magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» PROJEKTEK » Határon Átnyúló Együttműködési Program » Hernád felmérés
Hernád felmérés
 
Hernád alapadatok 
 
A projekt címe:
A Hernád és mellékvízfolyásainak természetvédelmi célú felmérése az Európai Közösségáltal megfogalmazott Természetvédelmi iránylvekben foglalt előírásoknak, valamint a VGT céljainak megfelelően
A projekt rövid címe:
A Hernád és mellékvízfolyásainak természetvédelmi célú felmérése
A projekt kódja:
HUSK/1101/221/0004
Vezető partner:
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Külföldi partner:
Statna Ochrana prírody Slovenskej republiky
A projekt megvalósításának kezdete:
2012. 09. 01.
A projekt megvalósításának vége:
2014. 08. 31.
A projekt költsége:
A Projekt várható teljes költsége 505 958 €, amiből 494 886 € a Partner (ANPI) által elvégzendő feladat várható költsége.
 

További információ a projektről:

Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 000
Mobil:

E-mail:


Hernád projektleírás


A projekt elsődleges motivációja a Natura 2000 élőhelyhálózat, a Víz Keretirányelv, valamint a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló keretegyezmény céljainak segítése.
A Hernád magyarországi szakasza mentén található egyik legjelentősebb terület a Hernád-völgy és a Sajóládi-erdő. Ezen a területen kiemelt cél a közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása és helyreállítása.

A projekt eredményeinek kiterjesztését egyrészt a kutatási adatokat hasznosító, később elkészülő természetvédelmi alapdokumentumok, másrészt a lakosság szemléletformálása jelenti. A projekt számos, a vízgyűjtőgazdálkodási tervezés peremfeltételeit és kimenetét meghatározó információt állít elő a projektterület víztesteinek állapotáról, a terhelések helyéről, jellegéről, hatásáról. Az információk közvetlenül felhasználásra kerülhetnek a vízgyűjtőgazdálkodási tervek megvalósítása során annak érdekében, hogy a VGT-ben meghatározott intézkedések ténylegesen költséghatékonyan javítsák a felszíni víztestek ökológiai állapotát, miközben elősegítik a vízkészlettel történő fenntartható gazdálkodást.

A Víz Keretirányelv (VKI) céljairól, annak hazai végrehajtásáról az alábbi honlapok adnak részletes információt:

www.kvvm.hu/index.php

www.euvki.hu/

Az Élőhelyvédelmi irányelv céljairól, feladatairól pedig az alábbi link:

www.termeszetvedelem.hu/index.php

A projekt eredményei és az eredmények értékeléséből származó információk közvetlenül felhasználhatók lesznek a Natura2000 fenntartási tervek elkészítéséhez.

A projekt eredményeinek kiterjesztését szolgálja a projektben résztvevő szervezetek szakemberei szakmai képzése. A szakemberek mindennapi természetvédelmi gyakorlatban hasznosuló szaktudásán keresztül a térség természetvédelmi és vízügyi ágazata a határ mindkét oldalán a projekt eredményeinek kiterjesztését segíti elő. A tervek szerint megvalósuló környezeti nevelésen keresztül a térség fiatalsága, mely alapvető záloga a természeti értékek, ill. a jó ökológiai állapotú víztestek és vizes élőhelyek megőrzésének, ezáltal a Natura 2000 élőhelyhálózat és a VKI céljai megvalósulásának.

Emellett a projekt eredményeinek kiterjesztését szolgálják a célterület lakosságának szemléletformálását elősegítő rendezvények és ismeretterjesztő kiadványok, illetve a projekttel kapcsolatos weblap fejlesztése. Ezeknek az eszközöknek a segítségével olyan életvitelre lehet megtanítani a lakosságot, amellyel nagyon hatékonyan tudják majd segíteni a célterület természeti értékeinek hosszú távú megőrzését és az életminőség javulását. A projekt így elősegítheti a határmenti térségben élők olyan gazdasági és szociális fejlődését, mely nem károsítja a természeti környezetet és nem vezet a természeti erőforrások feléléséhez.

Az ANPI és a SOPSR együttműködésében, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programon (2007-2013) belül megvalósuló program célja a Hernád folyó Magyarország területére eső vízgyűjtőjén található felszíni víztestek és vizes élőhelyek hosszú távú megőrzése az utókor számára.A projekt globális célja a Hernád folyó Szlovákia és Magyarország területére eső vízgyűjtőjén található víztestek és vizes élőhelyek természeti értékeinek a hosszú távú megőrzése az utókor számára. A határ két oldalán elterülő természetvédelmi területek gazdag bio-diverzitásának fenntarthatósága kizárólag az érdekelt felek szoros együttműködésében valósulhat meg. Ezért a projekt másik átfogó célja a két nemzeti park közötti együttműködés elmélyítése. 

A projektterület természeti értékeinek védelme érdekében a fejlesztés specifikus céljai a következők:

- a Hernád és jelentősebb mellékvízfolyásainak jó ökológiai állapotát potenciálisan befolyásoló tényezők, célirányos, VKI előírásai alapján történő vizsgálata,

- a Hernádot és jelentősebb mellékvízfolyásait veszélyeztető antropogén eredetű hatások felmérése és javaslattétel a megszüntetésükre az országok által vállalt VKI elvárásoknak megfelelően,

- Közösségi jelentőségű (Natura 2000), valamint invazívan terjedő vízi fajok előfordulására és állománynagyságára vonatkozó adatok összegyűjtése

- Közösségi jelentőségű vizes élőhelyek botanikai felmérése - Az érintett országok ökológiai állapotminősítési rendszereinek összehangolása

- a Nemzeti Park természetvédelmi szakembereinek szakmai továbbképzése

- A Vizes élőhelyek állapotának nyomon követését lehetővé tevő eszközbeszerzés

- Lakosság, NGO-k, tanulók számára ismeretterjesztő előadások tartása

- Weblapfejlesztés

- Kutatási eredmények és javaslattétel nagyközönség számára is érthető formában történő közlése, a Hernád-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek a Víz Keretirányelv elvárásai és a természetvédelmi célkitűzések szerinti biológiai felmérése, védett növény- és állatfajok egységes biotikai adatállományon alapuló közös jegyzékének összeállítása, veszélyeztető tényezők, szennyező források azonosítása, javaslattétel kidolgozása a megszüntetésükre és védelmi intézkedések megvalósítására.

A projekt eredményeinek kiterjesztését a kutatási adatokat hasznosító, később elkészülő természetvédelmi alapdokumentumok és a lakosság szemléletformálása jelenti. Jelen projekt számos, a vízgyűjtőgazdálkodási tervezés peremfeltételeit és kimenetét meghatározó információt állít elő a projektterület több víztestének állapotáról, a terhelések helyéről, jellegéről, hatásáról. Ezek az információk közvetlenül felhasználásra kerülhetnek a vízgyűjtőgazdálkodási tervek megvalósítása során azért, hogy a VGT-ben meghatározott intézkedések költséghatékonyan javítsák a felszíni víztestek ökológiai állapotát, miközben elősegítik a vízkészlettel történő fenntartható gazdálkodást. A projekt során keletkező eredmények és az értékelésükből származó információk ugyancsak közvetlenül felhasználhatók lesznek a Natura2000 fenntartási tervek elkészítéséhez. A projekt eredményeinek kiterjesztését szolgálja továbbá a projektben résztvevő szervezetek szakemberei szakmai képzése.

A szakemberek mindannapi természetvédelmi gyakorlatban hasznosuló szaktudásán keresztül a térség természetvédelmi és vízügyi ágazata a határ mindkét oldalán a projekt eredményeinek kiterjesztését segíti elő. A tervek szerint megvalósuló környezeti nevelésen keresztül a térség fiatalsága, mely alapvető záloga a természeti értékek, ill. a jó ökológiai állapotú víztestek és vizes élőhelyek megőrzésének, ezáltal a Natura 2000 élőhelyhálózat és a VKI céljai megvalósulásának. Emellett a projekt eredményeinek kiterjesztését szolgálják a célterület lakosságának szemléletformálását elősegítő rendezvények szervezése és kiadványok elkészítése, illetve a projekttel kapcsolatos weblap. Ezeknek az eszközöknek a segítségével olyan életvitelre lehet megtanítani a lakosságot, amellyel nagyon hatékonyan tudják majd segíteni a célterület természeti értékeinek hosszú távú megőrzését és az életminőség javulását.


Hernád Határon túli partner
 
A határon túli partner az SOPSR 2000-ben alakult állami természetvédelem a Környezetvédelmi Minisztérium költségvetési szerve. Működési területe szlovákia egész területére kiterjed. Főként természet és tájvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket folytat, beleszámítva a barlangok kezelését és a szabadon élő állatok és növények kereskedelmét.

Letölthető anyagok

A projektnyitó rendezvény előadásai:

HUSK projektek

HUSK termvédelem copy

HERNÁD_nyitó_hornadske meandre

River_protection

 Kapcsolódó közbeszerzések:

AF nyomda

AF folyós monitoring eszköz

AF Projektmenedzsment

AF Kommunikációs feladatok

A zárórendezvény előadásai:

Hernad eloadas 2014

Sajo hernad zaro

Kiss Béla_technikai_informaciok

Sajtóközlemények:

Nyito sajtoközlemeny

Záró sajtóközlemény rövid

Sajtómegjelenések:

www.mon.hu - Határon átnyúló együttműködési program

www.boon.hu - Kétmillió eurós fejlesztés Aggteleken szlovák együttműködéssel

www.hajdupress.hu - Valami történni fog Aggteleken!

www.vjm.hu - Jó hír Aggteleken

zipp.hu - Kétmillió eurós fejlesztés Aggteleken szlovák együttműködéssel

hvg.hu - Eurószázezreket kapnak a bevándorló farkasok és hiúzok

www.mon.hu. - Határon átnyúlú együttműködési program

www.boon.hu - Határon átnyúló együttműködési program

www.felvidek.ma - Sajó és Hernád folyók felmérése – projektbemutató nap


Hernád záró hirdetmények

Tájékoztató szerződés teljesítéséről - Projektmenedzsment, Strategis

Tájékoztató szerződés teljesítéséről - PR, Press-Con Team

Tájékoztató szerződés teljesítéséről - Nyomda, Garamond

Tájékoztató szerződés teljesítéséről - Monitoring, INFODIGIT

Tájékoztató szerződés teljesítéséről - Kutatás, 1_ rész - BioAqua

   
 
2021. 02. 23. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás