magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:

3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
fax: 48/506-001
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» Pályázati támogatások » Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program » Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban - SKHU/1601/1.1/035
Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban - SKHU/1601/1.1/035
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A projekt időtartama:
 
2017. 11. 01. – 2019. 10. 31.
 
A projekt összköltsége:
 
bruttó 1 616 098,40 Euro (ebből a magyar rész: 1 303 524,40 Euro)
 
A projekt célja, tevékenységei: 
 
A közös szlovák-magyar projekt az Aggteleki cseppkőbarlang és a Domicai cseppkőbarlang fejlesztését célozza. A projekt célja a barlangrendszer felkészítése a gyógyászati kezelések folytatására, azaz a különböző vizsgálatok elvégzésével, azok eredményeit felhasználva, az Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangrendszerében, a határon átnyúló hálózattal rendelkező, évente mintegy 250 ezer látogatót fogadó Baradla–Domica-barlangrendszerben gyógyturisztikai fejlesztések megvalósítása, ezek által a határtérség egyedülálló természeti értékei iránti figyelem további növelése, a határtérség vonzerejének és az idelátogató turisták számának növelése.
A projekt közvetlen célja, a magyarországi barlangrendszerben a Baradla-barlang gyógybarlanggá történő minősítéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, minősítésének megszerzése, gyógyterápiához szükséges infrastruktúra kialakítása, és a jósvafői Béke-barlang minősítése megújításának előkészítése, továbbá Szlovákiában a Domica barlangban a klímaterápiás rész fejlesztése, kiépítésének befejezése.
A gyógybarlang a földalatti térség bizonyítottan gyógyhatású mikroklímáját használja fel elsősorban légúti betegségek kezelésére. A gyógyhatás függ a barlang levegőjének összetételétől, a légáramlás mértékétől és a barlang vizétől, így ezeknek az elemeknek a meghatározása, mérése is a projekt célja.

 

A projekt főbb tevékenységei, fejlesztési elemei:
 
• Aggteleki tároló épület felújítása
• Barlangon belüli építési munkálatok
• Jósvafői egykori fogadóépület bontása
• Domica fejlesztések (Domica, Demek-lápa)
• Barlangi minősítési eljárást megalapozó vizsgálatok 
• Próbaterápia lefolytatása
• Gyógyterápiához szükséges infrastrukturális fejlesztés
• Barlangi látogatásokhoz szükséges eszközök beszerzése
 

 
Medical/Wellness Tourism Development in the World Heritage Caves of the Aggtelek and Slovak Karst - SKHU/1601/1.1/035
 
Project duration:
 
 
01 November 2017 - 31 October 2019
 
 
Total project budget:
 
 
€ 1,616,098.40 (gross; including the Hungarian contribution: € 1,303,524.40)
 

Project goals, activities:
 
 
The joint Slovak-Hungarian project aims at the development of the Aggtelek and Domica solutional caves. The aim of the project is to prepare the cave system for the performance of medical/wellness therapy, i.e. to perform various surveys and use their results to develop services of therapeutic tourism within the cross-border Baradla-Domica cave system of the Aggtelek karst and the Slovak karst with 250,000 visitors annually, to increase public awareness in conjunction with the unique natural values of the cross-border region, to increase the attractiveness and the numbers of the tourists visiting this cross-border region.
The direct goal of the project is to perform the surveys required to achieve certification of cave Baradla as a therapeutic cave in Hungary, to implement the certification process, to create the infrastructure required for medical therapy, to prepare the certification renewal of the cave Béke [Peace] in Jósvafő; while in cave Domica, Slovakia the goal is to develop a climate therapy section and to finalise the visitor infrastructure.
Therapeutic caves use their subterranean microclimate of proven medical effect, primarily for the therapy of those suffering from respiratory illnesses. The therapeutic effect depends on the components of the cave atmosphere, the airflow and the water in the cave; therefore, this project is aimed also at the surveying and metering of these.
 
Main activities, development items of the project:
 
 
• Renovation of the storage building in Aggtelek (HU).
• Construction works within the cave.
• Demolition of the former visitor building in Jósvafő, Hungary.
• Development at Domica (Domica cave, Demek-lápa), Slovakia.
• Surveys required for the cave certification procedure.
• Test therapy.
• Development of medical therapy infrastructure.
• Purchase of equipment required for the cave surveys.
 
 

 
Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Aggteleckého a Slovenského krasu - SKHU/1601/1.1/035
 
Trvanie projektu:
 
 
01. 11. 2017 až 31. 10. 2019
 
 
Celkové náklady projektu:
 
 
1 616 098,40 Eur brutto (z toho maďarský podiel: 1 303 524,40 Eur)
 
 
Účel a činnosti projektu:
 
 
Spoločný slovensko-maďarský projekt je zameraný na rozvoj kvapľovej jaskyne v Aggteleku a kvapľovej jaskyne Domica. Účelom tohto projektu je pripraviť cezhraničný systém jaskýň Baradla-Domica, súčasť cezhraničného územia Aggteleckého a Slovenského krasu na výkon terapeutických zákrokov, a to vykonaním rôznych skúšok, pričom na základe výsledkov týchto skúšok je cieľom realizácia rozvojových aktivít liečebného turizmu v tomto jaskynnom systéme, ktorý ročne prijme cca 250 000 návštevníkov, ďalšie zvyšovanie záujmu o jedinečné prírodné hodnoty tejto prihraničnej oblasti a zvýšenie atraktivity prihraničnej oblasti pre turistov a návštevníkov.
Priamym cieľom je vykonanie skúšok potrebných pre získanie titulu liečebnej jaskyne v prípade jaskyne Baradla, vykonanie certifikačného procesu, vytvorenie infraštruktúry potrebnej pre terapiu, príprava obnovy certifikácie jaskyne Béke (Mier) pri obci Jósvafő, ďalej rozvoj a dokončenie výstavby úseku jaskyne Domica pre účely klimatickej terapie.
Liečebná jaskyňa využíva mikroklímu podzemných priestorov s dokázaným liečebným účinkom predovšetkým pre liečbu ochorení dýchacích ciest. Liečebný účinok závisí od zloženia jaskynného vzduchu, od rýchlosti jeho prúdenia a od vody jaskyne, preto účelom tohto projektu je aj stanovenie a meranie týchto zložiek.
 
Hlavné činnosti, rozvojové prvky projektu:
 
 
• Renovácia skladu pri jaskyni (Aggtelek).
• Stavebné práce v rámci jaskyne (Aggtelek).
• Zbúranie niekdajšej budovy pre prijímanie návštevníkov (Jósvafő).
• Rozvojové aktivity spojené s jaskyňou Domica (Domica, Demek-lápa).
• Vykonanie skúšok - podkladov pre certifikáciu jaskyne .
• Skúšobná terapia.
• Rozvoj infraštruktúry potrebný pre vykonávanie liečby.
• Nákup prostriedkov potrebných pre vstup do jaskyne.
 
 
 
   
 
2020. 09. 07. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Megrendelhető az Új magyar fűvészkönyv II. kötete! >>>
 Új magyar fűvészköny
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás