magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» Projektek » Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (2014-2020) » Veszélyeztetett denevérek védelme (KEHOP-4.1.0-15-2016-00061)
Veszélyeztetett denevérek védelme (KEHOP-4.1.0-15-2016-00061)
 

Alapadatok

A projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén
A projekt kódja: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061
Kedvezményezett: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.11.01.
A projekt megvalósításának vége: 2020.10.31.
A támogatás összege: 172 124 592 Ft   (100 %  támogatás intenzitás)

 

További információ a projektről:

Hordós-Nagy Zsuzsa
pályázatkezelési koordinátor, projektmenedzser
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
Mobil: +36 30 370 13 33
E-mail: hordos.nagy.zsuzsa@anpi.hu

 

Gruber Péter
általános igazgatóhelyettes, szakmai vezető
Tel: +36 48 506 000, Fax: + 36 48 506 001
Mobil: +36 30 331 1724

 

A projekt leírása

A denevérfajok egy jelentős része természetes körülmények között barlangokban él, Európában azonban ezeknek a földalatti szálláshelyeknek a zavarása, hasznosítása és lezárása miatt a fajok nagy része kiszorult ezekről az eredeti természetes szálláshelyekről. Az állományok többsége – létszámában jelentősen megfogyatkozva – ma már inkább épületekben, illetve mesterséges földalatti üregekben (pl. bányatárók) talál menedéket. A művi környezetben azonban sajátos és fokozott veszélyeknek (pl. állékonysági problémák, gázfelhalmozódás, direkt lezárás, túlmelegedés, zavarás stb.) vannak kitéve az állatok.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területe denevérfaunisztikai, illetve a denevérekre leselkedő veszélyek szempontjából nemzetközi összevetésben értékelve is nagyon alaposan feltárt. A felmérési eredmények alapján rendkívül jelentős állományok élnek itt, többek között kritikus helyzetbe került fajok (pl. kereknyergű patkósdenevér, hosszúszárnyú denevér) legfontosabb hazai népességei. A tervezett beavatkozások veszélyeztetett helyzetbe került, sérülékeny denevérfajok állományának közvetlen megőrzését szolgálják.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, hasonlóan a világ és hazánk többi nemzeti parkjához és egyéb örökségvédelemmel foglalkozó intézményéhez, a természeti és kulturális örökség feltárásával, megőrzésével és hasznosításával, a társadalom felé való közvetítésével is foglalkozik. Ez a tevékenysége akkor sikeres, ha a három feladatot integráltan képes elvégezni.

 

A projekt megvalósítása során az 1. beruházási elem keretében olyan kiemelkedő jelentőségű denevérszállások fenntartása és fejlesztése történik meg, melyek beavatkozás nélkül rövid időn belül megszűnnének. Jelenlegi állapotukban ezek a szálláshelyek a denevérek és az emberek számára is veszélyesek.

A beavatkozási helyszínek az Aggteleki Nemzeti Park és Bioszféra Rezervátum területén, valamint számos Natura 2000 területeken és azok közvetlen közelében helyezkednek el. A változatos élőhelyek, illetve a barlangok nagy száma miatt eredendően kiváló élőhelyi adottságokat találnak itt a denevérek. Jelenleg ez az egyetlen olyan terület hazánkban, ahonnan az összes eddig Magyarországon bizonyított denevérfajt sikerült kimutatni (28 faj) A hazai barlanglakó denevérfajok szállásfoglalási lehetősége és szokása jelentősen átalakult napjainkra, az állományok többsége mesterséges szálláshelyekre szorult át vagy önként költözött oda. Az új szálláshelyek (pl. padlások, tornyok) a barlangoknál kedvezőbb mikroklimatikus feltételeket biztosítanak az alapvetően melegigényes denevéreknek, a mesterséges adottságok miatt azonban rendkívül kiszolgáltatottak itt az állatok. Az elmúlt évek kutatásai új károsító hatásokat is feltártak (pl. klímaváltozás, díszkivilágítás), melyek ellen új típusú módszerekkel is csak nehezen lehet védekezni. A biztonságos szálláshelyek maximális védelme mellett ezért különösen fontos az, hogy minél több padlás- és toronylakó denevérállományt a hosszú távon fenntartható, kevesebb társadalmi konfliktussal terhelt nem közösségi hasznosítású épületekbe, illetve felszínalatti szálláshelyekre (barlangokba, stabil bányatárókba) próbáljuk át-, illetve visszairányítani. A pályázattal érintett denevér szálláshelyek rendkívül rossz fizikai állapotban vannak, ezért azonnali beavatkozást igényelnek.

Bár a denevérek fajgazdagsága és különleges életmódja a legtöbb ember számára nem ismert, az évszázados hagyományok miatt mégis szinte már ösztönös ellenszenvvel fordulnak feléjük. Az eredményes védelem és a társadalmi támogatottság/érzékenység növelése érdekében ezért nagyon fontos feladat a denevérekkel kapcsolatos ismeretterjesztés. Ezt a célt szolgálja egy denevéreket és védelmüket bemutató vándorkiállítás létrehozása. A vándorkiállítással alapvetően oktatási intézményeket célzunk meg, mivel a kiállítás bemutatásához egy komplex oktatási/ismeretterjesztési programot (előadások, kézműves foglalkozások) is kapcsolunk. Az anyagot azonban könyvtárakban, kultúrházakban, illetve rendezvényeken is be lehet mutatni.

Hazai kutatások hívták fel arra a figyelmet, hogy milyen káros hatása van a szállásépületek kivilágításának a denevérközösségekre. A megvilágított épületekben jelentősen módosul a denevérek kirepülése és fejlődése, melynek komoly hatása lehet az állatok túlélésére és telelési sikerére. Erős megvilágítás esetén azonnal el is költöznek az állatok. Az ANPI működési területén egyre fokozódó probléma a szállásépületek díszkivilágítása, melynek a denevéreken kívül más fajcsoportokra is súlyosan káros hatású (pl. éjjeli rovarok). A projekt egyik célja a tágabb területet érő fényszennyezés csökkentése, a jelentősebb épületlakó denevérkolóniák közvetlen védelme.

Összességében a projektnek értékmentő, értékteremtő és értékőrző hatása van, amely hozzájárul az oktatási-kutatási célkitűzések eléréséhez is. A tervezett beavatkozások természetvédelmi célokat szolgálnak, és nem jelentenek semmiféle turisztikai attrakciófejlesztést.

A projekt céljai olyan kiemelkedő jelentőségű denevérszállások fenntartása és fejlesztése, melyek beavatkozás nélkül rövid időn belül megszűnnének. Ezek a denevérszállások jelenleg is kiemelkedő értékű denevérkolóniáknak adnak otthont, azonban jelenlegi állapotuk alapján fennmaradásuk bizonytalan, illetve már most veszélyesek a denevérek és az emberek számára. Könnyen előfordulhat, hogy egy adott szálláshelyek megszűnése azonnal jelentős denevérállomány pusztulását eredményezi. Az érintett területek:

  • Szendrő (Szalonna), Csehi-hegy (mészkőbánya)
  • Sárospatak, Megyer-hegy (Zsolnay-bánya)
  • Edelény, Mogyorós-tetői üregrendszer (pincerendszer)
  • Mád, Bomboly-bánya alsó szinti táró.
  • Bódvarákó, Esztramos II. szinti II/2 jelű táró
  • Szinpetri, református templom

 

A beavatkozások eredményeként leszűrhető szakmai tapasztalatok és kutatási eredmények példaként és szakmai alapként szolgálhatnak más területeken végzett hasonló denevérvédelmi beavatkozások végrehajtásához.

A denevérfajok leromlott és veszélyes szálláshelyeinek helyreállítását célzó fejlesztései mellett regionális és országos viszonylatban cél a denevérek ismertségének és elfogadásának növelése, illetve a hatékony védelmet megalapozó társadalmi bázis kiszélesítése egy állandó, illetve egy mobil kiállítással, oktatással. Járulékos célunk az általános természetvédelem és a Natura 2000 hálózat népszerűsítése, illetve a természet szeretetének általános fejlesztése. Cél, hogy a lehető legtöbb emberhez hitelesen eljusson a kiállítások üzenete, ezért a vándorkiállítás helyszínei között szerepelnek az ANPI oktatóhelyiségei, továbbá iskolák és egyéb középületek (pl. könyvtárak, múzeumok) is. A kiállításon a fajokat, a védelem feladatait és lehetőségeit, illetve a releváns kutatási eredményeket mutatjuk be. A vándorkiállítás célja olyan szemléltető és foglalkoztató anyagok létrehozása, melyeket viszonylag könnyen lehet telepíteni/mozgatni, ugyanakkor elegendően színesek és izgalmasak ahhoz, hogy felkeltség gyerekek érdeklődését. A kiállítási anyaggal alapvetően gyermekeket célzunk meg, de az alkalmas lesz arra is, hogy a felnőtt lakosságnak is megfelelő ismereteket nyújtson.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
   
 
2021. 10. 21. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás