magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» Egyéb védelmi kategóriák » Érzékeny Természeti Területek
Érzékeny Természeti Területek
 
 
Érzékeny Természeti Területek

A természeti értékek védelme, élőhelyek fenntartása nem minden esetben ellentétes a gazdálkodási célokkal. Egyes gazdálkodási típusok által fenntartott élőhelyek sok esetben ritka, veszélyeztetett fajok számára biztosítanak szaporodó helyet, vagy táplálkozó területet. A természeti értékek és a gazdálkodás ilyen kapcsolata az Érzékeny Természeti Terület (ÉTT) hálózata. Az ÉTT  olyan extenzív művelés alatt álló terület, amely a természetkímélő gazdálkodási módok megőrzését, fenntartását, ezáltal az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség fennmaradását, a tájképi és kultúrtörténeti értékek megóvását szolgálja. Ezért ott természetkímélő gazdálkodási módok fenntartása vagy újraindítása kívánatos.

Ez a cél az Európai Unió támogatásával valósul meg. Magyarország az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) révén az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból részesül támogatásban.
Az ÚMVP-ben foglalt intézkedések  szolgálják az Új Magyarország Vidékfejlesztési Startégiai Tervben megfogalmazott 4 fő fejlesztési irány (a mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása, a környezet és vidék fejlesztése, a vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása, és a LEADER program) megvalósulását.

Bővebben az Érzékeny Természeti Területekről >>>

 

ÉTT az Aggteleki Nemzeti Park működési területén

Az Aggteleki Nemzeti Park működési területén két ÉTT terület került kijelölésre.

Észak-Cserehát
 
 Az 54 településre kiterjedő ÉTT magában foglalja az Aggteleki Nemzeti Park területének egy egy részét is. A táj  szerkezetét létrehozó hagyományos gazdálkodás alakította fás legelők, kisparcellás művelésű földek, kaszálók fennmaradása a gazdálkodási szerkezet megváltozásával, illetve megszűnésével veszélybe kerültek. Velük együtt váltak veszélyeztetebbé az ehhez az előhelykhez kapcsolódó növény és állatfajok is.
 
Az Észak-Cserehát MTÉT program célja a táj jellegének, értékeinek, a természetes és féltermészetes
 
élőhelyeinek megőrzése és fenntartása a hagyományos és természetkímélő gazdálkodási módok támogatásával.
Továbbbi információ:  letöltés >>>
 
 
 
Bodrogköz
 
A Bodrog környék illetve a  Tisza folyók által közrezárt területen több természetvédelmi terület is található. A 64 települést magában foglaló ÉTT közös jellemzője a két határoló folyó hatására kialakult sajátos nedves élőhelyek illetve a tokaji térség gazdálkodása által létrehozott élőhelyek sorozata. A rendkívül változatos terület számos fajnak biztosít menedéket.
A területen megvalósuló MTÉT programok támogatásának legfőbb célja a változatos élőhelyszerkezet
és az ehhez kapcsolódó, a tájra jellemző hagyományos gazdálkodási formák megőrzése, továbbá az élőhelyek fejlesztése érdekében a védett fajok számára kedvező gyephasznosítási formák, a legeltető állattartás újbóli elterjesztése. 
 
Továbbbi információ:   letöltés >>
 

Jogszabályok

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről.
( (pdf) és mellékletei ( pdf))
  
77/2009 (VI. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról.
( pdf) és mellékletei ( pdf))

Az MTÉT-ek MePAR-ban lehatárolt fizikai blokkjai ( pdf)
(Az ÚMVP Irányító Hatóságának 33/2009. (V. 19.) közleménye a Magas Természeti Értékű Terület egységek MePAR fizikai blokkazonosító szerint lehatárolt területeiről)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 41/2009. (VI. 8.) közleménye
( pdf)
(A Magas Természeti Értékű Terület egységek lehatárolásával kapcsolatos 33/2009. (V. 19.) IH közlemény kiegészítéséről)

33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.
( pdf)

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól.
( pdf)
 
128/2007. (X. 31.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól.
( pdf)
   
 
2021. 11. 04. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás