magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
Álláspályázat
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
 Zempléni Tájegység 
 Természetmegőrzési csoportvezető
munkakör betöltésére. 
   
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
 
A munkavégzés helye:
 
1.     Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3916 Bodrogkeresztúr, Óvásártér u. 14., belterület HRSZ: 378/12, 378/13  –       tényleges munkavégzés helye,
 
2.     Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Zempléni Tájegység és az ANPI működési területe,
 
3.     Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. – székhely.
 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 
 • Az Igazgatóság működési területére vonatkozólag ellátja az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott erdőterületek, továbbá a fásítások telepítésével, kezelésével, kitermelési tevékenységeivel kapcsolatos adatszolgáltatási és kezelési javaslat készítési tevékenységet;
 • Részt vesz a körzeti erdőtervezés teljes folyamatában;
 • Részt vesz a természeti értékekre vonatkozó adatok gyűjtésével és szolgáltatásával kapcsolatos feladatok  szervezésében és végzésében;
 • Megkeresés esetén adatot szolgáltat, tényt közöl, természetvédelmi kezelői véleményt ad, szakértőként közreműködik a hatósági eljárásokban;
 • Részt vesz közhiteles természetvédelmi nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatokban;
 • Közreműködik az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság alaptevékenységével összefüggő (természetvédelmi kezelés, oktatás-bemutatás, biotikai adatok gyűjtése, pályázati közreműködés, természetvédelmi  területkezelés) feladatok ellátásában;
 • Feladata a szervezeti egység vezetőjének irányításával a vezetésére bízott csoport munkájának szervezése;
 • Feladata a felügyelete alatt működő beosztott foglalkoztatottak munkájának irányítása és ellenőrzése;
 • Gondoskodik a vezetése alatt álló csoport feladatainak határidőben történő teljesítéséről.
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, okleveles erdőmérnöki szakképzettség, vagy annak próbaidő alatt történő megszerzése,
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • Felhasználói szintű számítógépes irodai alkalmazás ismeretek (MS Word, Excel),
 • Felhasználói szintű számítógépes térinformatika alkalmazás ismeretek (ArcGIS, QGIS, DigiTerra).
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 
 • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • erdészeti szakterületen szerzett gyakorlat,
 • terhelhetőség, megbízhatóság,
 • nagyfokú önállóság és problémamegoldó képesség,
 • kiváló kommunikációs készség,
 • határozott fellépés,
 • pontos,- precíz munkavégzés,
 • a természetvédelem terén, vagy természetvédelmi kezelőnél korábban szerzett tapasztalat, gyakorlat,
 • széles körű (több fajcsoportra kiterjedő) fajismeret,
 • alapszintű jártasság a GPS és terepi térinformatikai eszközök alkalmazásában,
 • egyéb mezőgazdasági szakterületen szerzett ismeretek, tapasztalat.
 
Elvárt kompetenciák:
 • Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
 • Elhivatottság.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyes adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai      önéletrajz és motivációs levél, 
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása szükséges), 
 • nyilatkozat büntetlen előéletről, 
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. november 8.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Felházi László nyújt, a 06-30-519-10-96-os telefonszámon.
 
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/258/2022,  valamint a munkakör megnevezését: „Természetmegőrzési csoportvezető” 
 • Elektronikus úton az info.anp@t-online.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a „Természetmegőrzési csoportvezető” megjelölést kérjük feltüntetni.
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 
A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 
 
A pályázat elbírálásának határideje:
 
 2022. november 22.
   
 
2022.10.17.
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás