magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
Álláspályázat
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Aggteleki Tájegység
állami természetvédelmi őr
munkakör betöltésére. 
   
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
- Aggteleki Tájegység és az ANPI működési területe,
- jogszabály szerinti elrendeléskor az ország területe.
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 
 
• A vonatkozó jogszabályokban meghatározott természetvédelmi őri feladatok ellátása.
• Közreműködés az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság alaptevékenységével összefüggő (természetvédelmi kezelés, oktatás-bemutatás, biotikai adatok gyűjtése, pályázati közreműködés, természetvédelmi területkezelés) feladatok ellátásában.
• Az őrkerületét érintő tevékenységek felügyeletének ellátása.
• Őrkerületében, illetve az ANPI működési területén ellenőrzi a természet védelmére vonatkozó előírások betartását, figyelemmel kíséri a védett természeti területek és értékek állapotát.
• Közreműködik a Natura2000 területekkel kapcsolatos ellenőrzésekben, ügyintézésekben.
• A természetvédelem érdekeit sértő jogellenes cselekmény esetén eljárást kezdeményez az elkövető személyekkel, szervezetekkel szemben, külön jogszabályokban meghatározott intézkedéseket foganatosít.
• Közreműködik egyéb természetvédelmi kezelői- és vagyonkezelői feladatok ellátásában.
• Őrkerületében kapcsolatot tart fenn a területileg illetékes hatóságokkal, települési önkormányzatokkal, szakmai- és civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel.
• Részt vesz az őrszolgálati tevékenységet érintő akciók lebonyolításában.
• Közreműködik a kutatási feladatok tervezésében, lebonyolításában, illetve ellenőrzésében.
• Közreműködik az ismeretterjesztési, oktatási, bemutatási feladatok lebonyolításában, illetve ellenőrzésében.
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, Egyetem, egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben, mesterképzésben, illetve szakirányú továbbképzésben szerzett biológiai, erdészeti, földrajzi, geológiai, kertészeti, tájépítészeti, környezetvédelmi, mezőgazdasági, ökológiai, természetvédelmi, vadgazdálkodási, vízügyi, vízgazdálkodási szakképzettség,
• „B” kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Szolgálati maroklőfegyver tartására vonatkozó – külön jogszabály szerinti – feltételeknek való megfelelés,
• Terepi munkához, valamint a hatósági intézkedésekhez szükséges jó fizikai állapot,
• Felhasználói szintű számítógépes irodai alkalmazás ismeretek (MS Word, Excel).
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 
• Közigazgatásban szerzett gyakorlat,
• Terhelhetőség, megbízhatóság,
• Nagyfokú önállóság és problémamegoldó képesség,
• Kiváló kommunikációs készség,
• Határozott fellépés,
• Pontos,- precíz munkavégzés,
• Idegennyelv ismeret (angol, német, szlovák),
• A természetvédelem terén, vagy természetvédelmi kezelőnél korábban szerzett tapasztalat, gyakorlat,
• Széles körű (több fajcsoportra kiterjedő) fajismeret,
• Halászati, halgazdálkodási felsőfokú szakirányú képesítés,
• Alapszintű jártasság a GPS és terepi térinformatikai eszközök alkalmazásában,
• Felhasználói szintű számítógépes térinformatika alkalmazás ismeretek (ArcGIS, QGIS).
• Erdő-, vad- vagy mezőgazdasági szakterületen szerzett ismeretek, tapasztalat,
• Terepjáró gépjármű terepi vezetési gyakorlat.
 
Elvárt kompetenciák:
 
• Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
• Elhivatottság.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 
• a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyes adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása szükséges),
• nyilatkozat büntetlen előéletről,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. december 28.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Zsolt nyújt, a 06-30-945-20-31-os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 
• Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/251/2021 - ATE, valamint a munkakör megnevezését: állami természetvédelmi őr.
• Elektronikus úton az info.anp@t-online.hu e-mail címen. A levél tárgyaként kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/251/2021 – ATE, valamint a munkakör megnevezését: állami természetvédelmi őr.
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 
A pályázat elbírálásának határideje:
2022. január 14.
 
   
 
2021.12.10.
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás