magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
Álláspályázat
 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Zempléni Tájegység

állami természetvédelmi őr

munkakör betölsére

   
  A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3916 Bodrogkeresztúr, belterület HRSZ: 378/13 – tényleges munkavégzés helye,

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Zempléni Tájegység és az ANPI működési területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. – székhely.

 

A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• A vonatkozó jogszabályokban meghatározott természetvédelmi őri feladatok ellátása.
• Közreműködés az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság alaptevékenységével összefüggő (természetvédelmi kezelés, oktatás-bemutatás, biotikai adatok gyűjtése, pályázati közreműködés, természetvédelmi területkezelés) feladatok ellátásában.
• Az őrkerületét érintő tevékenységek felügyeletének ellátása.
• Őrkerületében, illetve az ANPI működési területén ellenőrzi a természet védelmére vonatkozó előírások betartását, figyelemmel kíséri a védett természeti területek és értékek állapotát.
• Közreműködik a Natura2000 területekkel kapcsolatos ellenőrzésekben, ügyintézésekben.
• A természetvédelem érdekeit sértő jogellenes cselekmény esetén eljárást kezdeményez az elkövető személyekkel, szervezetekkel szemben, külön jogszabályokban meghatározott intézkedéseket foganatosít.
• Közreműködik egyéb természetvédelmi kezelői- és vagyonkezelői feladatok ellátásában.
• Őrkerületében kapcsolatot tart fenn a területileg illetékes hatóságokkal, települési önkormányzatokkal, szakmai- és civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel.
• Részt vesz az őrszolgálati tevékenységet érintő akciók lebonyolításában.
• Közreműködik a kutatási feladatok tervezésében, lebonyolításában, illetve ellenőrzésében.
• Közreműködik az ismeretterjesztési, oktatási, bemutatási feladatok lebonyolításában, illetve ellenőrzésében.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben, illetve szakirányú továbbképzésben szerzett biológiai, erdészeti, földrajzi, geológiai, kertészeti, tájépítészeti, környezetvédelmi, mezőgazdasági, ökológiai, természetvédelmi, vadgazdálkodási, vízügyi, vízgazdálkodási szakképzettség, vagy jogász képesítés,
• „B” kategóriás jogosítvány, 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Szolgálati maroklőfegyver tartására vonatkozó – külön jogszabály szerinti – feltételeknek való megfelelés,
• Terepi munkához, valamint a hatósági intézkedésekhez szükséges jó fizikai állapot,
• Felhasználói szintű számítógépes irodai alkalmazás ismeretek (MS Word, Excel).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Közigazgatásban szerzett gyakorlat,
• Terhelhetőség, megbízhatóság, lojalitás
• Nagyfokú önállóság és problémamegoldó képesség,
• Kiváló kommunikációs készség,
• Határozott fellépés,
• Pontos, precíz munkavégzés,
• Idegennyelv ismeret (angol, német, szlovák),
• A természetvédelem terén, vagy természetvédelmi kezelőnél korábban szerzett tapasztalat, gyakorlat,
• Széles körű (több fajcsoportra kiterjedő) fajismeret,
• Alapszintű jártasság a GPS és terepi térinformatikai eszközök alkalmazásában,
• Felhasználói szintű számítógépes térinformatika alkalmazás ismeretek (ArcGIS, QGIS).
• Erdő-, vad- vagy mezőgazdasági szakterületen szerzett ismeretek, tapasztalat,
• Terepjáró gépjármű terepi vezetési gyakorlat.

 

Elvárt kompetenciák:

• Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
• Pontos,- precíz munkavégzés.
• Nagyfokú önállóság, gyors, hatékony munkavégzés.
• Terhelhetőség, megbízhatóság, lojalitás.
• Elhivatottság
 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyes adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél, 
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása szükséges), 
• nyilatkozat büntetlen előéletről, 
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik 

 

A feladatkör betölthetőségének időpontja:

feladatkör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. január 12.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Felházi László nyújt, a 06-30-519-10-96-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számotHR/262/2023, valamint a feladatkörmegnevezését: állami természetvédelmi őr.
• Elektronikus úton az anpi@anpi.hu e-mail címen. A levél tárgyaként kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: a „HR/262/2023” ,valamint a munkakör megnevezését: állami természetvédelmi őr.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 2024. január 29.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         anp.nemzetipark.gov.hu

•         www.anp.hu

         kozszolgallas.gov.hu

 

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

 
 
   
 
2023.12.21.
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás