magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
Álláspályázat
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –
a „közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
BIRTOKÜGYI REFERENS
munkakör betöltésére.
   
 
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony (6 hónapos próbaidővel).

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• Előkészíti az állami tulajdonba vételi, a védettségi szint helyreállításával kapcsolatos ügyeket (földvásárlás, földcsere, kisajátítás), részt vesz azok lebonyolításában.
• Ingatlanokat érintő javaslatokat dolgoz ki (vétel, kisajátítás stb.).
• Közreműködik az Igazgatóság birtokpolitikai koncepciójának kidolgozásában, végrehajtásában.
• Előkészíti az ingatlanok haszonbérbe adását, nyilvántartja az érvényes haszonbérleti szerződéseket, figyelemmel kíséri azok teljesítését. Javaslatot tesz szerződések megkötésére, módosítására.
• Vezeti a földvásárlások, földcserék, kisajátítások nyilvántartását, valamint az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlanok adatbázisát.
• Előkészíti az Igazgatóság vagyonkezelésébe kerülő ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelési szerződéseket.
• Ellátja az ingatlanok vagyonkezelési tevékenységével, a vagyonkezelési szerződésekkel, az 1993. évi II. tv. végrehajtásával kapcsolatos döntés előkészítő feladatokat.
• Eljár az ingatlan-nyilvántartási és egyéb földhivatali ügyekben. Ellátja az Igazgatóság vagyonkezelésébe került földrészletekkel kapcsolatban az ingatlanügyi hatóság eljárását igénylő feladatokat.
• Az ingatlanokról az Igazgatóság feladatainak ellátásához adatokat szerez be, illetve szolgáltat (szakmai beszámolók, állami támogatásokkal kapcsolatos ügyek, védetté nyilvánítás előkészítése, kezelési tervek, erdőtervezés, pályázatok, stb.).
• Közreműködik a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatterv, valamint a különböző jelentések, beszámolók, tájékoztatók elkészítésében.
• Együttműködik és kapcsolatot tart a feladataival érintett szervezetekkel (így különösen a minisztériummal, az ingatlanügyi hatósággal, a kormányhivatallal, a többi nemzeti park igazgatóság birtokügyi tevékenységet ellátó osztályaival, nem kormányzati szervezetekkel).

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet (hatósági erkölcsi bizonyítvány),
• Felsőfokú végzettség, elsősorban agrár, földmérő, földrendező mérnök végzettség,
• „B” kategóriás vezetői engedély és tényleges vezetési jártasság.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Erdészeti, térinformatikai, termőföld-értékbecslő, ingatlan-értékelő, ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő, földmérő, földügyi és térinformatikai technikus, földügyi térinformatikai szaktechnikus, térinformatikus, térképész szaktechnikus végzettség,
• Földhivatali eljárások ismerete,
• Terhelhetőség, megbízhatóság,
• Nagyfokú önállóság és problémamegoldó képesség,
• Kiváló kommunikációs készség,
• Pontos,- precíz munkavégzés.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján) és motivációs levél,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek igényléséről szóló igazolás),
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
 
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. április 25.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61-15/2018, valamint a munkakör megnevezését: „BIRTOKÜGYI REFERENS”.
• Elektronikus formában az info.anp@t-online.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a „BIRTOKÜGYI REFERENS” megjelölést kérjük feltüntetni.
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:
2018. május 10.
 
 
 
 
 
   
 
2018.04.10.
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás