magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
Álláspályázat
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Aggteleki Tájegység
erdőkezelési csoportvezető
munkakör betöltésére.
   
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
 • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. – székhely
 • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Malom - Szini Gazdálkodási Központ, 3741 Szin, külterület 0105/7, 0105/11, 0105/12, 0106 hrsz.
 • Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Aggteleki Tájegység és az ANPI működési területe.
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Közreműködik az Aggteleki Tájegységhez tartozó erdőterületen folytatott erdőgazdálkodás éves feladatainak szakmai irányításában és végrehajtásában;
 • Közreműködik a körzeti erdőtervezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában;
 • Ellátja az Aggteleki Tájegység erdőtervezett erdőterületeinek, fásítás kategóriájú területeinek, illetve jellemzően fával borított területeinek területkezeléssel kapcsolatos feladatait;
 • Ellátja az Igazgatóság kezelésében lévő erdők természetvédelmi kezelésével kapcsolatos az erdőtörvény és más jogszabályok által az erdőgazdálkodó számára előírt feladatokat Aggteleki Tájegység területét érintően;
 • Elvégezteti az erdőművelési és fakitermelési feladatokat, az erdészeti készletek kezelését, a faértékesítést, valamint közreműködik az erdővédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátásában és a vadkár-megelőzésben az Aggteleki Tájegység területét érintően;
 • Elvégzi az Igazgatóság egységes erdőkezelői tevékenységének egészére vonatkozó kimutatások, jelentések készítését, amelyhez a Zempléni Tájegység adatot szolgáltat;
 • Közreműködik a természetvédelmi erdőkezeléshez kapcsolódó pályázatok szakmai előkészítésében;
 • Közreműködik az erdei élőhelyek kialakításával, kedvező természetvédelmi helyzetével, fenntartásával és javításával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával összefüggő feladatok ellátásában;
 • Feladata az inváziós fásszárú növények mechanikai és vegyszeres visszaszorításának elvégeztetése a tájegység saját vagyonkezelésben lévő erdőterületein;
 • Feladata az erdészeti hatósági eljárások, valamint az erdőművelési, erdővédelmi és fahasználati feladatokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségek teljesítése Aggteleki Tájegység területét érintően;
 • Feladata az erdőművelési és fahasználati feladatok pályáztatási, döntés előkészítési, szerződés előkészítési, valamint a konkrét ápolási, fakitermelési, szállítási, értékesítési, ellenőrzési és elszámolási feladatok teljesítése;
 • Saját szakmai területére vonatkozóan figyeli a pályázati kiírásokat, valamint kijelölés esetén részt vesz a pályázatok előkészítésében, lebonyolításában;
 • Elkészíti az ügykörébe tartozó vagyonkezeléssel kapcsolatos jelentéseket, beszámolókat, teljesíti a kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatásokat, vezeti a nyilvántartásokat.
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egyetem, okleveles erdőmérnöki szakképzettség,
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • terepi munkához, valamint a hatósági intézkedésekhez szükséges jó fizikai állapot,
 • felhasználói szintű számítógépes irodai alkalmazás ismeretek (MS Word, Excel),
 • felhasználói szintű számítógépes térinformatikai alkalmazási ismeretek (ArcGIS, QGIS).
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • vezetői tapasztalat,
 • nagyfokú önállóság és problémamegoldó képesség,
 • kiemelkedő kommunikációs készség,
 • határozott fellépés,
 • pontos, precíz munkavégzés,
 • idegennyelv ismeret (angol, német, szlovák),
 • természetvédelem terén, vagy természetvédelmi kezelőnél korábban szerzett tapasztalat, gyakorlat,
 • alapszintű jártasság a GPS és terepi térinformatikai eszközök alkalmazásában,
 • erdészeti szakterületen szerzett ismeretek, tapasztalat,
 • terepjáró gépjármű terepi vezetési gyakorlat.
 
Elvárt kompetenciák:
 • elhivatottság,
 • jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyes adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása szükséges),
 • nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2023. március 06.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Zsolt nyújt, a 06 30 945-2031-es telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/75/2023 - ATE, valamint a munkakör megnevezését: „Erdőkezelési csoportvezető”.
 • Elektronikus úton az anpi@anpi.hu e-mail címen. A levél tárgyaként kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/75/2023 – ATE, valamint a munkakör megnevezését: „Erdőkezelési csoportvezető”.
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 
A pályázat elbírálásának határideje:
2023. március 17.
 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
 • anp.nemzetipark.gov.hu
 • www.anp.hu
 • kozszolgallas.gov.hu
  
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
 
 
 
   
 
2023.02.20.
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás