magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» Természetvédelemi kezelés » NBmR
NBmR
 
Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)
 
 
A természet hazai  állapotának nyomonkövetése, monitorozása  nem nélkülözhető a természeti értékek hosszútávú fennmaradásának biztosításához. Ennek érdekében jött létre a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) amely biztosítani hivatott a természeti állapot változásának megfigyelését, az azokra vonatkozó adatok gyűjtését, a változások lehetséges okainak feltárását.
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgtóság NBmR feladatai. 
 
Az ANPI több NBmR projektben vesz részt területi sajátosságainak megfelelően, az alábbiak szerint:
 
I. PROJEKT. Védett és veszélyeztetett fajok megfigyelése

I/a. ALPROJEKT. Hazai védelem alatt álló és veszélyeztetett fajok megfigyelése
Az alprojekt keretében 42 növényfaj monitorozása folyik, összesen 113 helyszínen. A fajok listája itt elérhető. Az állatok közül az ürge (rendszeresen a jósvafői állományok), illetve a kétéltű- és hüllőfajok vizsgálata folyik.
 
 
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum
Bókoló gyömbérgyökér Geum rivale
Csengettyűvirág Adenophora liliifolia
Erdei gólyaorr Geranium sylvaticum
Farkasboroszlán Daphne mezereum
Fehéres csűdfű Astragalus vesicarius subsp. albidus
Fehérmájvirág Parnassia palustris
Fekete lonc Lonicera nigra
Gömböskosbor Traunsteinera globosa
Gyapjas csüdfű Astragalus dasyanthus
Gyapjas őszirózsa Aster oleifolius
Heverő iszapfű Lindernia procumbens
Hüvelyes gyapjúsás Eriophorum vaginatum
Janka-tarsóka Thlaspi jankae
Kakasmandikó Erythronium dens-canis
Karcsú sisakvirág Aconitum variegatum subsp. gracile
Kereklevelű harmatfű Drosera rotundifolia
Keskenylevelű bazsarózsa Paeonia tenuifolia
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum
Kockás kotuliliom Fritillaria meleagris
Korai szegfű Dianthus plumarius subsp. praecox
Kornistárnics Gentiana pneumonanthe
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis
Macskahere Phlomis tuberosa
Magyar kőhúr Minuartia frutescens
Magyar nőszirom Iris aphylla subsp. hungarica
Mételyfű Marsilea quadrifolia
Osztrák sárkányfű Dracocephalum austriacum
Piros kígyószisz Echium maculatum
Poloskaszagú kosbor Orchis coriophora
Rigópohár Cypripedium calceolus
Struccpáfrány Matteuccia struthiopteris
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica
Szibériai nőszirom Iris sibirica
Tarajos pajzsika Dryopteris cristata
Tarka nyúlfarkfű Sesleria albicans
Tátorján Crambe tataria
Tornai vértő Onosma tornense
Törpemandula Amygdalus nana
Vidrafű Menyanthes trifoliata
Wittmann-repcsény Erysimum wittmannii
Zergeboglár Trollius europaeus


I/b. ALPROJEKT. NATURA 2000 fajok monitorozása (ld. még NATURA 2000 monitorozás)

Igazgatóságunk működési területén 14 közösségi jelentőségű növényfaj előfordulásáról tudunk. Az alprojekt keretében ezek vizsgálata történik.
 
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum
Csengettyűvirág Adenophora liliifolia
Hóvirág Galanthus nivalis
Janka-tarsóka Thlaspi jankae
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis
Magyar nőszirom Iris aphylla subsp. hungarica
Mételyfű Marsilea quadrifolia
Osztrák sárkányfű Dracocephalum austriacum
Piros kígyószisz Echium maculatum
Rigópohár Cypripedium calceolus
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica
Tátorján Crambe tataria
Tornai vértő Onosma tornenseII. PROJEKT. Felszíni vizek és vizes területek életközösségei

II/a. ALPROJEKT. Folyók és tavak élővilága

Az alprojekt keretében 7 mintaterületen történnek kutatások, mely során patakok és folyók makroszkopikus vízi gerinctelen faunáját elemzik. Ettől a kutatástól függetlenül halak vizsgálata is történik a Hernád-folyón.

II/b. ALPROJEKT. Vizes élőhelyek (ÁNÉR besorolás A, B, C, D)
Ezen program keretében az alábbi társulások vizsgálata folyik, melyhez mohaközösségek felmérése is kapcsolódik.
 
Caricetum elatae
Caricetum acutiformis
Carici lasiocarpae-Sphagnetum
Eriophoro vaginati-Sphagnetum
Calamagrostio-Salicetum cinerea
Salici-Sphagnetum recurvi


III. PROJEKT. Magyarország élőhelyei

Igazgatóságunk működési területén 13 db 5x5 km-es négyzeten folyik élőhely-térképezés. Ezek az alábbiak.

Országos jelentőségű, általános táji élőhely-reprezentációra kijelölt mintaterületek:
 
O-003 Alsódobsza
O-004 Baktakék
O-018 Füzér
O-023 Hejce-Fony


Regionális jelentőségű problémák szempontjából kijelölt mintaterületek:
 
R-104 Tornaszentjakab
R-122 Tokaj


Természetvédelmi szempontjából kijelölt mintaterületek:
 
T-055 Aggtelek
T-062 Bodrogköz
T-069 Jósvafő
T-073 Kelemér
T-094 Tornanádaska
T-096 Nagyhuta
T-100 Rudabánya


Az élőhelytérképezés mellett e projekt keretében kutatjuk a terület denevér és kisemlős faunáját is.


IV. PROJEKT. Özönfajok

Az özönfajok vizsgálata a III. projekthez kapcsolódva, az élőhely-térképezéssel párhuzamosan folyik.

V. PROJEKT. Erdőrezervátumok - kezelt lomboserdők (ÁNÉR besorolás K, L és M)
 
Működési területünkön két erdőrezervátumban folyik NBmR-kutatás. A Nagy-sertéshegy Erdőrezervátumban a Melittio-Fagetum társulás, míg a Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátumban a Querco petraeae-Carpinetum társulás monitorozása történik.


IX. PROJEKT. Száraz gyepek (ÁNÉR besorolás G és H)

Három társulás rendszeres kutatása folyik, mely során növénytársulástani és egyenesszárnyúakhoz kapcsolódó vizsgálatok történnek.

Minuartio-Festucetum pseudodalmaticae
Campanulo-Festucetum pallentis
Seslerietum heuflerianae-hungaricae

X. PROJEKT. Hegyi rétek (ÁNÉR besorolás E)
 
Két társulás rendszeres kutatása folyik, mely során növénytársulástani és egyenesszárnyúakhoz kapcsolódó vizsgálatok történnek.

Luzulo-Callunetum
Polygalo-Brachypodietum pinnati


 

 

Összefoglaló előadás a NBmR bemutatására (MBT XXVII. Vándorgyűlés, 2008) (pdf)

 
   
 
2021. 11. 04. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás