magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» Projektek » Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program (2014-2020)
Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program (2014-2020)
 

 

 

A projekt címe:

Nyitott határok a Kárpátok vadonélő állatfajainak / Open borders for wildlife in the Carpathians
 
 
A projekt azonosító száma:
 
HUSKROUA/1702/6.1/0010
 
 
Főkedvezményezett:
 
WWF-Romania – Máramarosi fiók, Románia
 
 
Kedvezményezettek:
 
SOS BirdLife (Szlovákiai Ornitológiai Társaság, Szlovákia)
RachivEcoTur Szervezet (Ukrajna)
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
 
 
A projekt megvalósításának kezdete:
 
2019.10.01.
 
 
A projekt befejezési dátuma:
 
2022.07.31.
 
 
A támogatás összege:
 
bruttó 1 395 784.63 Euro
(ebből Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 339 754.98 Euro)
 
 
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
 
A projekt honlapja:
 
 
 
A projekt bemutatása:
 
Európában (Oroszország kivételével) körülbelül 12.000 farkas, 17.000 medve és 9.500 hiúz él, és ezen fajok létszámának több mint egy harmada él a Kárpátok régióban. Csak Közép- és Délkelet-Európa területén körülbelül 8.000 barnamedve él. Ezeket a védett, és ökológiai szempontból meghatározó szerepű, nagyragadozó emlőseket nemcsak az orvvadászat fenyegeti, hanem az élőhelyeik beszűkülése, útépítések és az egyéb infrastrukturális beruházások által okozott fragmentáció növekedése. E kedvezőtlen hatások ellenére, az elmúlt évtizedekben a nagyragadozók populációja, különösen a farkasoké - köszönhetően a nagyfokú alkalmazkodó képességének –a kárpáti régióban, de Európa számos más részein újra megjelentek - gyakran konfliktusokat okozva.
 
 
A biodiverzitást világviszonylatban és a Kárpátok régióiban leginkább veszélyeztető tényezők ugyanis az élőhelyek elvesztése, azok degradációja és fragmentálódása. A projekt hozzájárul a Kárpátok régióinak (Magyarország- Szlovákia-Románia-Ukrajna) tudatosabb együttműködéséhez azáltal, hogy az élőhelyek ökológiai kapcsolatának a javítását tűzte ki célul. A projekt hozzájárul az érintett terület tájképének és biodiverzitásának megőrzéséhez, javításához.
 
A projekt célja a közös természeti értékek megőrzése, azáltal, hogy azonosítja, feltérképezi, majd megfigyeli a határon átnyúló kulcsfontosságú ökológiai folyosókat, a folyosók élőlényeit, intézkedéseket hoz az ökológiai folyosók védelmére, így a jövőben esernyőként szolgál a nagy húsevő ragadozók számára, kiküszöbölve az élőhelyeket érintő országhatárok negatív hatásait.
 
A projekt eredményei
 
A projektnek köszönhetően négy ország (Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna) tapasztalt szakemberei megalakították a nemzetközi szakmai csoportot és közösen kidolgozták a módszertant, melynek segítségével a nagyragadozók mozgása beazonosítható. Feltérképezésre kerülnek az esetleges mesterséges, ember által épített áthatolhatatlan akadályok is, melyek ezt a mozgást akadályozzák és befolyásolják. A szakembereken túl, fontos szerepet kaptak az önkéntesek is, akik terepbejárások alkalmával segítik a módszertan terepi megvalósítását és ellenőrzését.
 
A közösen kifejlesztett módszert a projekt célterületén, mintegy 4.000.000 hektáron fogják használni, valamint képzések segítségével növelik a helyi közösségekben a biológiai sokféleség megőrzése iránti elkötelezettséget. Magyarországon 12 képzés folyamán a meghívott célcsoportok hallanak a projekt részleteiről, az ökológiai folyosók védelmének fontosságáról, a szakértők feltáró munkájának eredményeiről valamint a fenntarthatóság szempontjairól és lehetőségeiről.
 
A projekt jelentős eleme a kommunikáció és oktatás, mely a felnőtt célcsoportok mellett a gyermekek és diákok szemléletformálására is hatást gyakorol. A projekt keretében elkészült rövid animációs film (letölthető https://www.youtube.com/watch?v=nGJUGNhnL_o) illusztrálja a nagyragadozók jelenlétét civilizációnkban. Az oktatók munkájának segítéséhez és az oktatási program részeként egy módszertani segédlet is készül, mely hasznos és praktikus útmutatót, gyakorlatokat tartalmaz a téma bemutatásához.
 
A fenti célok megvalósítását a szükséges terepi eszözök beszerzésével tettük lehetővé (vadkamerák, hőkamerák, távcsövek, fényképezőgépek, terepi laptop...stb.) valamint a projektben résztvevő kollégák terepi öltözetét is kiegészítettük extrém körülményekre tervezett felszereléssel, hogy a terepi munka a hidegebb időszakokban is megvalósulhasson.
 

 
Szakmai tájékoztató fórumokat tartott az Igazgatóság a nagyragadozók ás az ökológiai folyosók szerepéről
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a HUSKROUA/1702/6.1/0010 azonosító számú, „Open borders for wildlife in the Carpathians/OBWIC - Ökológiai folyosók a Kárpátokban” című projekt keretén belül megrendezésre került az első 4 szakmai tájékoztató fórum a projekt magyarországi célterületein, az Aggteleki karszton (2021.06.04 és 2021.06.08), és a Zempléni tájegységben (2021.06.03. és 2021.06.07) is.
A projekt célja a közös természeti értékek megőrzése azáltal, hogy azonosítja, feltérképezi, majd megfigyeli a határon átnyúló kulcsfontosságú ökológiai folyosókat, az ott található élőlényeket, intézkedéseket hoz az ökológiai folyosók védelmére, mely így a jövőben esernyőként szolgálhat a nagyragadozók, a barnamedve, a farkas és a hiúz számára.
Az érdeklődő gazdálkodók, gazdálkodó erdészetek és vadászok négy szakmai előadást hallgathattak meg a délelőttök során, melynek témái az alábbiak voltak:
  • Az projekt bemutatása,
  • A Zemplén és az Aggteleki-karszt ökológiai szerepe a nagyragadozó fajok megtelepedésében,
  • Légi térképezés, migrációs akadályok a Zemplénben és az Aggteleki-karszton,
  • Terepi tapasztalatok
 
 
 
 
 
 
2021. 06.23.
 

 
Vezető partneri találkozó Jósvafőn
 
2021. július utolsó napjaiban Igazgatóságunkat meglátogatta a romániai WWF máramarosi irodájának delegációja. A négytagú csapat látogatásának fő célja közös projektünk magyarországi előrehaladásának és megvalósulásának megtekintése és egy személyes projektmenedzsment ülés megtartása volt.
Ahogy erről már hírt adtunk, a projekt három nagy ragadozóra, a barnamedvére, a farkasra és az eurázsiai hiúzra fókuszál, mivel ezek fontos szerepet játszanak az ökoszisztémában, úgynevezett esernyőfajoknak hívjuk őket. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a fajoknak a védelme sok más fajra is pozitív hatással van, és ha megfelelő körülmények között élhetnek, akkor abból a tápláléklánc valamennyi faja profitál.
A résztvevők egyeztettek az ökológiai folyosók azonosítására szolgáló harmonizált módszertanról, továbbá a kommunikációs, tájékoztató tevékenységekről, azok eddigi eredményeiről is egyeztettek a résztvevők.
Igazgatóságunk munkatársa bemutatta a partnereknek az Aggteleki karszton folyó monitoring tevékenységet, a terepi munka részleteit.
Vendégeink megtekintették a Baradla-barlangot, a hucul ménest és Jósvafő nevezetességeit is.
 
 
 
 
2021. 08. 26.
 

 
Terepbejárások az „Ökológiai folyosók a Kárpátokban” projekt keretében
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság az „Open borders for wildlife in the Carpathians / Ökológiai folyosók a Kárpátokban” (HUSKROUA/1702/6.1/0010) projektje során 2021. szeptemberében két terepbejárást szervezett önkéntes, természetjáró és természetkedvelő emberek számára. Az Aggteleki Tájegységben, Szögliget környékén a Szádvár-Derenk-Ménesvölgy-Szalamandra Ház útvonalat, a Zempléni Tájegységben pedig Komlóska környékén a Pusztavár-Barát-rét-Darnói Apátság romjai és a Szarka-kút-Bodrogolaszi útvonalat járták be a résztvevők. A két eseményen összesen 35 fő vett részt, akik a szakmai vezetés mellett rendszerezett tudást és közvetlen tapasztalatot szereztek az ökológiai folyosók jelentőségéről, e sérülékeny élőhelyek védelmének fontosságáról, és egyúttal feljegyezték terepi megfigyeléseiket.
A projekt egyik célja az ökológiai folyosók és az azokat használó nagyragadozók védelmével kapcsolatos tájékoztatás, oktatás, valamint az ember és a vadon élő állatok közötti konfliktusok megelőzése, csökkentése.
A célok elérésében segítséget nyújthatnak a projektben résztvevő természetjáró és természetet kedvelő önkéntesek, akik jellemzően egyesületek, klubok tagjai is, ezért hatással lehetnek a helyi közösségekre, szerepük lehet a nagyragadozókkal kapcsolatos lakossági tévhitek és hiedelmek eloszlatásában. Köszönjük az önkéntesek munkáját!
 
 
 
 
 
 
2021.10.15
 

 
Szakmai tájékoztató fórumok 2022-ben is - Ökológiai folyosók a Kárpátokban
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság három szakmai partnerével együtt a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében négy ország természetes élőhelyei összekapcsolhatóságának javítását és a nagyragadozók egységes élőhely-kezelésének támogatását tűzte ki célul.
A Kárpátok erdei rendkívül gazdag élővilággal rendelkeznek. A sűrű lombok rejtekében olyan csúcsragadozók bújnak meg, mint a farkas, a barnamedve és a hiúz. Európában (Oroszország kivételével) mintegy 12.000 farkas, 17.000 barnamedve és 9.000 hiúz él, több mint harmaduk a Kárpátok régióban, Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna területén. Ezeket a védett, és ökológiai szempontból jelentős nagyragadozó fajokat nemcsak az orvvadászat fenyegeti, hanem - az emberi tevékenység következtében létrejövő infrastruktúra miatt - az eddig nagy kiterjedésű természetes élőhelyeik széttördelése és csökkenése is. Az élőhelyek megőrzése, és a közöttük levő átjárhatóság biztosítása szükséges a nagyragadozók fennmaradásához.
A nemzetköz együttműködésben megvalósuló projekt kiindulási pontját az adja, hogy a civilizációs fejlesztések hatására a vadon élő állatok által használt fontos területek egysége megbomlott. A természet egyre több, addig biztonságos menedéket nyújtó része vált az ember által használt területté; mára az élőhelyeket autópályák, lakóövezetek, és egyéb, az ember által használt vagy épített területek szabdalják fel, így a vadon élő állatok élőhelye jelentősen csökkent, és egyúttal szétdarabolódott. A vadon élő állatok rákényszerülnek, hogy számukra nem biztonságos területeken haladjanak keresztül. Az ökológiai folyosók azért fontosak, mert összekötik a vadon élő állatok szétdarabolódott élőhelyeit, a zöld foltokat, segítve ezzel a fajok fennmaradását.
A projekt részeként 2022. május-júniusban az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság szakmai tájékoztató fórumokat tartott Szögligeten, Bodrogolasziban, Bódvaszilason, valamint Olaszliszkán a meghívott erdészetek, vadászok, önkormányzatok, valamit oktatási intézmények képviselői részére. A fórumokon az Igazgatóság munkatársai bemutatták a projektet, melynek keretében a szakemberek közös módszertant dolgoztak ki a nagyragadozók területi mozgásának beazonosítására. A projekt során feltérképezésre kerültek azok a mesterséges, ember által épített akadályok is, melyek az állatok mozgását nehezítik, befolyásolják.
 
Az érdeklődők az alábbi előadásokat hallgathatták meg:
- A projekt bemutatása, a nagyragadozók területi jelenlétét vizsgáló módszerek és eredmények bemutatása, az elvégzett DNS vizsgálatok eredményei
- Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Zempléni Tájegysége erdőgazdálkodási környezete változásának lehetséges hatásai a nagyragadozókra
- Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Tájegységében található saját vagyonkezelésében levő erdőállományok bemutatása
- A projektben elkészült tájékoztató-szemléletformáló kisfilm megtekintése, az abban elhangzottak megvitatása, beszélgetés
 
Előadók:
- Szabó Ádám, zoológiai szakreferens, Természetmegőrzési Osztály, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
- Felházi László, tájegységvezető, Zempléni Tájegység, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
- Juhász Zsolt, tájegységvezető, Aggteleki Tájegység, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
 
 
 
 
 
 
2022.07.05.
 

 
Nemzetközi konferencia az ökológiai folyosók védelméről
 
 
A romániai WWF máramarosi kirendeltsége, a „Nyílt határok a vadon élő állatok számára a Kárpátokban”” című projekt vezető partnere 2022. július 4-7. között nemzetközi konferenciát szervezett Máramaroson, „Securing ecological connectivity for large carnivores in the Carpathians - Ökológiai összeköttetés biztosítása a Kárpátokban élő nagyragadozók számára” címmel.
 
A konferencia célja az volt, hogy hatékony platformot biztosítson a nagyragadozókkal kapcsolatos tapasztalatok átadásának, továbbá a Kárpátokban levő, az állatvilág, ezen belül a nagyragadozók számára is fontos ökológiai folyosók fenntartására vonatkozó javaslatok megvitatására, továbbá a projektben részt vevő szervezetek saját országbeli tapasztalatainkat, a kutatások eredményeinek megosztására.
 
Az szakmai tapasztalatcserén munkatársaink is részt vettek, képviselték az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságot, és beszámoltak a projekt magyarországi célterületén eddig elvégzett vizsgálatokról, azok eredményeiről, tanulságairól.
 
Szabó Ádám, az Igazgatóság, Természetmegőrzési Osztályának zoológiai szakreferense előadásában bemutatta a magyarországi viszonyokat, a nagyragadozók magyarországi megjelenését, az elmúlt évtizedekben állományuk változását és annak okait, a terepi adatgyűjtéseket és az életnyomokból elvégzett DNS vizsgálatok érdekes eredményeit.
 
 
 
 
 
2022.07.11.
 

 
Kisfilm készült a „Nyílt határok a vadon élő állatok számára a Kárpátokban” című projektben
 
Európában (Oroszország kivételével) körülbelül 12.000 farkas, 17.000 barnamedve és 9.000 hiúz él, több mint harmaduk a Kárpátok régióban (Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna). Ezeket a védett, és ökológiai szempontból jelentős nagyragadozó emlősöket nemcsak az orvvadászat fenyegeti, hanem az emberi tevékenység következtében létrejövő infrastruktúra miatt az eddig nagy kiterjedésű természetes élőhelyeik széttördelése és csökkenése is. Mivel a nagyragadozók gyakran országhatárokon haladnak keresztül, nagy területen élelmet és társat keresve, védelmük érdekében a Kárpátok-régió komplex ökoszisztémájának megőrzése szükséges.
A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program (2014-2020) keretében finanszírozott projekt célja a négy érintett ország élőhelyei összekapcsolhatóságának javítása és a nagyragadozók egységes élőhely-kezelésének támogatása.
A projekt fontos eleme a kommunikáció és oktatás, mely a felnőtt célcsoportok mellett a gyermekek és diákok szemléletformálására is hatást gyakorol, ennek részeként elkészült gyönyörű kisfilm jól illusztrálja a nagyragadozók jelenlétét civilizációnkban.
A Kárpátok hegységei és élővilága egyedülálló szépségű, kiemelkedő természetvédelmi értéket képvisel, és egyúttal csodálatos kulturális örökséggel rendelkezik. A területen olyan nagyragadozók is élnek, mint a farkas, a barnamedve és az eurázsiai hiúz.
Mivel mind a térségben élők száma, mind pedig a települések infrastrukturális ellátottsága jelentősen nőtt, illetve javult, ezért főleg a nagyragadozók életterei szűkültek, vagy töredeztek kisebb egységekre.
Emiatt a fajok fennmaradásra érdekében minden eddiginél fontosabbá vált biztonságos élőhelyek és az élőhelyek közötti biztonságos útvonalak, ökológiai folyosók fenntartása, melyek lehetővé teszik számukra, hogy hozzáférjenek a fennmaradásukat biztosító megfelelő nagyságú területhez és erőforrásaikhoz.
Mivel a területen négy ország „osztozik”, ezért elengedhetetlen egy összehangolt cselekvési terv és végrehajtási metódus kialakítása annak érdekében, hogy harmóniában élhessen együtt ember és nagyragadozó.
A fentiek mellett a kisfilm szemléletesen mutatja be a területen élő népek kultúráját, hagyományait. Ráirányítja a figyelmet a rurális térségekben rejlő turisztikai lehetőségekre.
Ezeket az erőfeszítéseket és konkrét tevékenységeket mutatja be a természeti képekkel gazdagon illusztrált film, mely az alábbi linken megtekinthető: https://youtu.be/MGmVFSqMpAc
 
A projekt 2019. október 1-én indult, és 2022. július 31-én fejeződik be. A résztvevő szervezetek a WWF-Románia (Máramaros, Románia), mint vezető partner, továbbá az SOS Bird Life (Szlovákiai Ornitológiai Társaság, Szlovákia), a Rachiv EcoTour Szervezet (Ukrajna) és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (Magyarország). A projektet a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program (2014-2020) keretében az Európai Unió finanszírozta.
 
 
 
 
 
2022.07.20.
 

 
Tájékoztató füzet készült a „Nyílt határok a vadon élő állatok számára a Kárpátokban” című projektben a nagyragadozókról
 
A Kárpátok hegységei és élővilága egyedülálló szépségű, kiemelkedő természetvédelmi értéket képvisel, és egyúttal csodálatos kulturális örökséggel rendelkezik. A területen élő nagyragadozó fajok fennmaradása érdekében az mára rendkívül fontossá vált élőhelyeik és az élőhelyek közötti biztonságos útvonalak, ökológiai folyosók fenntartása. Európában (Oroszországot nem számítva) körülbelül 12 ezer farkas, 17 ezer barnamedve és 9 ezer hiúz él, több mint harmaduk a Kárpátok régióban (Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna). A ragadozók fontos szerepet játszanak az ökoszisztémák egyensúlyának fenntartásában.
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program (2014-2020) keretében megvalósuló „Nyílt határok a vadon élő állatok számára a Kárpátokban” című projekt részeként most egy színes, gyönyörű képekkel illusztrált tájékoztató füzetet készített el a Kárpátokban jellemző nagyragadozókról.
Az elsősorban diákoknak elkészült füzet bemutatja az ökológiai folyosók fontosságát, az állatok, esetünkben nagyragadozók vándorlásának szempontjából, továbbá általános tájékoztatást ad (élőhely, nyomok, párzás és szaporodás, veszélyek, konfliktusok) a farkas (canis lupus), a barnamedve (ursus arctos), és a hiúz (lynx lynx) életmódjáról. Ezen túlmenően útmutatást nyújt a viselkedési normákról, ha esetleg találkozunk velük egy erdei látogatáson.
A színes tájékoztató füzet elérhető nyomtatott és digitális formában is, utóbbi az Igazgatóság honlapjáról letölthető: http://anp.nemzetipark.gov.hu/magyarorszag-szlovakia-romania-ukrajna-eni-hataron-atnyulo-egyuttmukodesi-program-2014-2020
 
A projekt során, az oktatás, szemléletformálás részeként többek között elkészült egy animációs kisfilm (https://www.youtube.com/watch?v=nGJUGNhnL_o) és egy gyönyörű természeti képekkel illusztrált kisfilm (https://youtu.be/MGmVFSqMpAc), mely szintén a nagyragadozók jelenlétét, helyzetét mutatja be.
A projekt során megtartott 12 tájékoztató fórum, továbbá regionális és országos kerekasztal-megbeszélések, workshopok, önkéntesek terepbejárásának a szervezése a szemléletformálás részeként felhívta az résztvevő érdeklődők figyelmét az ökológiai folyosók fontosságára, védelmére, a nagyragadozók szerepére a Kárpátok ökoszisztémájának megfelelő működésében, segíteni kívánta a nagyragadozók jelenlétének elfogadását, bemutatva az ember és a vadállatok között felmerülő konfliktusok valódi okait, és tágabb kontextusban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetvédelem és természeti kincseink megőrzése olyan tevékenység, melyhez mindannyian hozzá tudunk járulni. A megjelent kiadvány is a fent megfogalmazott célok elérését kívánja segíteni, mely letölthető erről az oldalról is.
 
 
 
2022.07.22.
 

 
Ismeretterjesztő cikk jelent meg a „Határokon átnyúló ökológiai folyosók feltérképezésének eredményeiről
  
A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program (2014-2020) keretében megvalósuló projekt a Kárpátokban élő 3 jellemző nagyragadozó faj élőhelyeit, élőhelyeit fenyegető veszélyeket vizsgálta egy szorosabb, az államhatárokon (Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna) átnyúló együttműködésben. A projekt a nagyragadozók természetes élőhelyei közötti átjárhatóság, az egyes élőhelyek közötti kapcsolat javítását tűzte ki célul.
A több internetes felületen is megjelent ismeretterjesztő cikk bemutatja, hogy a négy érintett ország szakemberei milyen vizsgálatokat végeztek a nagyragadozók, mint esernyőfajok területi mozgásának beazonosítására, és a potenciális útvonalakon megjelenő természetes és mesterséges akadályok feltérképezésére.
 
A projekt másik fontos eleme a kommunikáció és ismeretterjesztés volt, annak érdekében, hogy felhívja a területfejlesztésben, az erdőgazdálkodásban, illetve a turizmusban érintett szereplők figyelmét az ökológiai folyosók fontosságára, védelmére, a nagyragadozók szerepére, és segítse a nagyragadozók jelenlétének elfogadását. Az ezzel kapcsolatos törekvésekről, az elkészült kommunikációs anyagokról is számot ad a cikk, mely letölthető lent, erről az oldalról is.
 
 
2022.07.25.
 

 
Sajtótájékoztatók a „Nyílt határok a vadon élő állatok számára a Kárpátokban” projekt eredményeiről
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a magyar-román-szlovák-ukrán együttműködésben megvalósuló, „Nyílt határok a vadon élő állatok számára a Kárpátokban” című projekt keretében záró sajtótájékoztatókat tartott 2022. július 20-án Miskolcon és 2022. július 26-án Tokajban.
A rendezvényen köszöntőt mondott Veress Balázs, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója, majd Szabó Ádám, az Igazgatóság zoológiai szakreferense mutatta be a nagyragadozók területi jelenlétét vizsgáló módszereket és eredményeket.
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság nagy hangsúlyt fektet a fokozottan védett nagyragadozók területi jelenlétének vizsgálatára, ebben a projektben is ezen szakmai célkitűzés mentén vett részt.
A programban 4 ország szakemberei dolgoztak együtt, melynek fő célja az volt, hogy azonosítsa azokat a lehetséges ökológiai folyosókat, amelyeket a nagyragadozók - a farkas, a barnamedve, illetve az eurázsiai hiúz - használnak, ennek érdekében a meglevő ökológiai folyosók feltérképezése, azonosítása, térinformatikai szoftverek felhasználásával történő modellezése után azok terepi visszavalidálását végezték el a kollégák. A felhasználható térképállományok és az állatokról az évek során összegyűjtött, már meglevő információk birtokában, továbbá a modellezés eredményeit felhasználva a szakemberek a kijelölt monitoring útvonalakat rendszeres bejárták, begyűjtötték az állatok életnyomait, és vadkamerás felvételekkel is igazolták jelenlétüket. Egy érdekességként említhető, hogy életnyomból elvégzett DNS-minta vizsgálat alapján igazolódott, hogy ugyanaz a farkasegyed életnyoma fellelhető volt az Aggteleki karszton és a Zempléni tájegységben egyaránt, azaz ezek az állatok igen nagy távolságokat képesek bejárni.
A nagyragadozók élőhely használatával összefüggésben megállapítható, hogy a természetszerű erdőgazdálkodás nem befolyásolja hazánkban a nagyragadozók mindennapi életét, inkább a település fejlesztések, a nagyobb volumenű infrastrukturális létesítmények létrehozása - ahol nem fektetnek kellő hangsúlyt a tervezésnél a meglevő ökológiai folyosók jelenlétére, útvonalára - okozhat problémát az állatok számára, ezért is fontos folyamatosan kommunikálni minden érintettel a megfelelő méretű vadátjárók biztosítása érdekében, hogy az állatok élőhelyének széttöredezettsége ne fokozódjon.
A sajtótájékoztatóhoz készült közleményt az Igazgatóság honlapján olvashatják (http://anp.nemzetipark.gov.hu/magyarorszag-szlovakia-romania-ukrajna-eni-hataron-atnyulo-egyuttmukodesi-program-2014-2020), továbbá a kollégánkkal készült interjú elérhető itt: https://europaradio.hu/tallozo/az-aggteleki-nemzeti-park-nagyvadakert
 
 
 
 
2022.07.28.
 

 
Nemzetközi projekt partneri találkozó Magyarországon
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a „Nyílt határok a vadon élő állatok számára a Kárpátokban” című projekt zárásaként nemzetközi partneri találkozót szervezett 2022. július 26-27-én. A magyar-román-szlovák-ukrán együttműködésben megvalósított program partneri találkozójának célja a projekt értékelése és a zárással kapcsolatos teendők megbeszélése volt. A partner szervezetek kijelentették, hogy folytatni szeretnék a nagyragadozók kutatását és a 4 ország közvetlen határrégiójában levő ökológiai folyosók folyamatos felmérését.
Mind a 4 érintett ország szakemberei végeztek már kutatásokat a nagyragadozók által használt ökológiai folyosókkal összefüggéseben, de minden ország helyzete, adottsága más és más, Magyarország kissé kilóg a sorból, a tekintetben, hogy itt ezeknek a fajoknak csak a perempopulációja tud élni. Hazánkban a 90-es évek második felétől jelentek meg ezek újra, egyre gyakrabban ezek a nagyragadozó fajok, elsősorban a farkas és az eurázsiai hiúz, majd az elmúlt 10 évben a barnamedvének is egyre gyakoribbak az előfordulási arányai, elsősorban az Északi-középhegység területén. Az Aggteleki-karszton és a Zemplénben alapvetően megfelelő mennyiségű és minőségű búvóhely, táplálékforrás és nyugalom áll rendelkezésre az itt élő nagyragadozók számára. Az állomány növekedését azonban nemcsak ez, hanem például egyes években a változó születési létszám is alakítja, melyet szintén számos ökológiai tényező befolyásolhat.
A partneri találkozón résztvevők mindkét napon terepi bejárásokon is részt vettek, ahol megismerkedtek a Bodrog folyó, illetve a Bodrogzug - mint fontos vizes élőhely- természeti értékeivel, szerepével.
 
 
 
2022.07.29.
 

Letölthető anyagok
 

Hírlevél

VISSZA A TERMÉSZETHEZ

(Cikk a 7. oldaltól)

Sajtóközlemény

 
 
Leporellók, kiadványok
 
Módszertan
 
Kisfilm

 
További információ a projektről:
  
Szabó Ádám
szakmai vezető, Természetmegőrzési Osztály
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
Mobil: +36 30 299 5025
  
Hordós-Nagy Zsuzsa
osztályvezető, Pályázatkezelési Osztály
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
Mobil: +36 30 370 13 33
 
 
 
   
 
2022. 07. 28. Oldal nyomtatása
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás