magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
Álláspályázat
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Zempléni Tájegység
Természetmegőrzési csoportvezető
munkakör betöltésére.
   
 
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
 
A munkavégzés helye:
 
 1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3916 Bodrogkeresztúr, Óvásártér u. 14., belterület HRSZ: 378/12, 378/13 – tényleges munkavégzés helye,
 2. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Zempléni Tájegység és az ANPI működési területe,
 3. Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. – székhely.
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 
 • Az Igazgatóság működési területére vonatkozólag ellátja az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott erdőterületek, továbbá a fásítások telepítésével, kezelésével, kitermelési tevékenységeivel kapcsolatos adatszolgáltatási és kezelési javaslat készítési tevékenységet;
 • Részt vesz a körzeti erdőtervezés teljes folyamatában;
 • Részt vesz a természeti értékekre vonatkozó adatok gyűjtésével és szolgáltatásával kapcsolatos feladatok szervezésében és végzésében;
 • Megkeresés esetén adatot szolgáltat, tényt közöl, természetvédelmi kezelői véleményt ad, szakértőként közreműködik a hatósági eljárásokban;
 • Részt vesz közhiteles természetvédelmi nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatokban;
 • Közreműködik az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság alaptevékenységével összefüggő (természetvédelmi kezelés, oktatás-bemutatás, biotikai adatok gyűjtése, pályázati közreműködés, természetvédelmi területkezelés) feladatok ellátásában;
 • Feladata a szervezeti egység vezetőjének irányításával a vezetésére bízott csoport munkájának szervezése;
 • Feladata a felügyelete alatt működő beosztott foglalkoztatottak munkájának irányítása és ellenőrzése;
 • Gondoskodik a vezetése alatt álló csoport feladatainak határidőben történő teljesítéséről.
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
 
 
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, okleveles erdőmérnöki szakképzettség, vagy annak próbaidő alatt történő megszerzése,
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • Felhasználói szintű számítógépes irodai alkalmazás ismeretek (MS Word, Excel),
 • Felhasználói szintű számítógépes térinformatika alkalmazás ismeretek (ArcGIS, QGIS, DigiTerra).
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • erdészeti szakterületen szerzett gyakorlat,
 • terhelhetőség, megbízhatóság,
 • nagyfokú önállóság és problémamegoldó képesség,
 • kiváló kommunikációs készség,
 • határozott fellépés,
 • pontos,- precíz munkavégzés,
 • a természetvédelem terén, vagy természetvédelmi kezelőnél korábban szerzett tapasztalat, gyakorlat,
 • széles körű (több fajcsoportra kiterjedő) fajismeret,
 • alapszintű jártasság a GPS és terepi térinformatikai eszközök alkalmazásában,
 • egyéb mezőgazdasági szakterületen szerzett ismeretek, tapasztalat.
 
Elvárt kompetenciák:
 • Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
 • Elhivatottság.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyes adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása szükséges),
 • nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2023. január 17.
 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Felházi László nyújt, a 06-30-519-10-96-os telefonszámon.
 
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/270/2022, valamint a munkakör megnevezését: „Természetmegőrzési csoportvezető”
 • Elektronikus úton az anpi@anpi.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a „Természetmegőrzési csoportvezető” megjelölést kérjük feltüntetni.
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 
 
A pályázat elbírálásának határideje:
2023. január 31.
 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
 • anp.nemzetipark.gov.hu
 • www.anp.hu
 • kozszolgallas.gov.hu
 
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
 
 
 
   
 
2022.12.20.
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás