magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:

3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
fax: 48/506-001
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
Álláspályázat
 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

a „közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet 

az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Tájegység (1 fő), valamint

Zempléni Tájegység (1 fő)

állami természetvédelmi őr

munkakör betöltésére.

   
 
 
A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
 
Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.
 
 
Foglalkoztatás jellege:
 
Teljes munkaidő.
 
 
Szolgálati helye*:
 
1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Aggteleki Tájegység – Aggteleki Nemzeti Park (ANP – Nyugat)
2. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – Zempléni Tájegység – Zempléni Tájvédelmi Körzet (ZTK) – ÉK-Zemplén
 
 
A munkavégzés helye:
 
1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – ANP és az ANPI működési területe
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám
2. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság – ZTK és az ANPI működési területe
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 30.
 
 
Az ellátandó feladatkör megnevezése:
 
Állami természetvédelmi őr
 
 
Ellátandó feladatok:
 
Őrkerületében, illetve esetenként az ANPI működési területén ellenőrzi a természet védelmére vonatkozó előírások betartását, figyelemmel kíséri a védett természeti területek és értékek állapotát.
Közreműködik a Natura2000 területekkel kapcsolatos ellenőrzésekben, ügyintézésekben.
A természetvédelem érdekeit sértő jogellenes cselekmény esetén eljárást kezdeményez, az elkövető személyekkel, szervezetekkel szemben a külön jogszabályokban meghatározott intézkedéseket foganatosít.
Közreműködik a természetvédelmi kezelői és vagyonkezelői feladatok ellátásában. Őrkerületében kapcsolatot tart fenn a területileg illetékes hatóságokkal, települési önkormányzatokkal, szakmai- és civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel.
Az Igazgatóság működési területén részt vesz az őrszolgálati tevékenységet érintő akciók lebonyolításában.
Közreműködik a kutatási feladatok tervezésében, lebonyolításában, illetve ellenőrzésében.
Közreműködik az ismeretterjesztési, oktatási, bemutatási feladatok lebonyolításában, illetve ellenőrzésében.
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 
A vonatkozó jogszabályokban meghatározott természetvédelmi őri feladatok ellátása. Közreműködés az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság alaptevékenységével összefüggő feladatok ellátásában (oktatás, bemutatás, biotikai adatok gyűjtése). Az őrkerületét érintő tevékenységek felügyelete.
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 
 
Pályázati feltételek:
 
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012 (III.7.) Korm. rendelet 3. melléklet 124. pontjában előírt végzettség
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Excel, ArcGIS,)
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • Szolgálati maroklőfegyver tartására vonatkozó - külön jogszabály szerinti - feltételeknek való megfelelés
 • A terepi munkához, valamint a hatósági intézkedésekhez szükséges jó fizikai állapot
 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 
 • Felsőfokú szakirányú végzettség
 • Határozott fellépés
 • Jó kommunikációs készség
 • Alapszintű jártasság a GPS és terepi térinformatikai eszközök alkalmazásában
 • Ha a pályázó a pályázott őrkerületben, vagy annak közelében rendelkezik tartózkodási hellyel, vagy ottani lakhatását más módon biztosítani tudja
 • Térinformatikai ismeretek
 • Terepjáró vezetési gyakorlat
 • Polgári természetőri gyakorlat
 • A természetvédelem terén korábban szerzett tapasztalat, gyakorlat
 • Angol nyelvismeret
 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 
 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó fényképes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján) és motivációs levél,
 • a végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az igénylés igazolása),
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők az elbírálás során megismerhetik, és kezelhetik.
 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 15. (postára adás időpontja)
 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rózsa Sándor osztályvezető nyújt 2018. január 27. napjától. Tel: 48/506-000; 30/3370459.
 
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 
Postai úton, a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.),
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: 203/2018 - Aggteleki T, vagy 203/2018 - Zempléni T, valamint a munkakör megnevezését: állami természetvédelmi őr.
 
 
*A pályázatban kérjük megjelölni hogy melyik tájegységben meghirdetett álláshelyre (vagy álláshelyekre) kíván pályázni!
 
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 
Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztott jelentkezőket az igazgató és/vagy az általa kijelölt vezető beosztású kormánytisztviselő(k) személyes meghallgatás keretében hallgatja meg. A személyes meghallgatáson az iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló okiratok eredeti példányait be kell mutatni.
Döntésre jogosult: az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója.
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 01.
 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
 
 
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információ:
 
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot a meghirdetett időszakon belül érvénytelenítse, illetve a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
 
 
   
 
2018.01.19.
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás