magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
Álláspályázat
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Jogi, Igazgatási és Birtokügyi Osztály
titkárnő
feladatkör ellátására. 
   
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Gondoskodik az Igazgatóság titkársági feladatainak, az adminisztrációnak az ellátásáról, illetve elvégzi a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, igazgatói utasításoknak való megfeleltetést (ügyiratkezelés, iratkezelés, selejtezés), valamint segíti az igazgató tevékenységének szervezését és ellátását.
 • Egyezteti és nyilvántartja az igazgató napi, heti szakmai programjait, nyilvántartást vezet az azokkal kapcsolatos határidőkről, amely alapján tájékoztatja az igazgatót.
 • Az igazgató személyéhez, hivatalos vendégeinek fogadásához kapcsolódó feladatokat lát el.
 • Végzi az ügyfélforgalommal kapcsolatos ügyfélfogadási tevékenységet (az ügyfélfogadás rendjével kapcsolatosan felvilágosítást ad).
 • Az ügykezelés szabályai szerint eljárva szervezi a feladatellátással kapcsolatos belső kapcsolattartást.
 • Az igazgató által hatáskörébe utalt ügyekben iratszerkesztést végez, továbbá kiadmányozásra előkészíti az iratokat, szükség esetén gépírói és egyéb adminisztratív feladatokat lát el.
 • Kezeli az Igazgatóság telefonközpontját, fénymásoló készülékeit.
 • Ellátja az iratkezeléssel, az irattározással, valamint az ügyiratok selejtezésével összefüggő feladatokat.
 • Közreműködik az Iratkezelési Szabályzat végrehajtásában, kezeli az ügyiratokat, ellátja az Igazgatóság adminisztratív és ügyviteli, ügykezelési feladatait, határidő nyilvántartást vezet.
 • Ellátja az Igazgatóságra érkező küldemények átvételét, átadását, érkeztetését, iktatását, a beérkező posta bontását. A beérkező üzeneteket nyilvántartja és továbbítja.
 • Gondoskodik a kiadmányozásra előkészített iratok iktatásáról, kiadmányozást követően szükség szerint továbbításukról (postázás, személyes átadás stb.).
 • Elvégzi a kimenő ügyiratok címzési, postázási feladatait. Ellátja a kimenő postai küldemények nyilvántartását.
 • A vezetői szignálást követően ellátja az ügyiratok illetékes ügyintézők részére történő szétosztásával kapcsolatos teendőket. A szignált ügyiratokat, a kiadmányozott utasítást, körlevelet, ügyiratot szétosztja.
 • Összehívja az Igazgatóság működését segítő fórumokat, elkészíti és kezeli a jegyzőkönyveket, emlékeztetőket.
 • Felel a bélyegzők kiadásáért és nyilvántartásáért.
 • Gondoskodik a titkárság működéséhez szükséges beszerzések intézéséről.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Legalább középfokú végzettség, középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • Iratkezelői rendszer használatában szerzett gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Közigazgatásban szerzett gyakorlat.
 • B – kategóriás vezetői engedély és tényleges vezetési jártasság.
 • Alapfokú angol nyelvtudás.
Elvárt kompetenciák:
 • Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
 • Pontos,- precíz munkavégzés.
 • Nagyfokú önállóság, gyors, hatékony munkavégzés.
 • Terhelhetőség, megbízhatóság, lojalitás.
 • Elhivatottság.
 • Kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyes adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),
 • nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. május 23.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sándor Katalin nyújt, a 06-48-506-000-os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/107/2022, valamint a munkakör megnevezését: „titkárnő”.
 • Elektronikus úton az info.anp@t-online.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a „titkárnő” megjelölést kérjük feltüntetni.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 
A pályázat elbírálásának határideje:
2022. június 10.
 
   
 
2022.04.26.
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás