magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:

3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
fax: 48/506-001
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» Pályázatok » KEOP » Élettelen természeti értékek megőrzése az ANP területén
Élettelen természeti értékek megőrzése az ANP területén
 
 

Élettelen természeti értékek megőrzése az ANP területén

 KEOP-3.1.2.

A projekt célja:

Jelen projekt közvetlen célja, az élettelen természeti értékek (barlangok, földtani alapszelvények, földtani természetvédelmi értéket képviselő bányák) és az ezekhez kapcsolódó élővilág hatékony és korszerű megőrzése, rehabilitációja az alábbi helyszíneken és tartalommal:

Az "Esztramos" volt tornaszentandrási vasércbányában található barlangokhoz vezető bányavágatok stabilizálása

A mádi Bomboly-bánya denevérvédelmi célú kiépítése és a járatrendszer biztosítása

A Világörökség részét képező Földvári-barlang természetvédelmi célú kiépítésének rekonstrukciója

A Világörökség részét képező Rejtek-zsomboly természetvédelmi célú kiépítésének rekonstrukciója

Földtani alapszelvények rekonstrukciója (nemzetközi és országos jelentőségű, védett alapszelvények rekonstrukciója)

A Világörökség részét képező Rákóczi 2. sz. barlang természetvédelmi célú kiépítése

A kidolgozásra javasolt változatok műszaki szempontból történő rövid bemutatása, a projekt által elvárt eredmények

A projekt megvalósításának közvetlen és közvetett eredményei egyaránt lesznek. Közvetlen eredményei közé tartozik az Esztramos volt vasércbányában található barlangokhoz vezető bányavágatok stabilizálása mellett több, a világörökség részét képező barlang természetvédelmi szempontokat kiszolgáló kiépítésének és számos földtani alapszelvénynek a rekonstrukciója, valamint a mádi Bomboly-bánya denevérvédelmi célú kiépítése, s járatrendszerének biztosítása.

A fent említett közvetlen eredmények mellett a következő közvetett eredmények valósulhatnak meg a projekt során. A Nemzeti Park értékeinek hatékonyabb megőrzése és jobb megismertetése, a taposási károkozások megszűnésével a képződmények újraépülése, a nemzetközi és országos jelentőségű védett alapszelvények tanulmányozhatóvá tétele, illetve    bekapcsolása a földtudományi képzésekbe.

Az "Esztramos" volt tornaszentandrási vasércbányában található barlangokhoz vezető bányavágatok stabilizálása

A tornaszentandrási vasércbánya a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, az Esztramos-hegy északi oldalán Bódvaráró és Tornaszentandrás között. A bányán belül több szinten is találhatók jelentős méretű, egyedi, különleges és bejárható barlangok, valamint a bányaműveletek során omladékkal elfedett barlangi üregek. A jelen beruházási elem alapvető célja részben a már fokozottan védetté nyilvánított barlangok bányavágatokon keresztüli biztonságos megközelítése, továbbá a bányászati műveletekkel (vágathajtás, fejtés stb.) feltárt, majd omladékkal és tömedékkel lezárt barlangok újranyitása, a hozzájuk vezető vágatok és egyéb közlekedést szolgáló bányatérségek biztonságossá tétele, a barlangi képződmények megóvása és a denevér élőhelyek biztonságos fenntartása.

Az alprojekten belül 10 db önálló beavatkozási hely került kijelölésre a VI. és VII. szinteken, illetve ezen szintek között. Ezen munkahelyeken történő elkerülhetetlen beavatkozások részletes ismertetését a 6.sz. fejezet tartalmazza.

A mádi Bomboly-bánya denevérvédelmi célú kiépítése és a járatrendszer biztosítása

A Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén, Mád község külterületén elhelyezkedő bánya az ANPI gondozásában, kezelésében van. Az 1980-ban történő bezárását követően európai viszonylatban is egyedülálló denevérfajok hatalmas mennyisége telepedett meg a járatrendszer omlásveszélyes, biztosítatlan, külszínre nyíló üregeiben. A bányának a külszíni és mélyműveléses területei a jelen állapotban akadály nélkül megközelíthetőek és balesetveszélyesek. A denevér élőhelyek nemcsak a vágatok omlásveszélyessége miatt vannak veszélyeztetve, hanem a járatokba illetéktelenül behatoló személyek által is. Az említettek miatt sürgős és elkerülhetetlen az alapvető természetvédelmi célú kiépítés, bejárati nyílások lezárása a 6.sz. fejezetben ismertetett módon.

A Világörökség részét képező Földvári-barlang természetvédelmi célú kiépítésének rekonstrukciója

A Bódvarákó településhez tartozó, a Szalonnai-hegység részét képező Esztramos-hegy felső szintjén található a Földvári-barlang. A külszíni bányászati, robbantásos műveletek alatt kiépített bejárati nyílás, valamint a bányafalról lehulló kőzetgörgetegek veszélyessége és a taposási útvonal védelmét szolgáló acéllétrák tönkremenetele következtében mindenféleképpen szükséges a természetvédelmi célú átépítése a biztonságos közlekedés és az itt megtelepült védett denevérfajok védelme érdekében.

A Világörökség részét képező Rejtek-zsomboly természetvédelmi célú kiépítésének rekonstrukciója

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságának kezelésében és felügyelete altt lévő, fokozottan védett barlang Szőgligettől északkeletre elhelyezkedő fás, erdős dombvidék egyik gerincén helyezkedik el. A korszerűtlen, elhasználódott bejárati nyílásnak biztonságos, természetvédelmi célú, denevérbarát felújítását kell elvégezni. Továbbá a képződmények védelme érdekében a tönkrement acéllétrák fellazult befogásait is szintén fel kell újítani.  A munkálatok során figyelembe kell venni a megtelepült, védett denevérfajok élőhelyének biztonságos megőrzését.

Földtani alapszelvények rekonstrukciója (nemzetközi és országos jelentőségű, védett alapszelvények rekonstrukciója

Az Aggteleki Nemzeti Park területén lévő védett földtani alapszelvények állapota leromlott, felújításuk elkerülhetetlen. A feltárások benövényesedtek, több helyen feltöltődtek kőzettörmelékkel, illetve agyaggal és egyéb hordalékkal. Ennek következtében ezen jelentős földtani rétegek már nehezen tanulmányozhatóak. A kiemelt jelentőségű földtani alapszelvények megóvása, fenntartása érdekében a 6.sz. fejezetben bemutatott 17 db különböző helyszíneken végzendők el a rekonstrukciós munkák.

A Világörökség részét képező Rákóczi 2. sz. barlang természetvédelmi célú kiépítése

A barlang a volt tornaszentandrási vasérc-és mészkő bánya un. Csillés tárójának a vájvégéről nyílik a VII. szinten.  Jelenleg a barlang ellenőrzése és bejárása a felületeket borító borsóköves képződményeken történik. A képződmények védelme érdekében a barlangot szennyező bányászati törmelék kitakarítása után járófelületet kell kiépíteni a Nagy-tó irányában. A bejárati nyílás, valamint a bejárati hasadékban lévő acéllétra veszélyessé vált. Így átépítésük, felújításuk természetvédelmi szempontból elkerülhetetlen. Az említett feladatok elvégzése  a denevér élőhelyek biztonságos megőrzését is garantálja.

 

Projekt összesen

 

Sz.oszt.

Sz.csop.

2010

2011

2012

Összesen

Terület előkészítés, irtási munkák

1601

03

513 077

282 676

121 323

917 076

Sajátos technológia, egyéb

1602

09

58 945 189

32 475 369

13 938 302

105 358 860

Építési munkák, bontás

1603

01

14 785 732

8 146 078

3 496 265

26 428 075

Építési munkák, felújítás

1604

04

1 555 748

857 127

367 875

2 780 750

Építési munkák, építés

1605

07

42 934 154

23 654 220

10 152 299

76 740 674

Mérnöki feladatok, mérnök felügyelet

1609

02

1 638 298

902 607

387 395

2 928 300

Nettó összesen

 

 

120 372 199

66 318 076

28 463 460

215 153 735

ÁFA

 

 

24 074 440

13 263 615

5 692 692

43 030 747

Bruttó összesen

 

 

144 446 639

79 581 691

34 156 152

258 184 482

A projekt finanszírozása

A beruházási költség finanszírozásának forrásait az alábbi táblázat foglalja össze.

Forrás

Ft

%

I. Saját forrás

0

0,00%

I/1. A támogatást igénylő hozzájárulása

0

0,00%

I/2. Partnerek hozzájárulása

0

0,00%

I/3 Bankhitel

0

0,00%

II. Egyéb támogatás:...

0

0,00%

III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás

258 184 482

100,00%

Összesen

258 184 482

100,00%

   
 
2021. 02. 23. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás