magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
Álláspályázat
 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –

a „közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet 

BIRTOKÜGYI REFERENS

 munkakör betöltésére.

   
 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony (6 hónapos próbaidővel).                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 30.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

·         Előkészíti az állami tulajdonba vételi, a védettségi szint helyreállításával kapcsolatos ügyeket (földvásárlás, földcsere, kisajátítás), részt vesz azok lebonyolításában.

·         Ingatlanokat érintő javaslatokat dolgoz ki (vétel, kisajátítás stb.).

·         Közreműködik az Igazgatóság birtokpolitikai koncepciójának kidolgozásában, végrehajtásában.

·         Előkészíti az ingatlanok haszonbérbe adását, nyilvántartja az érvényes haszonbérleti szerződéseket, figyelemmel kíséri azok teljesítését. Javaslatot tesz szerződések megkötésére, módosítására.

·         Vezeti a földvásárlások, földcserék, kisajátítások nyilvántartását, valamint az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlanok adatbázisát.

·         Előkészíti az Igazgatóság vagyonkezelésébe kerülő ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelési szerződéseket.

·         Ellátja az ingatlanok vagyonkezelési tevékenységével, a vagyonkezelési szerződésekkel, az 1993. évi II. tv. végrehajtásával kapcsolatos döntés előkészítő feladatokat.

·         Eljár az ingatlan-nyilvántartási és egyéb földhivatali ügyekben. Ellátja az Igazgatóság vagyonkezelésébe került földrészletekkel kapcsolatban az ingatlanügyi hatóság eljárását igénylő feladatokat.

·         Az ingatlanokról az Igazgatóság feladatainak ellátásához adatokat szerez be, illetve szolgáltat (szakmai beszámolók, állami támogatásokkal kapcsolatos ügyek, védetté nyilvánítás előkészítése, kezelési tervek, erdőtervezés, pályázatok, stb.). 

·         Közreműködik a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatterv, valamint a különböző jelentések, beszámolók, tájékoztatók elkészítésében.

·         Együttműködik és kapcsolatot tart a feladataival érintett szervezetekkel (így különösen a minisztériummal, az ingatlanügyi hatósággal, a kormányhivatallal, a többi nemzeti park igazgatóság birtokügyi tevékenységet ellátó osztályaival, nem kormányzati szervezetekkel).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet (hatósági erkölcsi bizonyítvány),
  • Felsőfokú végzettség (agrár, földmérő, földrendező mérnöki),
  • „B” kategóriás vezetői engedély és tényleges vezetési jártasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·       Erdészeti, térinformatikai, termőföld-értékbecslő, ingatlan-értékelő, ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő, földmérő, földügyi és térinformatikai technikus, földügyi térinformatikai szaktechnikus, térinformatikus, térképész szaktechnikus végzettség,

·       Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

·       Terhelhetőség, megbízhatóság,

·       Nagyfokú önállóság és problémamegoldó képesség,

·       Kiváló kommunikációs készség,

·       Pontos,- precíz munkavégzés.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·       a  pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján) és motivációs levél,

·       iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),

·       három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek igényléséről szóló igazolás),

·       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

 2018. január 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

·       Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61/2018, valamint a munkakör megnevezését: „BIRTOKÜGYI REFERENS”.

·       Elektronikus formában az info.anp@t-online.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a „BIRTOKÜGYI REFERENS” megjelölést kérjük feltüntetni.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:

 2018. február 7.

   
 
2018.01.09.
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás