magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:

3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
fax: 48/506-001
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
Pályázati felhívás - A Tengerszem Szálló és Oktatási Központ, valamint a hozzá tartozó étterem hasznosításáról
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság nyílt pályázat keretében meghirdeti a 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám alatt található Tengerszem Szálló és Oktatási Központ valamint a hozzá tartozó Étterem épület komplexumának bérleti szerződés útján való hasznosítását.
   
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (3758. Jósvafő, Tengerszem oldal 1.), mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X.4.) Korm. számú rendelet vonatkozó előírásai szerint nyílt pályázat keretében, határozatlan időtartamra - legfeljebb azonban vagyonkezelői jogának fennállásáig - meghirdeti a Magyar Állam tulajdonában és az Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő, Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám alatt található Tengerszem Szálló és Oktatási Központ valamint a hozzá tartozó Étterem épület komplexumának (a továbbiakban: Bérlemény) bérleti szerződés útján való hasznosítását.

1. A Bérlemény adatai és főbb jellemzői:
• címe: 3758 Jósvafő Tengerszem oldal 1.
• Tengerszem Szálló és Oktatási Központ:
• 3 szintes, hasznos alapterülete: 600 m2+ 300 m2terasz/
• a Bérlemény részét képező helyiségek: előadó, társalgó, tárgyaló, előtér-recepció, szobák (18), kiszolgáló helyiségek, terasz
• Közmüvek: hidegvíz, villamos energia (önálló almérők), központi fűtés /gázkazánok, önálló fogyasztási hely, meleg víz előállítás is)
• Felszereltség: 12 szoba 2 ágyas, 5 szoba 3 ágyas, 1 szoba 4 ágyas. Mindegyik szobába
beépített szekrény, asztal, tv, hűtő
• Általános műszaki állapot: jó
• Étterem:
• területe: 455 m2,(konyha+kiszolgáló helyiségek 195 m2, étterem+WC 160 m2, terasz 110 m2 /70 szék/
• a Bérlemény részét képező helyiségek: konyha, étterem /70 szék/, terasz, személyzeti öltöző és nyilvános ill. dolgozói wc
• Közművek: hidegvíz, villany (önálló almérők), vezetékes gáz, központi fűtés /gázkazánok, önálló fogyasztási hely, meleg víz előállítás is)
• Felszereltség: konyhai villany/gáz tűzhelyek, épületben lévő étteremben pult, asztalok és székek.
• Általános műszaki állapot: közepes (a lapostető - amely egyben a Tengerszem Szálló előtti terasz - felújításra szorul.)
Az étterem és szálló a Baradla-barlang jósvafői kijáratánál lévő barlangpénztámál található, az étterem a szálloda előtt helyezkedik el. A szálloda előtt egy nagyméretű terasz található. Az étterem vendégei az étteremtől nem messze elhelyezkedő alsó parkolót használhatják, a szálló vendégei pedig a szálló közelében lévő célparkolót is igénybe vehetik.
Az étterem és szálló Jósvafő központjához közel esik, aszfaltúton megközelíthető. Környezete gondozott, erdős területen található, közeli játszótérrel. A szállótól több irányban jó minőségű turistautak vezetnek, amelyeken Jósvafő község, a Tengerszem-tó és más turisztikai célpontok gyalogosan elérhetők.
A Bérlemény a jelen pályázati kiírás megjelenését követően munkanapokon 8-16 óra között (pénteki napon 8-13 óra között) előzetes bejelentést követően bármikor megtekinthető.
Ajánlatkérő elérhetőségei és a pályázat bonyolításával megbízott személyek:
Tel: 48/506-000 Fax:48/506-001 email: info.anp@t-online.hu Kovás Attila titkárságvezető 30/228-9572

2. A pályázat célja: az épületkomplexum bérbeadás útján történő hasznosításával az Igazgatóság vendégeinek, a Baradla-barlang látogatói számára egész évben megfelelő színvonalú szálláshely és étkezési lehetőség biztosítása. Ajánlatkérő munkavállalói számára munkahelyi étkezés biztosítása, továbbá a Bérbeadó egyéb szálláshelyeire, táborok, rendezvények alkalmával szükség szerint kitelepített étkezés illetve alapanyag, félkész vagy készétel kiszállítása.

3. A bérleti szerződés főbb feltételei
• A bérleti szerződés tartama: 10 év
• Bérlet birtokba vétele: a bérleti szerződés megkötését követően azonnal
• Bérlemény üzemeltetésének kötelező megkezdése: legkésőbb a bérleti szerződés megkötését követő 15. napon.
• A megfelelő működtetéshez szükséges jogszabályi és szakmai követelmények, felszerelések, eszközök valamint a bérlemény karbantartása a bérlő feladata. A bérlő a szállót és az éttermet saját költségére és felelősségére üzemelteti. A bérleti szerződés a bérbeadó előzetes hozzájárulása nélkül nem engedményezhető, a bérlemény további bérletbe, használatba nem adható, más célra nem hasznosítható.
• A bérlőt szolgáltatási kötelezettség terheli az alábbiak szerint:
o A bérlő egész évben köteles biztosítani a Nemzeti Park vendégei részére a szálláshely szolgáltatást és a napi étkezési lehetőséget (reggeli, ebéd és vacsora meleg étel), A szolgáltatás minősége és választéka meg kell, hogy feleljen a szálláshely színvonalának és méltó kell, hogy legyen egy világörökségi helyszínhez.
o A bérlő vállalja, hogy az év valamennyi munkanapján az étteremben a bérbeadó dolgozóinak munkahelyi étkeztetését biztosítja, továbbá a bérbeadó esetleges szállásigényének (pl. vendégek fogadása, vállalkozó partnerek, dolgozók eseti elszállásolása) kielégítése céljából szabad kapacitása terhére - reggeli nélkül - szállást biztosít a reggeli ára nélküli szállásdíj 50 %-ának megfelelő áron.
• Bérleti díj: a bérbeadó által elfogadott ajánlatban meghatározott bérleti díj, illetve a bevételből ajánlott %-os jutalék.
• Bérleti díj megfizetése: a bérleti szerződés megkötésekor három havi bérleti díj illetve kalkulált használati díjnak megfelelő összeg előre egy összegben kaucióként fizetendő, a további díjak havonta, tárgyhót követő hónap 20. napjáig fizetendők számla ellenében átutalással. A bérleti díj a bérleti szerződés megkötését követő minden év január 1. napjától a KSH által közzétett éves fogyasztói árindex alakulásának megfelelően külön megállapodás nélkül emelkedik.
• A Bérlő a vállalja, hogy 2016. december 31-ig a terasz szigetelési munkáit a bérbeadó által elfogadott kiviteli tervek szerint saját költségén elvégezteti. (Költségként legfeljebb az elfogadott költségvetés végösszege vehető figyelembe.) A vállalt felújítási kötelezettség nem teljesítése, hibás teljesítése - ide értve a 15 napnál hosszabb tartamú késedelmet is - esetén a bérbeadó a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult. A bérlő az általa megbízott vállalkozó (alvállalkozó) tevékenységéért úgy felel a bérbeadó, mint megrendelő felé, mintha a munkát maga végezte volna.
A bérlő a munkák megfelelő elvégzését, műszaki átadás-átvételét követő hónaptól kezdődően, a bérleti szerződés megszűnéséig, a tárgyalási eljárás során kialakított bérleti díj kedvezményben részesül.
A bérleti szerződés rendes felmondása esetén a bérbeadó a bérleti szerződés megszűnését követően a fenti kiadásokat ugyanolyan ütemezésben és összegekben téríti a bérlőnek, amikor és amennyit beszámítással a bérlő érvényesített volna. Ugyanezt az előírást kell alkalmazni akkor is, ha a bérbeadó a bérlő szerződésszegése miatt azonnali hatállyal mondja fel a bérleti szerződést. A bérbeadó azonban arra az esetre, ha a bérleti szerződést a szerződés megkötésétől számított két éven belül rendes felmondással felmondaná vállalja, hogy a beszámítással még nem érvényesített költséget - kamatmentesen - a felmondás hatályba lépésének napjának (a felmondás érvényességének vitatása esetén a jogvitát eldöntő egyezség vagy bírósági ítélet jogerőre emelkedésének napjának) hónapját követő hatodik hónap utolsó napjáig a bérlőnek egy összegben megfizeti. Ugyanezt az előírást kell alkalmazni akkor is, ha a bérlő a bérbeadó szerződésszegése miatt azonnali hatállyal mondja fel a bérleti szerződést.
• Egyéb beruházást, átalakítást a bérlő a bérbeadó előzetes engedélyével végezhet. A bérlemény jogszerű és megfelelő színvonalú üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosítását és a karbantartást a bérlő saját költségére és felelősségére köteles elvégezni. A bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a bérlő az ingatlan állagának sérelme nélkül az általa a bérleménybe vitt illetve felszerelt ingóságokat elviheti, a bérleményen általa végzett átalakításokkal, beruházásokkal kapcsolatban megtérítési igénnyel nem léphet fel sem a bérbeadóval, sem a Magyar Állammal szemben.
Közüzemi díjak viselése: a közüzemi díjakat a bérlő köteles viselni. Az áram- a gáz-
és víz díját a bérlő a szolgáltatók felé közvetlenül vagy a bérlő által tovább számlázva a bérlőnek fizeti meg. Jelenleg mindkét egység a gázszolgáltatás esetében főmérővel, a villamos energia szolgáltatás esetében almérővel rendelkezik. A bérlő köteles megfelelő méretű hulladéktároló edényt biztosítani, a hulladékszállítás költségét a bérlő a szolgáltatónak közvetlenül fizeti meg.
• Szerződés felmondása: Felmondási idő rendes felmondás esetén: 90 nap, tárgyév július 31. napját követő felmondás esetén a szerződés tárgyév december 31. napjára mondható fel. Azonnali felmondás: bérbeadó részéről a bérleti díj és költségek bérlő általi nem fizetése, szolgáltatási kötelezettség nem megfelelő teljesítése vagy más súlyos szerződésszegés esetén; bérlő részéről a bérbeadó súlyos szerződésszegése esetén

4. A pályázaton való részvétel feltételei:
4.1. A pályázóval szemben támasztott követelmények:
- A pályázó megfelelő módon igazolja, hogy a szolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez, valamint a szigetelési munka elvégeztetéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik.
4.2, Bérleti szerződés nem köthető azzal a pályázóval, aki:
a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
d) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény elkövetése miatt büntetett előéletű, aki gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta;
e) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták
f) munkavédelmi, munkabiztonsági szabályok megsértése miatt két évre visszamenőleg bírsággal sújtották.

5. Ajánlati kötöttség: a pályázat benyújtásától számított 60 nap

6. Ajánlati biztosíték: 15 000.000.- Ft (azaz Tizenötmillió forint), amelyet az ajánlat benyújtásával egyidejűleg köteles apályázó ügyvédi letétbe helyezni
Amennyiben a nyertes pályázó bármely okból visszavonja bérleti szándékát az ajánlati kötöttség ideje alatt vagy nem köti meg a bérleti szerződést a fenti határidőn belül, az ajánlati biztosítékot elveszti és a kiíró döntése szerint helyébe a pályázat 2. helyezettje lép.

7. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
- A pályázó nevét, címét;
- A pályázó ajánlatát az üzemeltetésre vonatkozóan (esetleges bérleti díj és vagy jutalék mértéke.), a szigetelési munkákkal kapcsolatos költségek bérleti díjba betudásának mértékét;
- A pályázati biztosíték letétbe helyezésének igazolását;
- A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban megjelölt feltételeknek megfelel, vele szemben kizáró ok nem áll fenn, továbbá arra, hogy a szerződési és szolgáltatási feltételek teljesítésére képes és azokat vállalja.
A pályázathoz csatolni kell:
- cég esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot
- arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázónak lejárt köztartozása nincs
- az 4.1. pontban meghatározott feltételek meglétét igazoló dokumentumokat
- nyilatkozatokat az 4.2 pontban meghatározottakra vonatkozóan.
A pályázat benyújtásának határideje (ajánlattételi határidő):
2016. június 3.12 óra
Helye: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Központi Iroda titkársága Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Módja: személyesen vagy postai úton zárt borítékban, melyen fel kell tüntetni: „Ajánlat a jósvafői Tengerszem Szálló és Étterem bérletére”
A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik. A késve érkezett és hiányos ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
A pályázat bontásának időpontja: 2016. június 6.13 óra
A tárgyalásos pályázati értékelés időpontja: A tárgyalás időpontjáról a bontást követő 8 munkanapon belül értesítést küldünk.
Helye: Helye: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Központi Iroda titkársága Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
A pályázati értékelés csak azok a pályázók vehetnek részt, akiknek az ajánlatát az Ajánlatkérő nem nyilvánította érvénytelennek.
Az Ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Ajánlatkérő ajánlattevők értesítésének módjaként a postai kézbesítést jelöli meg.

8. A pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési
szempontok
  • vállalt bérleti díj és szolgáltatás minél magasabb színvonala,
  • a terasz szigetelési munkainak elvégzése és a felmerült költségekből az önrész vállalása 
  • korszerű technológia alkalmazása
  • környezettudatos, egészségtudatos szemlélet képviselete
9. A pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntést az igazgató hozza meg.

A pályázati kiírást letöltheti pdf formátumban IDE kattintva.

 
   
 
2016.05.09.
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás