magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
Álláspályázat
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Pénzügyi és Számviteli Osztály  
osztályvezető
feladatkör betöltésére.
   
 
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony (6 hónap próbaidővel)
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
 
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
 
 
A munkavégzés helye:
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
 
 
A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 
Ellátandó fő feladat:
 • a Pénzügyi és Számviteli Osztály munkájának szakmai irányítása és felügyelete.
Főbb tevékenységi körök:
 • Koordinálja a vonatkozó hatályos – kiemelten az államháztartásra és annak működési rendjére, valamint a számvitelre vonatkozó – jogszabályok által a gazdasági szervezetre vonatkozó feladatok ellátását, a költségvetési tervezést, a költségvetés végrehajtásának irányítását, a beszámolást, számviteli nyilvántartások vezetését, az állami vagyon kezelésének funkcionális irányítását és ellenőrzését;
 • Ellátja a jogszabályokban és külön szabályzatokban meghatározott költségvetési tervezési, könyvvezetési, beszámolási, információszolgáltatási, előirányzat-felhasználási és módosítási, számviteli, nyilvántartási, ellenőrzési, felügyeleti feladatokat;
 • Elkészíti a jogszabályokban előírt pénzügyi és számviteli belső szabályzatokat; a szabályzatok esetében gondoskodik a jogszabályváltozások átvezetéséről;
 • A hatályos jogszabályok és egyéb szabályozók figyelembevételével kidolgozza az Igazgatóság pénzügyi, számviteli rendszerét;
 • Ellátja a pénzkezeléssel, számlavezetéssel, házipénztárral kapcsolatos felügyeleti feladatokat;
 • Gondoskodik az Igazgatóság működésének pénzügyi ellenőrzéséről, a munkafolyamatba épített belső ellenőrzésről, valamint – a jogszabályban meghatározott rend szerint – segíti a felügyeleti és egyéb szervek által végzett pénzügyi és számviteli ellenőrzést;
 • Végzi a területi szervezeti egységek és látogatóhelyek gazdálkodásának pénzügyi irányítását, felügyeletét, folyamatosan ellenőrzi a pénzügyi fegyelem érvényesülését;
 • Ellátja az irányadó jogszabályok, továbbá a felügyeleti szerv és egyéb hatóságok által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget;
 • Végzi a területi szervezeti egységek és látogatóhelyek gazdálkodásának pénzügyi irányítását, felügyeletét, folyamatosan ellenőrzi a pénzügyi fegyelem érvényesülését;
 • Részt vesz a vagyon hasznosítási, valamint a felesleges vagyontárgyak értékesítési eljárásainak lebonyolításában;
 • Ellenőrzi az Igazgatóság bevételi terveit, és folyamatosan felügyeli annak alakulását.
 • Gondoskodik a folyamatokba épített ellenőrzések megvalósításáról, évente elkészíti az Igazgatóság kockázatkezelését;
 • Közreműködik a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Földügyi Központ felé teljesítendő adatszolgáltatásban;
 • Biztosítja a Gazdálkodási Szabályzat és a szervezet ügyrendjének valamint az egyéb, működését érintő belső szabályzatoknak az elkészítését, naprakészen tartását és biztosítja, ellenőrzi azok betartását.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
 
 
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség (főiskola, egyetem), mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • Vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete,
 • Felhasználói szintű számítógépes irodai alkalmazás ismeretek (MS Word, Excel). 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • pénzügyi vezetői gyakorlat,
 • ForrásNet rendszer ismerete,
 • ÁBPE képzésen való részvételről tanúsítvány,
 • Angol nyelvismeret.
Elvárt kompetenciák:
 • Terhelhetőség, megbízhatóság,
 • Nagyfokú önállóság és problémamegoldó képesség,
 • Kiváló kommunikációs készség,
 • Határozott fellépés,
 • Pontos,- precíz munkavégzés.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyes adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),
 • nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.
 
A feladatkör betölthetőségének időpontja:
A feladatkör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2024. május 03.
 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Árvai-Kovács Szilvia gazdasági igazgatóhelyettes nyújt, a 06-30-370-1500-as telefonszámon.
 
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/94/2024, valamint a feladatkör megnevezését: „osztályvezető”.
 • Elektronikus úton az anpi@anpi.hu e-mail címen. A levél tárgyaként az „osztályvezető” megjelölést kérjük feltüntetni.
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 
 
A pályázat elbírálásának határideje:
2024. május 15.
 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
 • anp.nemzetipark.gov.hu
 • www.anp.hu
 • kozszolgallas.gov.hu
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
 
   
 
2024.04.15.
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás