magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
Álláspályázat
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Jósvafő –
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Jogi, Igazgatási és Birtokügyi Osztály
iratkezelési ügyintéző
feladatkör ellátására
   
 
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
 
A munkavégzés helye:
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám
 
A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Gondoskodik az Igazgatóság titkársági feladatainak, az adminisztrációnak az ellátásáról, illetve elvégzi a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, igazgatói utasításoknak való megfeleltetést (ügyiratkezelés, iratkezelés, selejtezés), valamint, segíti az igazgató tevékenységének szervezését és ellátását.
 • Közreműködik az Iratkezelési Szabályzat végrehajtásában, kezeli az ügyiratokat, ellátja az Igazgatóság adminisztratív és ügyviteli, ügykezelési feladatait, határidő nyilvántartást vezet.
 • Ellátja az Igazgatóságra érkező küldemények átvételét, átadását, érkeztetését, iktatását, a beérkező posta bontását. A beérkező üzeneteket nyilvántartja és továbbítja.
 • Gondoskodik a kiadmányozásra előkészített iratok iktatásáról, kiadmányozást követően szükség szerint továbbításukról (postázás, személyes átadás stb.).
 • Elvégzi a kimenő ügyiratok címzési, postázási feladatait. Ellátja a kimenő postai küldemények nyilvántartását.
 • A vezetői szignálást követően ellátja az ügyiratok illetékes ügyintézők részére történő szétosztásával kapcsolatos teendőket. A szignált ügyiratokat, a kiadmányozott utasítást, körlevelet, ügyiratot szétosztja.
 • Ellátja az iratkezeléssel, az irattározással, valamint az ügyiratok selejtezésével összefüggő feladatokat.
 • Egyezteti és nyilvántartja az igazgató napi, heti szakmai programjait, nyilvántartást vezet az azokkal kapcsolatos határidőkről, amely alapján tájékoztatja az igazgatót.
 • Az igazgató személyéhez, hivatalos vendégeinek fogadásához kapcsolódó feladatokat lát el.
 • Végzi az ügyfélforgalommal kapcsolatos ügyfélfogadási tevékenységet (az ügyfélfogadás rendjével kapcsolatosan felvilágosítást ad).
 • Az ügykezelés szabályai szerint eljárva szervezi a feladatellátással kapcsolatos belső kapcsolattartást.
 • Az igazgató által hatáskörébe utalt ügyekben iratszerkesztést végez, továbbá kiadmányozásra előkészíti az iratokat, szükség esetén gépírói és egyéb adminisztratív feladatokat lát el.
 • Kezeli az Igazgatóság telefonközpontját, fénymásoló készülékeit.
 • Összehívja az Igazgatóság működését segítő fórumokat, elkészíti és kezeli a jegyzőkönyveket, emlékeztetőket.
 • Felel a bélyegzők kiadásáért és nyilvántartásáért.
 • Gondoskodik a titkárság működéséhez szükséges beszerzések intézéséről.
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság.
 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet
 • Legalább középfokú végzettség, középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • Iratkezelői rendszer használatában szerzett gyakorlat
 • Közigazgatásban szerzett gyakorlat.
 • B – kategóriás vezetői engedély és tényleges vezetési jártasság.
 • Alapfokú angol nyelvtudás
 
Elvárt kompetenciák:
 • Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
 • Pontos,- precíz munkavégzés.
 • Nagyfokú önállóság, gyors, hatékony munkavégzés.
 • Terhelhetőség, megbízhatóság, lojalitás.
 • Elhivatottság.
 • Kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyes adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása szükséges),
 • nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.
 
A feladatkör betölthetőségének időpontja:
A feladatkör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2024. június 21.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sándor Katalin osztályvezető nyújt, a 06-48-506-000-os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/197/2024, valamint a feladatkör megnevezését: „iratkezelési ügyintéző”.
 • Elektronikus úton az anpi@anpi.hu e-mail címen. A levél tárgyaként a „iratkezelési ügyintéző” megjelölést kérjük feltüntetni.
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek az elvárt szakmai követelményeknek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 
A pályázat elbírálásának határideje:
2024. július 4.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • anp.nemzetipark.gov.hu
 • www.anp.hu
 • kozszolgallas.gov.hu
 
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
 
 
   
 
2024.05.31.
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás