magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» Természetvédelmi Őrszolgálat Magyarországon
Természetvédelmi Őrszolgálat Magyarországon
 


A védett természeti területek és természetvédelmi értékek megóvásának érdekében létrehozott állami természetvédelmi őrzést végző szolgálat 30 éves múltra tekinthet vissza Magyarországon. Feladatköre 2005. évtől kiegészült a régégeszi lelőhelyek megőrzésével, védelmével kapcsolatos feladatokal.

Jelenlegi szervezeti formájában történő megjelenését azonban a természet védelmélről szóló 1996. évi LIII. törvény hatálybalépése teremtette meg. Ez meghatározta hogy a természeti értékek és területek, különösen a védett természeti értékek és területek őrzése, megóvása, károsításának megelőzése érdekében - egyenruhával és szolgálati lőfegyverrel ellátott tagokból álló - állami Természetvédelmi Őrszolgálat működik valamennyi nemzeti park igazgatóság szervezetében.

Ma az igazgatóságokon mintegy 265 természetvédemi őrdolgozik
A természetvédelmi őrhatósági őrzési és szakmai feladatokat ellátó, intézkedésre jogosult, hatósági személy.
Feladatuk nem csak a védett természeti területekre koncentrálódik, hanem az adott NP Igazgatóság teljes működési területét lefedi, amely így az ország egészére kiterjed.

A feladat ellátás szervezése területi egységek szerinti felosztásban történik a Nemzeti Park Igazgatóság működési területén belül, természetvédelmi tájegységenként, amelyeket természetvédelmi őrkerületek alkotnak.

Az Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata szintén hierarchikus rendszerben épül fel azalábbi beosztások szerint:
a) természetvédelmi területőr,
b) természetvédelmi őrkerület-vezető,
c) természetvédelmi terület-felügyelő,
d) természetvédelmi tájegységvezető,
e) természetvédelmi őrszolgálatvezető-helyettes,
f) természetvédelmi őrszolgálat-vezető.

Az állami természetvédelmi őr kötelessége az illetékességi területén a természeti, valamint a védett természeti területek és értékek, a természetvédelmi célú létesítmények, valamint az igazgatóság vagyonkezelésében lévő vagyontárgyak, műtárgyak védelme, őrzése, megóvása, károsításuk megelőzése.

 

 

A természetvédelmiőr jogosult és köteles:

a) a természet védelmére vonatkozó előírások betartását ellenőrizni;

b) a természet védelmének érdekeit sértő, a természeti értéket és területet - beleértve a védett természeti értéket és területet - (a továbbiakban: természeti érték vagy terület) veszélyeztető vagy károsító jogellenes cselekményt elkövető személyt cselekményének abbahagyására felszólítani, feltartóztatni, igazoltatni, ellene eljárást kezdeményezni;

c) azt a személyt, akiről alaposan feltételezhető, hogy jogellenesen szerzett természeti értéket tart magánál, feltartóztatni, igazoltatni, csomagját átvizsgálni;

d) azt a járművet, amelyikről alaposan feltételezhető, hogy azon jogellenesen szerzett természeti érték van - a közlekedésrendészeti szabályok betartásával - feltartóztatni, átvizsgálni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodó személyt igazoltatni;

e) védett természeti területen a vadász vadászjegyét, egyéni lőjegyzékét, vadászlőfegyver-tartási engedélyét, ragadozó madárral vadászatra jogosító engedélyét, vadászíj-tartási engedélyét, valamint az elejtett vad azonosító jelét, továbbá halász és horgász esetében a halászatra, illetve a horgászatra jogosító okmányokat, valamint a fogási naplót ellenőrizni;

f) a természeti értéket vagy területet károsító vagy veszélyeztető jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért vagy az elkövetéssel alaposan gyanúsítható személytől a jogellenesen szerzett természeti értéket, valamint az elkövetéshez (veszélyeztetéshez) használt eszközt visszatartani;

g) a természet védelmével összefüggő bűncselekmény elkövetésén tetten ért vagy az intézkedésének ellenszegülő személyt elfogni, a rendőr megérkezéséig visszatartani vagy a legközelebbi rendőri szervhez előállítani;

h) jogszerű intézkedésével szemben történt ellenszegülés megszüntetésére kényszerítő eszközt alkalmazni, az ellenszegülő vagy támadó személytől fegyvert, élet kioltására alkalmas, illetve más veszélyes eszközt elvenni és az illetékes rendőri szervnek átadni;

i) jogszabályban meghatározott esetben helyszíni bírságot kiszabni.

 

A természetvédelmi őr kényszerítő eszközt alkalmazhat - a rendőrbot kivételével-, továbbá szolgálati maroklőfegyver tartására jogosult, amelyet egyenruhás szolgálatban nyíltan viselhet.

 

Természetvédelmi Őrszolgálatokra vonatkozó fontosabb jogszabályok:

1997. ÉVI CLIX. TÖRVÉNY A FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉGRŐL, A TERMÉSZETVÉDELMI ÉS A MEZEI ŐRSZOLGÁLATRÓL

 

33/1997. (XI. 20.) KTM RENDELET A POLGÁRI TERMÉSZETŐRÖKRŐL

 

4/2000. (I. 21.) KORM. RENDELET A TERMÉSZETVÉDELMI ŐRÖKRE, ILLETVE ŐRSZOLGÁLATOKRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOKRÓL

 

9/2000. (V. 19.) KÖM RENDELET A TERMÉSZETVÉDELMI ŐRSZOLGÁLAT SZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁRÓL


   
 
1119687201 Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás