja az élőhely védelme, de szükséges az adott faj életmenetének, biológiájának, ökológiai igényének részletes is. Hiszen előfordulhat például hogy a mesterséges szaporítással történő beavatkozás, vagy szaporodó helyek kialakítása vezethet eredményre.
 
A fajok, módszerek, eszközök kiválasztása, a beavatkozás mértékének meghatározása az adot faj veszélyztetettségi fokának függvényében történik az adott területen.
 
 
Fajmegőrzési programok az ANPI működési területén
 
 
 
Állatok
 
 
 Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna)
 
 Anker araszokó (Erannis ankeraria)
 
 Haris (Crex crex)
 
Fehér gólya (Ciconia ciconia)
 
Gyöngybagoly (Tyto alba)
 
Gyurgyalag (Merops apiaster)
  
Csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis trizona)
 
Barlangi denevérek 
 
Erdőlakó denevérek
  
Épületlakó denevérek
 
Farkas (Canis lupus)

Hiúz (Lynx lynx)
 
 
 
Növények
  
 
Tornai vértő (Onosma tornesis) 
 
Osztrák sárkányfű (Dracocephalum austriacum)
 
Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus)
  
Osztrák sárkányfű (Dracocephalum austriacum)
  
Tátorján (Crambe tataria)

 
 
 Az elnevezésre kattintva némelyik fajmegőrzési program részletesen is megtekinthető.
   
 
2021. 05. 13. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás