magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:

3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
fax: 48/506-001
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
Álláspályázat - Gazdasági Ügyintéző
 
 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság álláspályázatot hirdet gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére. A munkakör részletes leíráshoz, a feltételek megismeréséhez kattintson a részletekre.
   
 
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
pályázatot hirdet
„gazdasági ügyintéző”
munkakör betöltésére.
 
 
A munkaviszony időtartama:
 
A munkavállaló határozott idejű munkaszerződés keretében kerül alkalmazásra – 2014. július 31-ig.
 
Foglalkoztatás jellege:
 
Teljes munkaidő (40 óra/hét).
 
A munkavégzés helye:
 
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. (Pályázati projekt koordinációs iroda)
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 
• a számára átadott projektek pénzügyi adminisztrációjának vezetése, dokumentációs feladatok teljeskörű ellátása;
• a pályázati programok pénzügyi elszámolásával kapcsolatos uniós és hazai szabályok figyelemmel kísérése és betartása, az ANPI gazdálkodásával összefüggő belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelő projekt elszámolási rend kialakítása, betartása és betartatása;
• a számára átadott projektek elkülönített bankszámlájával kapcsolatos ügyintézés, valamint a bankszámla-analitika havonta történő egyeztetése;
• a számára átadott projektek elkülönített pénzügyi nyilvántartásának biztosítása valamennyi pénzügyi dokumentum vonatkozásában;
• a számára átadott projektek egyszerű (3 árajánlatos) beszerzéseinek előkészítése, a projektdokumentáció részeként elkülönítetten kezelt beszerzési mappa naprakész vezetése,
• az ANPI projektkoordinációs irodája által kezelt pályázatok kifizetési kérelmeinek összeállítása (a formai és tartalmi követelmények betartásával és a mellékletek csatolásával), azonk határidőben történő benyújtása a támogató és/vagy döntéshozó számára;
• a pénzügyi jelentésekhez kapcsolódó nyilatkozatok összeállítása és aláírásra történő előkészítése;
• előkészíti és az ANPI könyvelője számára átadja a könyveléshez szükséges dokumentumokat;
• az elkülönített főkönyvi könyvelés és a pénzügyi elszámolások összhangjának ellenőrzése;
• a számára átadott projektek során felmerült költségekről analitikus nyilvántartás vezetése;
• a projekt költségvetésével kapcsolatos előrehaladás biztosítása (a „fogyás” nyomonkövetése és naprakész nyilvántartása);
• a projektek keretében igényelt támogatások kiutalásának nyilvántartása;
• a pályázati támogatások felhasználásának nyilvántartása;
• a projektek keretében beszerzésre kerülő eszközök nyilvántartása (üzembe helyezés, leltározás, selejtezés, átadás-átvételi dokumentumok elkészítése és kezelése);
• a projekt megvalósítóinak bér- és bérjellegű kifizetéseivel kapcsolatos dokumentáció elkülönített kezelése (fizetési jegyzék, terhelési értesítő a bér és a járulékok átutalásáról);
• a projekt keretében keletkező számlák átadása a gazdasági osztály számára az ÁFA bevallás elkészítése céljából;
• közreműködés a projekt sikeres, eredményes és szabályszerű megvalósításának biztosításában;
• részvétel a projektmenedzsment üléseken, projekt előrehaladási megbeszéléseken;
• közreműködés a projektek zárásában és a záródokumentum összeállításában;
• közreműködés a helyszíni ellenőrzések lebonyolításában, a pénzügyi ellenőrzés ANPI részéről történő koordinálása;
• közreműködés az ANPI által előkészítendő – benyújtásra tervezett – pályázati dokumentáció összeállításában, különös tekintettel a költség-haszon elemzésre;
• közreműködés a megvalósítás alatt álló pályázatok adminisztratív feladatainak ellátásában.
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Munka Törvénykönyve" rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 
• Felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) szakirányú végzettség,
• Jártasság hazai és/vagy EU által finanszírozott pályázati programok pénzügyi megvalósításában,
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
• Angol nyelv (legalább társalgási szintű) ismerete,
• Kiváló kommunikációs készség.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 
• A hazai és/vagy EU által finanszírozott támogatási rendszerek, pályázati struktúrák ismerete,
• Jártasság online pályázatkezelő felületek használatában (EMIR, IMIS)
• B kategóriás jogosítvány.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 
• Önéletrajz a szakmai életút bemutatásával – különös tekintettel a pályázati programok megvalósításában/lebonyolításában szerzett tapasztalatra;
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.
• Személyes meghallgatás esetén a másolatban benyújtott okiratok eredeti példányának bemutatása.
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. május 3.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 
• Személyesen az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság titkárságán, postai úton a pályázatnak az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. szám).
• Elektronikus úton az info.anp@t-online.hu e-mail címen keresztül.
 
A küldeményeken minden esetben kérjük tárgyként megjelölni: „Pályázat - Gazdasági ügyintéző”.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 
A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A benyújtási határidő a pályázati anyag Igazgatósághoz történő beérkezését jelenti.
A határidő lejártát követően érkezett, vagy a pályázati követelményeknek nem megfelelő pályázatok érvénytelennek minősülnek. Az érvényes pályázatok előszűrését követően kerülnek telefonon értesítésre azok a pályázók, akik számár az ANPI személyes meghallgatást biztosít. A személyes meghallgatás várható időpontja: 2013. május 8-9.
A nyertes azonnali értesítése mellett, a pályázók az elbírálást követően elektronikus úton kapnak értesítést
 
A pályázat elbírálásának határideje:
2013. május 10.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2013. május 13.
 
Információ:
Kovács Attila
Tel.: 0648/506-000
E-mail: info.anp@t-online.hu

 
 
 
   
 
2013.04.21.
Programnaptár
Természeti események
jan feb már ápr
máj jún júl aug
szep okt nov dec
Magyar Nemzeti Parkok

Világörökség
ANP Turisztikai Honlapja
 
 
 
 
 
 
Programok-Programs
    
Megérkezett!
Időjárás

Találat..
 
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás