magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Őrszolgálat
 Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata
 
 
Polgári természetőr jelvény
Facebook

Az Aggteleki Nemzeti Park a Facebookon!

 
Natura 2000 területek fenntartási tervei

  NATURA 2000 TERÜLETEK FENNTARTÁSI TERVEI
 
A pályázatot támogatta:


 
Natura2000 bejelentő lap
Gazdálkodók figyelmébe!
 
A Natura2000 területek esetén  kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál:

3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
fax: 48/506-001
 
 
 
Közadatkereső
Kérdőív
Melyik legszebb látogatható barlang az Aggteleki Nemzeti Parkban?
Baradla-barlang
Vass Imre-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi-barlang
Béke-barlang
Kossuth-barlang
Nem tudom, még nem láttam mindegyiket...
» Az Igazgatóság » Az ANPI fejlesztési terve 2009-2014
Az ANPI fejlesztési terve 2009-2014
 

 

 

AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

HATÉVES FEJLESZTÉSI TERVE

(2009-2014)


Az Aggteleki Nemzeti Park hatéves (2009-2014) fejlesztési tervének elsődleges célja, hogy meghatározza az ANP fejlesztésének stratégiai céljait, a célok eléréséhez szükséges fejlesztéseket, különös tekintettel a saját bevételi forrásokat meghaladó nagyságrendű beruházásokra. A terv összhangban áll a Nemzeti Környezetvédelmi Program és a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv II. tervezési periódusában foglalt célkitűzésekkel és prioritásokkal.

A terv tekintetbe veszi az Európai Unióhoz való csatlakozás jelentette kibővült lehetőségeket, a természetvédelemmel, ill. a nemzeti parkokkal szembeni társadalmi igények várható fokozódását.

A tervezés során áttekintettük az Aggteleki Nemzeti Park múltját, értékeltük az elmúlt évtizedek tevékenységét és fejlesztéseit, megállapítottuk az egyes tevékenységi körök ellátásának optimalizálási feltételeit, az eddig elkészült tanulmányokkal összhangban felmértük az egyes helyszínek terhelhetőségét (kapacitását), és ezek alapján kitűztük a főbb fejlesztési irányokat, valamint a konkrét beruházási, létszámfejlesztési prioritásokat.

A tervet az ANP Igazgatóság munkatársai készítették.Jósvafő, 2009. március

Salamon Gábor
igazgató

 

Fejlesztések összefoglalása, a teljes nemzeti park-igazgatóságra vonatkozóan, fontossági sorrendben


No.

Fejlesztési cél

Fejlesztési forrás

1.

"Gyógyító Baradla" Aggteleki Látogatóközpont komplex egészségturisztikai fejlesztése

ROP, Interreg

2.

Esztramos természetvédelmi és ipartörténeti élménypark kialakítása

ROP

3.

Rákóczi-, Földvári Aladár-, Meteor-barlang és Rejtek-zsomboly védelmi célú kiépítésének rekonstrukciója

KEOP

4.

A Bodrogzug vízrajzi rekonstrukciója

KEOP

5.

Az esztramosi barlangokhoz vezető ércbányavágatok stabilizálása

KEOP

6.

Központi iroda kialakítása

Központi, Interreg

7

Elhelyezési körülmények javítása, műhelyek, raktárak a volt aggteleki határőrőrsön

Interreg

8.

Gergéslápai istállóépület cseréje, szénatároló csűr építése

KEOP

9.

Aggteleki Kemping korszerűsítés és fejlesztés, faházak cseréje, kemping-infrastruktúra fejlesztése

ROP

10.

Szögliget, Szalamandra-ház erdei iskola  bázishely fejlesztése

KEOP

11.

Rudabányai őshominida lelőhely védelme

KEOP

12.

Füzéri látogatóközpont létrehozása

Interreg

13.

A Surrantós-barlang természetvédelmi célú kiépítése

KEOP

14.

A Martonyi kolostor rekonstrukciója, bemutathatóvá tétele III. szakasz

ROP, Interreg, svájci

15.

Kutatóház, Boldogkőváralja-Csurgó felújítás-korszerűsítés

Interreg

16.

Bódvaszilas, "Művészetek Magtára" művésztelep, galéria és koncertterem kialakítása

ROP

17.

Keleméri bemutatóközpont fejlesztése, Fadgyas István emlékház kialakítása

Interreg

18.

Jósvafő, Töröfej-völgy, Kapahámor rekonstrukció

ROP

19.

Szini Malom Látogatóközpont kialakítása

ROP, Interreg

20.

A Vörös-tói és a Jósvafői barlangbejárat környékének tájépítészeti munkái

ROP

21.

Tengerszem Szálló korszerűsítése, szolgáltatásfejlesztés

ROP

22.

A Felső-Bódva-völgy vízrajzi rekonstrukciója

KEOP

23.

Barlanglezárások felújítása, cseréje

KEOP

24.

Ragályi Magtár, a gömöri erdők történeti kiállítása

Interreg

25.

Szinpetri vagyonkezelési bázis bővítése

KEOP

26.

Boldogkőváralja, tájház fejlesztés

Interreg

27.

Az európai bölény repatriációjához szükséges infrastruktúra kialakítása

KEOP

28.

Új közösségi szálláshely (turistaszálló) építése

ROP

29.

A Földtani alapszelvények felújítása, 14 db

KEOP

30.

A Baradla-bg. hosszútúraszakaszának rekonstrukciója

KEOP

31.

Bodrogzugi tanösvény fejlesztése

Interreg

32.

Légvezetékek cseréje földkábelre 20 km hosszban

KEOP

33.

Téli állattartásra alkalmas telephely vásárlása és felújítása Égerszögön, vagy a Jósva-völgyön

KEOP

34.

Szin, Csemer-völgy, nyári karám és itató kialakítása

KEOP

35.

Őrszolgálati bázis és információs iroda, Háromhuta

Interreg

36.

Invazív növények és másodlagos szukcesszió elleni védekezés

KEOP

37.

Tájékoztató táblák kihelyezése az Aggteleki tájegységben

KEOP

38.

Tájékoztató táblák a Zempléni Tájegység területén

KEOP, ROP. Interreg

39.

Long-erdő TT kilátótornyok és tanösvény

Interreg

40.

Mádi Bombolybánya állagmegóvás, denevérvédelmi lezárás

KEOP

41.

Aggteleki Kézművesház fejlesztése

Interreg

42.

Tanösvények felújítása Regécen és Boldogkőváralján

Interreg

43.

Erdőbényei fás legelő parkoló kialakítása, tájékoztató táblák

ROP, Interreg   
 
2021. 02. 23. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design
PageRank Kereső optimalizálás