magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
Álláspályázat
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Jogi, Igazgatási és Birtokügyi Osztály
jogi és titkársági referens
munkakör betöltésére.
   
 
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Közreműködés a Jogi, Igazgatási és Birtokügyi Osztály tevékenységének ellátásában, a feladatok kiadásának előkészítésében. Részvétel az Igazgatóságon belüli folyamatok lebonyolításában.
 • Közreműködés az Igazgatóság iratkezelési, adminisztrációs feladatainak az Igazgatóság iratkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelő ellátásában. Közreműködés és részvétel az iratkezelés, irattározás eljárásrendjének felügyeletében. Esetenként érkeztetés, iktatás.
 • Részvétel a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, igazgatói utasításoknak való megfeleltetésben.
 • Közreműködés a napi működéshez szükséges iratok előkészítésében és elkészítésében, valamint a belső szabályzatok, utasítások előkészítésében, elkészítésében, aktualizálásában.
 • Jogi jellegű iratok, szerződések előkészítése, szerkesztése, véleményezése.
 • Más szervezeti egységek által előkészített utasítások, továbbá belső szabályzatok, válaszlevelek tervezetének véleményezése, szükség esetén közreműködés azok előkészítésében.
 • A hivatalos levelezések egységes megjelenési formában és nyelvhelyesen történő kibocsátásának felügyelete.
 • Kapcsolattartás külső partnerekkel, valamint az Igazgatóság munkatársaival, más egységek vezetőivel, dolgozóival.
 • A belső és külső nyilvántartási rendszerekbe a szükséges adatok rögzítése, iratok feltöltése.
 • Az Igazgatóság feladat- és hatáskörével kapcsolatos jogszabályok, valamint azok változásainak figyelemmel kísérése és közreműködés az Igazgatóság munkatársainak előbbiekkel kapcsolatos folyamatos tájékoztatásában.
 • Közreműködés az elektronikus ügyintézés lebonyolításában.
 • Részvétel a jogszabály-tervezetek véleményezésében.
 • Válaszlevél tervezetek készítése, rendszeres jelentések elkészítése, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások nyújtása, illetve az azokban történő közreműködés.
 • Közreműködés a beszerzési eljárások lebonyolításában az előkészítéstől a szerződéskötésig (felhívások, dokumentációk, az eljáráshoz kapcsolódó iratok véleményezése) a jogszabályokban és belső szabályzatokban foglaltak szerint.
 • Az osztályvezető által meghatározott egyéb eseti feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Legalább érettségi végzettség és szakirányú szakképesítés (igazgatási ügyintéző, irodavezető; jogi asszisztens, munkaügyi, társadalombiztosítási szakképesítés, stb.),
 • Irodai alkalmazások, MS Office (Excel, Word) magas szintű ismerete,
 • Levelező rendszerek felhasználói szintű ismerete.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Főiskola, Egyetem, felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, jogász, igazgatásszervező, munkaügyi és társadalombiztosítási, igazságügyi igazgatási, vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, államigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
 • Közigazgatásban szerzett gyakorlat.
 • Iratkezelő rendszerek használatában szerzett gyakorlat.
 • B – kategóriás vezetői engedély és tényleges vezetési jártasság.
Elvárt kompetenciák:
 • Pozitív, lendületes, proaktív hozzáállás.
 • Terhelhetőség, megbízhatóság, lojalitás.
 • Pontos,- precíz munkavégzés.
 • Nagyfokú önállóság, gyors, hatékony munkavégzés.
 • Kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség.
 • Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
 • Elhivatottság,
 • Stressztűrő képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyes adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),
 • nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2023. március 22.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sándor Katalin osztályvezető nyújt, a 06-48-506-000-os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/86/2023, valamint a munkakör megnevezését: „jogi és titkársági referens”.
 • Elektronikus úton az anpi@anpi.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a „jogi és titkársági referens” megjelölést kérjük feltüntetni.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 
A pályázat elbírálásának határideje:
2023. április 7.
 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
 • anp.nemzetipark.gov.hu
 • www.anp.hu
 • kozszolgallas.gov.hu
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
 
 
   
 
2023.03.05.
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás