magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
Álláspályázat
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Pénzügyi és Számviteli Osztály
 osztályvezető
munkakör betöltésére.
   
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony (6 hónap próbaidővel)
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
 
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
 
 
A munkavégzés helye:
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 
Ellátandó fő feladat:
 • a Pénzügyi és Számviteli Osztály munkájának szakmai irányítása és felügyelete.
 
Főbb tevékenységi körök:
 • Koordinálja a vonatkozó hatályos – kiemelten az államháztartásra és annak működési rendjére, valamint a számvitelre vonatkozó – jogszabályok által a gazdasági szervezetre vonatkozó feladatok ellátását, a költségvetési tervezést, a költségvetés végrehajtásának irányítását, a beszámolást, számviteli nyilvántartások vezetését, az állami vagyon kezelésének funkcionális irányítását és ellenőrzését;
 • Ellátja a jogszabályokban és külön szabályzatokban meghatározott költségvetési tervezési, könyvvezetési, beszámolási, információszolgáltatási, előirányzat-felhasználási és módosítási, számviteli, nyilvántartási, ellenőrzési, felügyeleti feladatokat;
 • Elkészíti a jogszabályokban előírt pénzügyi és számviteli belső szabályzatokat; a szabályzatok esetében gondoskodik a jogszabályváltozások átvezetéséről;
 • A hatályos jogszabályok és egyéb szabályozók figyelembevételével kidolgozza az Igazgatóság pénzügyi, számviteli rendszerét;
 • Ellátja a pénzkezeléssel, számlavezetéssel, házipénztárral kapcsolatos felügyeleti feladatokat;
 • Gondoskodik az Igazgatóság működésének pénzügyi ellenőrzéséről, a munkafolyamatba épített belső ellenőrzésről, valamint – a jogszabályban meghatározott rend szerint – segíti a felügyeleti és egyéb szervek által végzett pénzügyi és számviteli ellenőrzést;
 • Végzi a területi szervezeti egységek és látogatóhelyek gazdálkodásának pénzügyi irányítását, felügyeletét, folyamatosan ellenőrzi a pénzügyi fegyelem érvényesülését;
 • Ellátja az irányadó jogszabályok, továbbá a felügyeleti szerv és egyéb hatóságok által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget;
 • Végzi a területi szervezeti egységek és látogatóhelyek gazdálkodásának pénzügyi irányítását, felügyeletét, folyamatosan ellenőrzi a pénzügyi fegyelem érvényesülését;
 • Részt vesz a vagyon hasznosítási, valamint a felesleges vagyontárgyak értékesítési eljárásainak lebonyolításában;
 • Ellenőrzi az Igazgatóság bevételi terveit, és folyamatosan felügyeli annak alakulását.
 • Gondoskodik a folyamatokba épített ellenőrzések megvalósításáról, évente elkészíti az Igazgatóság kockázatkezelését;
 • Közreműködik a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Földügyi Központ felé teljesítendő adatszolgáltatásban;
 • Biztosítja a Gazdálkodási Szabályzat és a szervezet ügyrendjének valamint az egyéb, működését érintő belső szabályzatoknak az elkészítését, naprakészen tartását és biztosítja, ellenőrzi azok betartását. 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
 
 
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség (főiskola, egyetem), mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete,
 • Felhasználói szintű számítógépes irodai alkalmazás ismeretek (MS Word, Excel).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • pénzügyi vezetői gyakorlat,
 • ForrásNet rendszer ismerete,
 • ÁBPE képzésen való részvételről tanúsítvány,
 • Angol nyelvismeret.
Elvárt kompetenciák:
 • Terhelhetőség, megbízhatóság,
 • Nagyfokú önállóság és problémamegoldó képesség,
 • Kiváló kommunikációs készség,
 • Határozott fellépés,
 • Pontos,- precíz munkavégzés.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyes adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),
 • nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. március 21.
 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Árvai-Kovács Szilvia nyújt, a 06-30-370-1500-as telefonszámon.
 
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/74/2022, valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető”.
 • Elektronikus úton az info.anp@t-online.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a „osztályvezető” megjelölést kérjük feltüntetni.
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 
 
A pályázat elbírálásának határideje:
2022. március 31.
 
 
 
   
 
2022.03.06.
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás