magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:

3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
fax: 48/506-001
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
Sajó vizes élőhelyeinek és vízfolyásainak természetvédelmi felmérése
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY
 
Sajó vizes élőhelyeinek és vízfolyásainak természetvédelmi felmérése
 
Az ANPI és a SOPSR együttműködésében, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programon (2007-2013) belül megvalósuló program célja a Sajó folyó Magyarország területére eső vízgyűjtőjén található felszíni víztestek és vizes élőhelyek hosszú távú megőrzése az utókor számára.
 
   
 
 
         
 
A „Sajó vizes élőhelyeinek és vízfolyásainak természetvédelmi felmérése“ nevű projekt (HUSK/1101/221/0063) vezető partnere az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, külföldi partnere a Statna Ochrana prírody Slovenskej republiky. Az elnyert támogatás teljes összege: 605 102 EUR.
 
A projekt globális célja a Sajó Szlovákia és Magyarország területére eső vízgyűjtőjén található felszíni víztestek és vizes élőhelyek hosszú távú megőrzése az utókor számára. A projektterület természeti értékeinek védelme érdekében a fejlesztés specifikus céljai a következők:
-A közösségi jelentőségű vízi és vízhez kötődő fajok, ill. közösségi jelentőségű vizes élőhelyek esetében jelenleg tapasztalható adathiány csökkentése, a meglévőkön túl, további és újabb adatok szolgáltatása.
-A Sajó vízgyűjtőjén élő Natura2000 fajok és élőhelyek jelenlegi természeti státuszának leírása, a természeti állapot leírását dokumentáló listák összeállítása.
-Hozzájárulás Magyarország, az Európai Közösség természeti értékeinek megőrzése érdekében vállalt, az élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelvek jelentéstételi kötelezettségeinek szakmailag megalapozott teljesítéséhez.
-A Sajó vízgyűjtő területén található jelentősebb víztestek jelenlegi ökológiai állapotának megadása a VKI által javasolt biológiai elemek vizsgálata alapján.
-Az érintett A 2-6 Sajó a Bódvánál alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervben feltárt, a Sajó vízgyűjtő területén található víztestek jó ökológiai és természeti állapotát befolyásoló tényezők célirányos vizsgálata.
-A Sajón és mellékvízfolyásain, valamint kapcsolódó vizes élőhelyeken monitorozó hálózat kialakítása.
-Intézkedési javaslatok az idegenhonos, invazív fajok visszaszorításának természetvédelmi szempontú intézkedési programjaihoz.
-Egységes szempontok alapján gyűjtött és kezelt biotikai adatok szolgáltatása az országos kiterjedésű Természetvédelmi Információs Rendszer számára.
-Hozzájárulás a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló keretegyezményben rögzített, készülendő adatbázis feltöltéséhez.
-Lakosság számára ismeretterjesztő előadások tartása, kutatási eredmények és javaslattétel nagyközönség számára is érthető formában történő közlése
 
A projekt eredményeinek kiterjesztését a kutatási adatokat hasznosító, később elkészülő természetvédelmi alapdokumentumok, másrészt a lakosság szemléletformálása jelenti. A projekt számos, a vízgyűjtőgazdálkodási tervezés peremfeltételeit és kimenetét meghatározó információt állít elő a projektterület számos víztesteinek állapotáról, a terhelések helyéről, jellegéről, hatásáról. Az információk közvetlenül felhasználásra kerülhetnek a vízgyűjtőgazdálkodási tervek megvalósítása során annak érdekében, hogy a VGT-ben meghatározott intézkedések ténylegesen költséghatékonyan javítsák a felszíni víztestek ökológiai állapotát, miközben elősegítik a vízkészlettel történő fenntartható gazdálkodást. A projekt eredményei és az eredmények értékeléséből származó információk ugyancsak közvetlenül felhasználhatók lesznek a Natura2000 fenntartási tervek elkészítéséhez. A szakemberek mindennapi természetvédelmi gyakorlatban hasznosuló szaktudásán keresztül a térség természetvédelmi és vízügyi ágazata a határ mindkét oldalán a projekt eredményeinek kiterjesztését segíti elő. A tervek szerint megvalósuló környezeti nevelésen keresztül a térség fiatalsága, mely alapvető záloga a természeti értékek, ill. a jó ökológiai állapotú víztestek és vizes élőhelyek megőrzésének, ezáltal a Natura 2000 élőhelyhálózat és a VKI céljai megvalósulásának.
 
Emellett a projekt eredményeinek kiterjesztését szolgálják a célterület lakosságának szemléletformálását elősegítő rendezvények szervezése és kiadványok elkészítése, a projekttel kapcsolatos weblap fejlesztése. Ezeknek az eszközöknek a segítségével olyan életvitelre lehet megtanítani a lakosságot, amellyel nagyon hatékonyan tudják majd segíteni a célterület természeti értékeinek hosszú távú megőrzését és az életminőség javulását.
 
További információ a projektről:
 
Kelemen Tímea
pályázati projekt koordinátor, ANPI
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 000
Mobil: +36 30 370 13 33
 

 
   
 
2013.10.04.
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás