magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:

3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
fax: 48/506-001
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
A Hernád és mellékvízfolyásainak természetvédelmi célú felmérése
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY

 
Hernád és mellékvízfolyásainak természetvédelmi célú felmérése
 
Az ANPI és a SOPSR együttműködésében, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programon (2007-2013) belül megvalósuló program célja a Hernád folyó Magyarország területére eső vízgyűjtőjén található felszíni víztestek és vizes élőhelyek hosszú távú megőrzése az utókor számára.
 
   
 
          
 
 
„A Hernád és mellékvízfolyásainak természetvédelmi célú felmérése az Európai Közösség által megfogalmazott Természetvédelmi irányelvekben foglalt előírásoknak, valamint a VGT céljainak megfelelően“ című projekt (HUSK/1101/221/0004) vezető partnere az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, külföldi partnere a Statna Ochrana prírody Slovenskej republiky. Az elnyert támogatás teljes összege: 505 958 EUR.
 
A projekt globális célja a Hernád folyó Szlovákia és Magyarország területére eső vízgyűjtőjén található víztestek és vizes élőhelyek természeti értékeinek a hosszú távú megőrzése az utókor számára. A határ két oldalán elterülő természetvédelmi területek gazdag bio-diverzitásának fenntarthatósága kizárólag az érdekelt felek szoros együttműködésében valósulhat meg. Ezért a projekt másik átfogó célja a két nemzeti park közötti együttműködés elmélyítése.
A projektterület természeti értékeinek védelme érdekében a fejlesztés specifikus céljai a következők:
- a Hernád és jelentősebb mellékvízfolyásainak jó ökológiai állapotát potenciálisan befolyásoló tényezők, célirányos, VKI előírásai alapján történő vizsgálata,
- a Hernádot és jelentősebb mellékvízfolyásait veszélyeztető antropogén eredetű hatások felmérése és javaslattétel a megszüntetésükre az országok által vállalt VKI elvárásoknak megfelelően,
- Közösségi jelentőségű (Natura 2000), valamint invazívan terjedő vízi fajok előfordulására és állománynagyságára vonatkozó adatok összegyűjtése
- Közösségi jelentőségű vizes élőhelyek botanikai felmérése - Az érintett országok ökológiai állapotminősítési rendszereinek összehangolása
- a Nemzeti Park természetvédelmi szakembereinek szakmai továbbképzése
- A Vizes élőhelyek állapotának nyomon követését lehetővé tevő eszközbeszerzés
- Lakosság, NGO-k, tanulók számára ismeretterjesztő előadások tartása
- Weblapfejlesztés
- Kutatási eredmények és javaslattétel nagyközönség számára is érthető formában történő közlése, a Hernád-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek a Víz Keretirányelv elvárásai és a természetvédelmi célkitűzések szerinti biológiai felmérése, védett növény- és állatfajok egységes biotikai adatállományon alapuló közös jegyzékének összeállítása, veszélyeztető tényezők, szennyező források azonosítása, javaslattétel kidolgozása a megszüntetésükre és védelmi intézkedések megvalósítására.
 
A projekt eredményeinek kiterjesztését a kutatási adatokat hasznosító, később elkészülő természetvédelmi alapdokumentumok és a lakosság szemléletformálása jelenti. Jelen projekt számos, a vízgyűjtőgazdálkodási tervezés peremfeltételeit és kimenetét meghatározó információt állít elő a projektterület több víztestének állapotáról, a terhelések helyéről, jellegéről, hatásáról. Ezek az információk közvetlenül felhasználásra kerülhetnek a vízgyűjtőgazdálkodási tervek megvalósítása során azért, hogy a VGT-ben meghatározott intézkedések költséghatékonyan javítsák a felszíni víztestek ökológiai állapotát, miközben elősegítik a vízkészlettel történő fenntartható gazdálkodást. A projekt során keletkező eredmények és az értékelésükből származó információk ugyancsak közvetlenül felhasználhatók lesznek a Natura2000 fenntartási tervek elkészítéséhez. A projekt eredményeinek kiterjesztését szolgálja továbbá a projektben résztvevő szervezetek szakemberei szakmai képzése.
 
A szakemberek mindannapi természetvédelmi gyakorlatban hasznosuló szaktudásán keresztül a térség természetvédelmi és vízügyi ágazata a határ mindkét oldalán a projekt eredményeinek kiterjesztését segíti elő. A tervek szerint megvalósuló környezeti nevelésen keresztül a térség fiatalsága, mely alapvető záloga a természeti értékek, ill. a jó ökológiai állapotú víztestek és vizes élőhelyek megőrzésének, ezáltal a Natura 2000 élőhelyhálózat és a VKI céljai megvalósulásának. Emellett a projekt eredményeinek kiterjesztését szolgálják a célterület lakosságának szemléletformálását elősegítő rendezvények szervezése és kiadványok elkészítése, illetve a projekttel kapcsolatos weblap. Ezeknek az eszközöknek a segítségével olyan életvitelre lehet megtanítani a lakosságot, amellyel nagyon hatékonyan tudják majd segíteni a célterület természeti értékeinek hosszú távú megőrzését és az életminőség javulását.
 
 
További információ a projektről: 
 
Kelemen Tímea 
pályázati projekt koordinátor, ANPI 
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 000 
Mobil: +36 30 370 13 33 
 

 
   
 
2013.10.04.
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás