magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
Álláspályázat
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Jogi, Igazgatási és Birtokügyi Osztály
humánpolitikai és bérgazdálkodási referens
munkakör betöltésére.
   
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• A kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonyának, valamint a munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, módosításával, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos személyügyi feladatok ellátása, a jogviszonyokkal kapcsolatos okiratok (kinevezés, munkaszerződés, kinevezés módosítás, munkaszerződés módosítás, jogviszony megszűnés/megszüntetés) elkészítése, a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése.
• A foglalkoztatottak adatainak rögzítésével, valamint a foglalkoztatottak személyi anyagának összeállításával, nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása az adatvédelmi szabályoknak megfelelően.
• Létszámadatok karbantartása, közreműködés a munkaerő- és létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásában, a munkaerő kiválasztásában, valamint az álláshelyek betöltésében.
• Vagyonnyilatkozat-tétellel, valamint az összeférhetetlenségi nyilatkozat-tétellel és annak vizsgálatával kapcsolatos feladatok ellátása.
• A belső szabályzatok alapján a foglalkoztatottak munkavégzésével, juttatásaival, kedvezményeivel, képzésével, teljesítményértékelésével, továbbá érdemeik elismerésével kapcsolatos ügyek intézése.
• Felmerülő, egyéb humánpolitikai feladatok ellátása.
• Az illetményszámfejtő KIRA program kezelése, a havi rendszeres bérszámfejtés, bérpótlékok, egyéb juttatások számfejtésének elvégzése.
• Közreműködés a bérgazdálkodással, illetmény-elszámolással, és járulékokkal kapcsolatos egyéb feladatok elvégzésében, valamint a társadalombiztosítási, adóügyi ügyintézésben.
• A nem rendszeres juttatások nyilvántartása és számfejtésre történő feladása, a távollétek rögzítése.
• A foglalkoztatottak részére munkáltatói és egyéb igazolások kiállítása, fizetési előlegekhez és letiltásokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokban, jövedelem és járulékigazolások elkészítésében való közreműködés.
• Kapcsolattartás a szervezeti egységekkel és a munkaügyi feladatokat ellátó állami szervekkel, a Magyar Államkincstár illetményszámfejtőjével.
• Statisztikák, eseti és rendszeres adatszolgáltatások készítése.
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, minimum középfokú iskolai végzettség és szakirányú szakképesítés (munkaügyi, társadalombiztosítási, gazdasági, pénzügyi, jogi, szociális, emberi erőforrás-gazdálkodási területen),
• Munkavégzéshez szükséges jogszabályok, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapos, átfogó ismerete,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
• Költségvetési szervnél szerzett gyakorlat.
• Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pénzügyi, számviteli szakképzettség.
• Felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés.
• KIRA rendszer felhasználói szintű ismerete.
• B – kategóriás vezetői engedély és tényleges vezetési jártasság.
 
Elvárt kompetenciák:
• Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
• Pontos,- precíz munkavégzés.
• Nagyfokú önállóság, gyors, hatékony munkavégzés.
• Terhelhetőség, megbízhatóság, lojalitás.
• Elhivatottság.
• Kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség.
• Írásos anyagok magas színvonalú kivitelezésének képessége.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyes adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),
• nyilatkozat büntetlen előéletről,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. február 16.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sándor Katalin osztályvezető nyújt, a 06-48-506-000-os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/35/2022, valamint a munkakör megnevezését: „humánpolitikai és bérgazdálkodási referens”.
• Elektronikus úton az info.anp@t-online.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a „humánpolitikai és bérgazdálkodási referens” megjelölést kérjük feltüntetni.
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 
A pályázat elbírálásának határideje:
2022. február 28.
 
 
 
   
 
2022.01.29.
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás