magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» PROJEKTEK » Környezet és Energia Operatív Program » Bodrogzug 1. forduló
Bodrogzug 1. forduló
 
Bodrogzug 1. forduló 

Alapadatok

A projekt címe: Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén
A projekt kódja: KEOP-7.3.1.2/09-2009-0037
Pályázó: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
A projekt megvalósításának kezdete: 2011.07.07
A projekt megvalósításának vége: 2014.02.28
A támogatás összege: 45.313.730 Ft


Projekt leírás

A 2011. 07. 07. és 2012. 12. 31. között megvalósítandó – az előkészítő munkálatok lebonyolítására irányuló – projekt célja a vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén, mely magában foglalja a terület vízellátásának javítását valamint szabályozhatóvá tételét, ezáltal természeti állapotának hatékony megőrzését és helyreállítását. A védett bodrogzugi csatornák vízszállító képességének növelése biztosítja a Bodrogzug jelentős részének vízcseréjét, vizes élőhelyeinek egyenletesebb vízellátását, kedvezően befolyásolja a térség vízháztartását, fékezi a holtmedrek eutrofizációját, így elősegíti a vizes élőhelyek és a vízi életközösségek megőrzését.

A védett Bodrog-zugi csatornák vízszállító képességének növelése biztosítja a Bodrogzug jelentős részének vízcseréjét, vizes élőhelyeinek egyenletesebb vízellátását, kedvezően befolyásolja a térség vízháztartását, fékezi a holtmedrek eutrofizációját, így elősegíti a vizes élőhelyek és a vízi életközösségek megőrzését.

A víz be- és kieresztő műtárgyak segítségével egyenletesebbé és szabályozhatóbbá tehető a Bodrogzug vízellátása, javítható a vízháztartása, mindez jelentős mértékben elősegíti a vizes élőhelyek megőrzését. A vízborítás szabályozásával csökkenthető a gyepterületeken az invázív gyalogakác előretörése.

Az egyes holtmedrekhez vezető árkok, csatornák, erek tisztítása, karbantartása elősegíti a holtmedrek vízcseréjét, hosszútávon állaguk megőrzéséhez vezet.

Az épülő új átereszek és mederátjárók lehetővé teszik a vízvisszatartó műtárgyak által megemelt vízszintű csatornákon, ereken keresztül a közlekedést, így a területkezelési és az ellenőrzési feladatok ellátását.
A beavatkozások hatására a következő, Európai Uniós szempontból kiemelt jelentőségű élőhelyek kiterjedése növekedik, vagy természeti állapota szinten tartható: eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja (3150), folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei (6440), sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510), enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0). A jobb vízellátottságú élőhelyek vonuló madarak számára fontos pihenőhelyekké válnak.

Az előkészítő munkálatok eredményeként elkészül a beruházást megalapozó hatástanulmány és hatásvizsgálat, az erre épülő Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, a kiviteli tervek, valamint összállításra kerül a kivitelezési munkálatok közbeszerzési dokumentációs csomaga is. A projekt keretében megvalósítandó beavatkozások hatására számos Európai Uniós szempontból kiemelt jelentőségű élőhelyek kiterjedése növekszik, vagy természeti állapota szinten tartható.

Letölthető anyagok

Az alábbi anyagokat töltheti le a Bodrogzug projekttel kapcsolatban:

Sajtóközlemény
Tájékoztatás szerződés teljesítéséről
Sajtóközlemény zárás

 

Az ANPI, mint Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét az Ajánlati Felhívásban és az Ajánlati Dokumentációban történt változásokra!

AF módosítás_2537_2015_20150216

A 2. forduló megvalósításához kapcsolódó Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosító számú projekt keretében

Ajánlati dokumentáció_módosítva_Mezőgazdasági gép
Ajánlati Dokumentáció_módosítva_Mezőgazdasági gép_szerkeszthető
Dokumentáció letöltés bejelentése
Kiegészítő tájékoztatás_Mezőgazdasági gép
Kiegészítő tájékoztatás_2

A 2. forduló megvalósításához kapcsolódó Bodrogzug vízellátásának javítását, szabályozhatóvá tételét, ezáltal természeti állapotának hatékony megőrzését, helyreállítását célzó beruházás

Ajánlattételi dokumentáció - Kivitelezés
Ajánlattételi felhívás 6514_2014
 

A 2. forduló megvalósításához kapcsolódó Műszaki ellenőri feladatok ellátása

Eljárást megindító felhívás
Ajánlati dokumentáció - Múszaki ellenőri feladatok ellátására

A dokumentáció elérhető a "Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén" című, KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosító számú pályázati program megvalósítását bemutató aloldalról is, ahol a projket bemutatásáról is bővebb információ található. Az oldal eléréséhez kattintson IDE!

 

   
 
2021. 02. 23. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás